Aktuális tájékoztatás

MSZT képzések és szakmai fórumok online

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján bejelentett felnőttképzőként szervez képzéseket. Az MSZT felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/001748

A megváltozott körülményekhez, valamint a jelentkezők igényeihez igazodva az MSZT továbbra is online, élő közvetítéssel és/vagy kontaktórás formában tartja meg sikeres képzéseit és szakmai fórumait.

A képzések, vizsgák és szakmai fórumok online megrendezése során

  • az MSZT online kapcsolatban, élő közvetítéssel (képernyőmegosztással) bonyolítja le a képzést, vizsgát és szakmai fórumot;
  • a résztvevők az általuk kiválasztott, lehetőleg olyan helyiségben (irodában, teremben) legyenek, ahol zavartalanul részt vehetnek a képzésen, vizsgán és szakmai fórumon;
  • a résztvevők biztosítják saját részükre az internetelérhetőséget és olyan, hangszóróval, mikrofonnal és kamerával felszerelt számítógépet/laptopot, amelyen az online képzések, vizsgák és szakmai fórumok problémamentes követésére alkalmas program fut;
  • a képzések, szakmai fórumok előadói a szakmai anyagok segítségével és a gyakorlatok megoldása során a nyílt tantermi képzéshez hasonlóan adják át az ismereteket;
  • a képzések előadásainak diáit, az ellenőrző kérdéseket és a gyakorlatok anyagát a képzés előtt a résztvevők e-mail-címére megküldjük;
  • a szakmai fórumok diáihoz utólag biztosítunk elérési kódot a fizető résztvevők számára;
  • vizsgával záruló képzések esetén a vizsgalapokat a vizsgázók által a jelentkezési lapon megadott e-mail-címre való megküldéssel közvetlenül a vizsga előtt bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére;
  • a vizsgára, a vizsgalapok pdf-ben történő mentésére és az MSZT részére e-mailen való megküldésére összesen 70 perc áll a vizsgázók rendelkezésére.

 

Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás a képzések, vizsgák és szakmai fórumok online megrendezése esetére

A képzések/vizsgák és szakmai fórumok online lebonyolítása esetére az MSZT mint Adatkezelő felhívja az adattovábbítással érintett személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Érintett személyes adatai (neve és e-mail-címe) továbbításra kerülnek az oktatást lebonyolító előadó(k) részére, kapcsolattartási célból.