Közös Szabványosítási Kezdeményezés – Joint Initiative on Standardisation

Lezárult az Európai Bizottság égisze alatt 2016-ban elindult Közös Szabványosítási Kezdeményezés programja. A programban meghatározott tizenöt akciópont egyike a Svéd Szabványügyi Intézet (SIS) irányításával az európai közbeszerzésekben a szabványok hivatkozását vizsgálta, illetve a szabványhivatkozások hatékonyságának növelését célozta.

A projekt eredményei közé tartozik a szabványok helyes hivatkozását segítő kiadvány kidolgozása (Guide for referencing standards in public procurement in Europe). Ennek alapján a Dán Szabványügyi Intézet (DS) közreműködésével több európai országban tartottak sikeres szakmai találkozókat (workshopokat). A hároméves munka további eredménye a szabványok európai közbeszerzésekben való hivatkozásáról szóló elemzés elkészítése (Analysis of Public Sector Procurement Activities. A Report on Referencing Standards in Public Procurement).

A tanulmány többek között rávilágít, hogy sokszor nehézséget okoz az ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek a számukra releváns szabványok azonosítása és helyes hivatkozása. Az egyik lehetséges megoldás a megfelelő képzések biztosítása, ahol a szükséges ismeretek elsajátíthatóak. Az öt EU- és egy EFTA-tagállamra kiterjedő elemzés azt mutatja, hogy a közbeszerzések során a szabványokat elsősorban az átláthatóság és a minőség növelése érdekében hivatkozzák Európában.

Az elért eredmények folytatásaként és európai szintű hasznosításuk céljából létrejött a CEN/TC 461 Public Procurement.

A Közös Szabványosítási Kezdeményezés zárókonferenciáján elhangzott üzenetében Elżbieta Bieńkowska EU-biztos úgy fogalmazott, hogy „az európai szabványosítás rendszere egyedülálló a világon; ha az egységes piac (Single Market) az EU szíve, akkor a szabványosítás az egyik izom, amely annak megfelelő dobogását segíti.”

További információért kérjük látogasson el az alábbi honlapokra:

Európai Bizottság: Joint Initiative on Standardisation         

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/notification-system_en

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35781

CEN-CENELEC: JIS Action 11 – Pilot Project – Increased use of standards in Public Procurement to better implement the public procurement Directives.

https://www.cencenelec.eu/standards/Topics/PublicProcurement/Pages/JIS11.aspx