Az 5G szabványosításáról

A Kormány, az 1456/2017. (Vll. 19.) határozata szerint, egyebek mellett,„kiemelkedően fontosnak tarja, hogy Magyarország a mobil távközlés új technológiai megoldása, az 5G hálózat és alkalmazásfejlesztések egyik európai központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát". A célkitűzés megvalósításához a műszaki, pénzügyi, alkalmazástechnológiai feltételek megteremtésén túl nélkülözhetetlen az új technika/technológia/szolgáltatás szabályozási környezetének is a megteremtése, aminek nagyon fontos része a szabványosítás. A mobilkommunikációs technológiák hálózatfejlesztési szabványosításának szinte teljes mértékben, az alkalmazásfejlesztési szabványosításának pedig jelentős részben a 3GPP-RAN a vezető testülete. Az általuk kidolgozott szabvány-jellegű dokumentumok kezdetben még nem foglalják magukban a teljes, mindenre kiterjedő 5G-s technológia előrelátható képességeit. Ezt majd (az LTE-hez hasonlóan) több, egymást követően elkészülő dokumentum fogja tartalmazni.

Az 5G programszerű szabványosításával (hálózatfejlesztéshez szükséges specifikáció, műszaki tartalom meghatározása) jelenleg főleg nemzetközi szakmai szervezetek (konzorciumok), elsősorban a 3GPP RAN és az ITU, újabban pedig, mint szabványosító szervezet, az ETSI foglalkoznak – az informatikával, a telekommunikációval, az információ átvitellel foglalkozó globális szervezetek részvételével. Ennek eredményeként egyrészt ún. „nyílt szabványok", Közleményeket (Release), másrészt ETSI-szabványok jelennek meg. Nagyrészük tartósan fennmarad és szabályoz (alkalmazásuk széles körűvé és állandóvá válik), de vannak olyanok is, amelyek a gyors technikai fejlődés miatt rövid időn belül módosulnak vagy túlhaladottakká válnak.

Az 5G irányzat kezdeti fázisának megfelelően a fejlesztésektől, az innováció eredményeitől és az alkalmazástechnika elterjedtségétől függő hagyományos szabványosítás eddig még nem mutatott fel kézzelfogható eredményeket sem nemzeti, sem európai, sem világszinten. Ugyanakkor a hagyományos szabványosítás látókörében megjelenő autonóm gépjárművek kiterjedt működtetéséhez már elengedhetetlen az 5G hálózat sávszélessége.

A jelenleg zajló szabványosítási programhoz vagy a 3GPP-RAN-on, vagy az ETSI-n keresztül lehet csatlakozni. A szabványosítási munkába való részvétel eldöntése, valamint az 5G technológia képességeinek teljes és minden területre kiterjedő alkalmazhatósága (alkalmazásfejlesztése) érdekében célszerű figyelemmel kísérni a szabványosítás eredményeit és irányát. Ehhez kíván az MSZT segítséget nyújtani az 5G-hez kapcsolódó szabványosítási és egyéb tevékenységekkel kapcsolatos hírek elérhetővé tételével, közreadásával.

További tájékoztató anyagok:

Az 5G szabványosítási terve: