Kockázati menedzser

Az MSZ ISO 31000:2018, az MSZ EN IEC 31010:2020 és az MSZ 13073:2014 alapján

A képzés célja: a kockázatalapú döntéshozatal folyamatának és módszereinek bemutatása, valamint a gyakorlatban történő alkalmazás elsajátítása.

Ajánljuk: a vonatkozó szabványok alapján kockázatmenedzsment-rendszert bevezetni és/vagy működtetni szándékozó szervezeteknél a stratégiai és üzleti tervezéssel, a projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó szakembereknek, folyamatmenedzsereknek (kockázatgazdáknak), minőségügyi vezetőknek, belső ellenőrzéssel foglalkozó szakértőknek, biztonsági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá mindenki másnak, akit a kockázatfelmérés és -kezelés érdekel.

A jelentkezés ajánlott feltétele: felsőfokú végzettség, az irányítási rendszerek ismerete.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető az MSZT által kiállított – Kockázati menedzser  – tanúsítvány.

A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely többször meghosszabbítható a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén.

Témakörök

A kockázatalapú irányítás kiindulási alapjainak meghatározása:
-    az alapvető szakkifejezések gyakorlati példákon keresztül való bemutatása (MSZ 13073);
-    a kockázatalapú irányítási rendszer (menedzsmentrendszer) környezete és alkalmazási területe 
-    kockázatpolitika;
-    a kockázatalapú irányítás szervezeti felépítése (a kockázatok értékelésével és kezelésével kapcsolatos szerepkörök, feladatok és felelősségek);
-    a kockázatfelmérés és -kezelés módszerei és dokumentálásuk (MSZ EN IEC 31010);
-    a képzési és fejlesztési szükségletek felmérése.

Bevezetés az MSZ ISO 31000 és MSZ EN IEC 31010 szerinti kockázatfelmérés és -kezelés gyakorlatába:
-    az MSZ ISO 31000 általános bemutatása;
-    a kockázatmenedzsment kiépítésével kapcsolatos alapelvek;
-    a folyamat egyes lépéseinek bemutatása;
-    a kockázatmenedzsment bevezetési projektje;
-    a kockázatok értékelése és kezelése vállalati projektekben;
-    a kockázatalapú gondolkodás előnyeinek bemutatása mintapéldákon keresztül.
 

Kockázatfelmérés és -kezelés a gyakorlatban (példák):
-    stratégiai alternatívák hozam-kockázat vizsgálata;
-    üzleti tervezés kockázatmenedzsmentje;
-    projektek megvalósításának kockázatmenedzsmentje;
-    folyamatalapú működési kockázatfelmérés;
-    kockázatalapú belső ellenőri éves terv elkészítése;
-    információbiztonsági kockázatok értékelése és kezelése; 
-    a minőség kockázatkezelése: SWOT és FMEA.

Kockázatfelmérés és -kezelés workshop a résztvevők által kiválasztott feladatra.

A résztvevők a témakör szabványait 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Információk

Hivatkozási szám: 12/2024
Időtartam: 2 nap (16 óra) + vizsga
Időpont: 2024. március 12–13.
Részvételi díj: 89 000 Ft/fő + áfa
Részvételi díj vizsga nélkül: 72 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu