Megjelentek az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) műszaki bizottság első szabványai az épülettel kapcsolatos információk kivitelezés és üzemeltetés közbeni átadásával kapcsolatban

Az MSZT 2019. május 1-jén vezette be az MSZ EN ISO 19650 Információk rendszerezése és digitalizációja az épületek és a mérnöki létesítmények esetében, beleértve az épületinformációs modellezést (BIM). Információmenedzsment épületinformációs modellezés felhasználásával szabványsorozat első két részét, melyek – a szabványsorozat elkövetkező időszakban megjelenő további részeivel együtt – megadják az épület teljes életciklusa során ajánlott információkezelési és -átadási eljárásokat.

Az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti szabványosító műszaki bizottság 2015 novemberében alakult, nem sokkal a CEN/TC 442 Épületinformációs modellezés európai műszaki bizottság alakulása után. Az európai műszaki bizottság és annak hazai tükörbizottságaként az MSZT/MB 442 is az épített környezet strukturált szemantikai életciklus-információinak szabványosítását tűzte ki célul, az utóbbi évtizedekben ezen a területen végbement informatikai fejlődés eredményeinek alkalmazásával. Mindkét műszaki bizottság szorosan együttműködik az ISO/TC 59/SC 13 Építményekhez kapcsolódó információáramlás szabályozása nemzetközi műszaki bizottsággal, amely eddig elsősorban informatikai háttér kialakításával kapcsolatos szabványt adott ki.

Az MSZT/MB 442 műszaki bizottság szinte a megalakulása óta rendkívül aktívan dolgozik, és igyekszik megteremteni a feltételeit annak, hogy az építőipar digitalizációjának Magyarország ne csak passzív szemlélője legyen, aki kénytelen utólag alkalmazkodni a már kőbe vésett szabályokhoz, hanem képes legyen a fejlődési irányok korai megismerésén és hazai megismertetésén túl, azok megalkotásában aktívan is részt venni. Ennek részeként az üléseken rendszeresen megtárgyalják a BIM hazai elterjedésének vonatkozásait és az európai és nemzetközi szabványosítás hatásait. Az európai és nemzetközi műszaki bizottságok tükörbizottságaként a hazai műszaki bizottság feladata a szabványjavaslatok véleményezése és elfogadása, amelyben szintén tevékenyen részt vesz. Ezen kívül a bizottság több szakértője is állandó résztvevője a CEN/TC 442 üléseinek és WEB-meetingjeinek, sok esetben a készülő szabványjavaslatok szövegét is ők alkotják meg.

Az európai és hazai szabványosítás a megalakulása után a meglévő – informatikai keretrendszer követelményeit megadó – nemzetközi szabványok átvételével foglalkozott, ennek keretében a következő szabványok jelentek meg:

MSZ EN ISO 12006-3:2017 Építmények. Építési tevékenységekhez kapcsolódó információáramlás szabályozása. 3. rész: Az objektumorientált információ keretrendszere (ISO 12006-3:2007)
MSZ EN ISO 16739:2017 Ipari alaposztályok (IFC) az építőipar és a létesítménygazdálkodás területén történő adatmegosztáshoz (ISO 16739:2013)
MSZ EN ISO 29481-1:2018 Épületinformációs modellek. Információátadási kézikönyv. 1. rész: Módszertan és formátum (ISO 29481-1:2016)
MSZ EN ISO 29481-2:2017 Épületinformációs modellek. Információátadási kézikönyv. 2. rész: Kapcsolódási keretrendszer (ISO 29481-2:2012)

Az informatikai eszközök alkalmazása az épületek tervezése és kivitelezése, illetve az üzemeltetése során általánossá vált, így mind a nemzetközi, mind az európai szabványosítási szervezetek célul tűzték ki, hogy ne csak az informatikai eszközök készítői, hanem az alkalmazói számára is megadják az alkalmazandó előírásokat, illetve útmutatókat készítsenek az épülettel kapcsolatos bármilyen információ készítésére, kezelésére, átadására, a teljes építési beruházás alatt. Ezen igény mentén készül az EN ISO 19650 szabványsorozat, mely a következő részekből áll:

1. rész: Fogalmak és alapelvek (ISO 19650-1:2018);
bevezetve: MSZ EN ISO 19650-1:2019

2. rész: Létesítmények megvalósítási fázisa (ISO 19650-2:2018);
bevezetve: MSZ EN ISO 19650-2:2019

3. rész: Létesítmények használati fázisa;
kidolgozás alatt

4. rész: Információk átadása;
kidolgozás alatt

5. rész: Az épületinformációs modellezés, a digitális épített környezetek és az intelligens vagyongazdálkodás biztonságtechnikai előírásai;
kidolgozás alatt

Az EN ISO 19650 szabványsorozatot az ISO és a CEN műszaki bizottságai egymással együttműködve, de az ISO irányítása alatt dolgozzák ki, kielégítve a nemzetközi szabványosítási igényeket. Az Európában felmerülő speciális alkalmazási követelményeket a CEN/TC 442 további szabványokban adja meg, melyek szintén kidolgozás alatt vannak, egyelőre jelzet nélkül, a következő munkacímekkel:

Guidance on how to implement EN ISO 19650-1 and 2 in Europe
Guide for BEP and EIR based on EN ISO 19650-1 and -2

Mivel e témakörben még kevés a megjelent szabvány, a szabványsorozat 1. része (Fogalmak és alapelvek) rendkívül fontos alapdokumentum, ugyanis ebben határozták meg a szabványsorozat további részeiben és remélhetőleg a szabványok világán kívüli területeken is alkalmazott, az általános szakmai nyelv részét képező kifejezéseket, valamint az általános alapelveket. A szabvány megadja, hogy mit ért például OIR (organizational information requirements), AIR (asset information requirements), PIR (project information requirements), EIR (exchange information requirements), AIM (asset information model), PIM (project information model) és BIM (building information modelling) alatt.

A szabványsorozat sorra veszi az átlagos építési beruházás során megjelenő kapcsolati rendszereket (pl. megbízó – tervező, kivitelező – alvállalkozók, tervező – üzemeltető stb.), az ezek során megjelenő adatcsere jellegét (egyirányú, kétirányú), valamint azt, hogy milyen dokumentumokat célszerű átadni, mely fázisokban és milyen tartalommal. Felhívja a figyelmet a beruházás közbeni különböző szerepekre, azok kijelölésének fontosságára, a közös adatkörnyezet kialakítására stb.

A szabvány fontossága miatt, az MSZT/MB 442 műszaki bizottság kezdeményezésére, az MSZT szándékában áll a magyar nyelvű változat elkészítése, melyhez a finanszírozás részben rendelkezésre áll. Az MSZT/MB 442 a várható feladatai ellátásához hosszú távú üzleti terv kialakítását tűzte ki célul, melyhez folyamatosan keresi a területen érdekelt piaci szereplőket és állami szervezeteket, de bármikor van lehetőség a támogatók közé lépni. Érdeklődés esetén, illetve további információkért keressen az alábbi elérhetőségen: cs.bernath@mszt.hu.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2019. május

Kapcsolat

Bernáth Csaba​

Kapcsolódó bizottságok

MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM)
CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM)

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön elsőként legfontosabb híreinkről, eseményeinkről!