BEVEZETÉS AZ ERGONÓMIÁBA

A képzés célja:  a résztvevők felkészítése az ergonómia alapismereteinek munkahelyi alkalmazására.

Ajánljuk: mindazok számára, akik munkaköri feladataik keretében munka-, illetve tevékenységrendszerek kialakításával és működtetésével, gépek, illetve munkaeszközök tervezésével, munkáltatói munkavédelmi feladatok ellátásával, munkavédelmi szolgáltatás nyújtásával, munkavédelmi képviselői feladatokkal, munkavédelmi hatósági feladatok ellátásával foglalkoznak.

A jelentkezés ajánlott feltétele: legalább középfokú végzettség, és legalább 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Bevezetés az ergonómiába című képzést sikeresen elvégezte – oklevél.

Témakörök:

 • A munkatudomány általános kérdései
  A munka, a technika és a technológia fogalma. A munkarendszer modellje, a vele kapcsolatos fontosabb fogalmak.
 • Ergonómia – általános ismertetés
  Az ergonómia tárgya, célja, főbb feladatai, részterületei, új irányzatai. A munka humanizálása. Az emberies munka. A munka eredményessége.
 • Az ember
  Az ember váz- és izomrendszere. Az ember energiaszükséglete. Az érzékszervek és az információfeldolgozás. Az információ és a viselkedés. A cselekvési hiba.
 • Az ergonómiai ismeretek alkalmazása
  Az alkalmasság, a motiváció és az ösztönzés, a teljesítménykínálat. Terhelés, igénybevétel, alkalmazkodás, fáradás, pihenés. A fáradtsághoz hasonló állapotok.
  A tevékenységgel kapcsolatos alapvető funkciók. Munkatanulmányozás: munkaelemzés, munkakialakítás. Munkaszervezési irányzatok. Általános ergonómiai elvek.
  Antropometriai ismeretek. Az antropometriai adatok alkalmazása. Eszközkialakítás.
  Környezeti tényezők I. (légállapot, világítás, színkialakítás, sugárzás).
  Környezeti tényezők II. (zaj- és rezgéshatás, pszichés/pszichoszociális tényezők). Munkahely-kialakítás.

A résztvevők az ajánlott szabványokat 10% kedvezménnyel
vásárolhatják meg.

A BEVEZETÉS AZ ERGONÓMIÁBA című képzéshez kapcsolódó, a résztvevők számára 10% kedvezménnyel megvásárolható szabványok listája

Magyar nyelvű szabványok

MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése

MSZ EN 547-1:1996+A1:2009

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 1. rész: Alapelvek a nyílások szükséges méreteinek meghatározásához gépeken az egész testtel való bejutás céljából

MSZ EN 547-2:1996+A1:2009

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 2. rész: A hozzáférési nyílások méretezésének alapelvei

MSZ EN 547-3:1996+A1:2009

Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 3. rész: Testméretek

MSZ EN 614-1:2006+A1:2009

Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai alapelvei. 1. rész: Szakkifejezések és általános alapelvek

MSZ EN 614-2:2000+A1:2009

Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai alapelvei. 2. rész: A gépek és a munkafeladatok kialakítása közötti kölcsönhatások

MSZ EN 894-1:1997+A1:2009

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 1. rész: A kijelzőkkel és a kezelőelemekkel való emberi kölcsönhatások általános elvei

MSZ EN 894-2:1997+A1:2009

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 2. rész: Kijelzők

MSZ EN 894-3:2000+A1:2009

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 3. rész: Kezelőelemek

MSZ EN ISO 26800:2012

Ergonómia. Általános megközelítés, alapelvek és koncepciók (ISO 26800:2011)

Angol nyelvű szabványok

MSZ EN ISO 9241-5:2001

A képernyős terminállal végzett irodai munka ergonómiai követelményei. 5. rész: A munkahely kialakítására és a testtartásra vonatkozó követelmények (ISO 9241-5:1998)

MSZ EN ISO 9241-6:2001

A képernyős terminállal végzett irodai munka ergonómiai követelményei. 6. rész: A munkakörnyezetre vonatkozó követelmények (ISO 9241-6:1999)

MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: Fogalommeghatározások

MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 2. rész: A gépek és a géprészek kézi kiszolgálása

MSZ EN 1005-3:2002+A1:2009

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 3. rész: A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok

MSZ EN 1005-5:2007

Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége. 5. rész: A nagy gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatfelmérése

MSZ EN 1335-1:2020

Irodabútorok. Irodai szék. 1. rész: Méretek. A méretek meghatározása

MSZ EN 13861:2012

Gépek biztonsága. Irányelvek az ergonómiai szabványok géptervezésben való alkalmazásához

MSZ EN 13921:2007

Személyi védőeszközök. Ergonómiai elvek

MSZ EN 16710-2:2016

Ergonómiai módszerek. 2. rész: Munkaelemzési módszertan a tervezés támogatásához

MSZ EN 17210:2021

Az épített környezet hozzáférhetősége és használhatósága. Funkcionális követelmények

MSZ EN 527-1:2011

Irodabútorok. Munka- és íróasztalok. 1. rész: Méretek

MSZ EN 527-2:2016+A1:2019

Irodabútorok. Munkaasztalok. 2. rész: Biztonsági, szilárdsági és tartóssági követelmények

MSZ EN 894-4:2010

Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének ergonómiai követelményei. 4. rész: A kijelzők és a kezelőelemek elhelyezése és elrendezése

MSZ EN ISO 10075-1:2018

A mentális munkaterheléssel kapcsolatos ergonómiai alapelvek. 1. rész: Általános tényezők és koncepciók, szakkifejezések és meghatározások (ISO 10075-1:2017)

MSZ EN ISO 10075-2:2001

A mentális munkaterheléssel kapcsolatos ergonómiai alapelvek. 2. rész: Tervezési alapelvek (ISO 10075-2:1996)

MSZ EN ISO 10075-3:2004

A mentális munkaterheléssel kapcsolatos ergonómiai alapelvek. 3. rész: A mentális munkaterhelés mérési és értékelési módszereire vonatkozó irányelvek és követelmények (ISO 10075-3:2004)

MSZ EN ISO 6385:2017

Ergonómiai alapelvek munkarendszerek tervezéséhez (ISO 6385:2016)

MSZ EN ISO 9241-1:1997/A1:2001

A képernyős terminállal végzett irodai munka ergonómiai követelményei. 1. rész: Általános bevezetés (ISO 9241-1:1997/AM1:2001)

MSZ EN ISO 9241-1:1999

A képernyős terminállal végzett irodai munka ergonómiai követelményei. 1. rész: Általános bevezetés (ISO 9241-1:1997)

MSZ EN ISO 9921:2004

Ergonómia. A beszédkommunikáció értékelése (ISO 9921:2003)

 

Információk

Hivatkozási szám: 25/2022
Időtartam: 2,5 nap (20 óra) + vizsga
Időpont: 2022. november 7–9.
Részvételi díj: 80 000 Ft/fő + áfa
Részvételi díj vizsga nélkül: 66 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu