Egyéb szabványosítási közlemények

SZABVÁNYOK PROGRAMBA VÉTELE

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok kidolgozását vette programba:

MSZ 19170-5 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai. 5. rész: Körülkerített emelőterű emelőberendezés

Felvilágosítást ad: Kámán Gergely, e-mail: g.kaman@mszt.hu

 

MSZ 24203-7:2022/1M Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék

Felvilágosítást ad: Bernáth Csaba, e-mail: cs.bernath@mszt.hu

 

SZABVÁNYOK TERVEZETT PROGRAMBA VÉTELE

A Magyar Szabványügyi Testület a következő szabványok programba vételét tervezi, melyhez várjuk mindazon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az előirányzott szabványosítási munkában:

MSZT/MB 714 „A vizek fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ ISO 5667-5 Vízminőség. Mintavétel. 5. rész: Útmutató a tisztítóművekből és vezetékes elosztórendszerekből származó ivóvíz mintavételéhez

Jelentkezési határidő: 2022. december 15.

Felvilágosítást ad: Csík Gabriella, e-mail: g.csik@mszt.hu

 

MSZT/MB 840 „Épületek villamos berendezései” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ IEC 60050-195 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 195. rész: Földelés és áramütés elleni védelem

Jelentkezési határidő: 2022. december 15.

Felvilágosítást ad: Nagy Gábor, e-mail: g.nagy@mszt.hu

 

MSZT/MB 843 „Gyógyászati villamos készülékek” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ IEC/TR 60522-2 Gyógyászati villamos készülékek. Diagnosztikai röntgenberendezések. 2. rész: Útmutató és magyarázat a minőség-egyenértékű szűréshez és az állandó szűréshez

Jelentkezési határidő: 2022. december 15.

Felvilágosítást ad: Nagy Gábor, e-mail: g.nagy@mszt.hu

 

MSZT/MB 938 „Energiagazdálkodás” nemzeti szabványosító műszaki bizottság

MSZ ISO 50003 Energiagazdálkodási irányítási rendszerek. Energiagazdálkodási irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények

Jelentkezési határidő: 2022. december 15.

Felvilágosítást ad: Szabó József, e-mail: j.szabo@mszt.hu