Szabványok júliusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. július 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé:

1. MSZT által kiadott helyesbítés

Magyar nyelvű nemzeti szabvány

 

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN ISO 6887-4:2017

Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 4. rész: Különféle termékek előkészítésének specifikus szabályai

(ISO 6887-4:2017)

9. oldal

5.3.2.1. szakasz

utolsó sora

Víz 000 ml

Víz 1000 ml

 

2. CEN és CENELEC által kiadott helyesbítések

Angol nyelvű nemzeti szabványok

 

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítés jelzete

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 50549-1:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

EN 50549-1:2019/AC:2019, April

MSZ EN 50549-2:2019

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek

EN 50549-2:2019/AC:2019, March

 

 

A helyesbített nemzeti szabvány

A helyesbítéssel egybeépített nemzeti szabvány hivatkozási száma*

 

hivatkozási száma

címe

MSZ EN 689:2018

Munkahelyi expozíció. Inhalatív vegyi anyagok expozíciómérése. Vizsgálati stratégiák a foglalkozási expozíciós határértékekkel való összehasonlításhoz

MSZ EN 689:2018+AC:2019

MSZ EN 716-1:2017

Bútorok. Gyermekágyak és összecsukható gyermekágyak otthoni használatra. 1. rész: Biztonsági követelmények

MSZ EN 716-1:2017+AC:2019

MSZ EN 1176-4:2018

Játszótéri eszközök és talajok. 4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-4:2017+AC:2019**

MSZ EN 1176-6:2018

Játszótéri eszközök és talajok. 6. rész: A billenőeszközök kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

MSZ EN 1176-6:2017+AC:2019**

MSZ EN 1177:2018

Ütéscsillapító játszótéri talajok. Az ütéscsillapítás meghatározásának vizsgálati módszerei

MSZ EN 1177:2018+AC:2019

MSZ EN 1794-1:2018

Közúti zajárnyékoló berendezések. Nem akusztikai tulajdonságok. 1. rész: Mechanikai tulajdonságok és állékonysági követelmények

MSZ EN 1794-1:2018+AC:2019

MSZ EN 16167:2013

Talaj, kezelt biohulladék és iszap. Poliklórozott bifenilek (PCB) meghatározása tömegszelektív detektálású gázkromatográfiával (GC-MS) és elektronbefogásos detektálású gázkromatográfiával (GC-ECD)

MSZ EN 16167:2018+AC:2019

 

* A CEN új eljárása szerint a helyesbítés szövegét beépítik az alapszabványba, egyúttal a helyesbített szabvány (+AC) visszavonja a korábbi szabványt. A helyesbítéssel egybeépített nemzeti szabványokban szereplő változtatások az aktív linkeken megtekinthetők.

** Az angol nyelvű nemzeti szabvány magyar nyelven is elérhető.

 

3. CEN által kiadott javítási értesítő

A CEN javítási értesítővel teszi közzé az EN-szabványok helyesbített kiadásaiban szereplő változtatásokat, valamint az ISO által az EN ISO szabványokhoz kiadott helyesbített változatokban szereplő változtatásokat.

Angol nyelvű nemzeti szabvány

 

A helyesbített nemzeti szabvány

A CEN által közzétett javítás

hivatkozási száma

címe

MSZ EN ISO 6888-1:1999/A2:2018

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 1. rész: Baird–Parker-agar táptalajos eljárás. 2. módosítás: Kiegészítés egy lehetséges megerősítési eljárással (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

A szabvány címének változása a következőre:

angolul:

Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium. Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation test using RPFA stab method (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

magyarul:

Élelmiszerek és takarmányok mikrobiológiája. Horizontális módszer a koagulázpozitív sztafilokokkuszok (Staphylococcus aureus és más fajok) számának meghatározására. 1. rész: Baird–Parker-agar táptalajos eljárás. 2. módosítás: Kiegészítés egy alternatív megerősítő vizsgálattal, az RPFA-szúrásos módszerrel (ISO 6888-1:1999/Amd 2:2018)

 

A szabványok a közzétett helyesbítésükkel együtt érvényesek.

A Szabványügyi Közlöny, valamint az angol nyelvű szabványok helyesbítése és helyesbített változata megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen.