A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA)

Az MSZ ISO 45001:2018 és az MSZ EN ISO 19011:2018 alapján

A vállalatok vezetői nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy a súlyos balesetek és foglalkozási megbetegedések, illetve az ezekből eredő egyéb károk (bírságok, perek, a cég arculatának romlása stb.) megelőzhetők, ha a szervezet szabályozottan gondoskodik a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kialakításáról és rendszeres ellenőrzéséről, valamint a munkavállalókat megismertetik a kötelezettségeikkel és betartatják a munkavégzés szabályait. A váratlan események következményei sokkal súlyosabbak, mint amekkora terhet a munkavédelmi jogszabályok teljesítését is támogató, a fenti elvek gyakorlati megvalósítására alkalmas munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) kiépítése, működtetése és folyamatos fejlesztése jelent.

A képzés célja: az MSZ ISO 45001:2018 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének belső auditjában részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a belső auditért felelős vezető munkájának támogatására.

Ajánljuk: az MSZ ISO 45001:2018 szerinti MEBIR-rendszert működtető vagy kiépíteni kívánó vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, továbbá irányítási rendszerek fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

A jelentkezés ajánlott feltétele: középfokú végzettség és legalább 2 éves szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – MEBIR belső auditor – oklevél.

Témakörök:

  • a MEBIR kialakulása, kialakítása, az MSZ ISO 45001:2018 követelményei;
  • a MEBIR-dokumentáció, a MEBIR működtetése, az MSZ EN ISO 19011:2018 előírásai;
  • az audit eljárásának tervezése, előkészítése, levezetése, kérdésjegyzéke, értékelése, jelentése és az auditot követő intézkedések;
  • a belső auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • a belső auditálási eljárás;
  • belső audit végzésével kapcsolatos szituációs gyakorlatok (MEBIR).

A MEBIR-megbízotti tanúsítvánnyal rendelkezők számára az első két témakör választható.

A képzés résztvevői a témakör szabványait 10% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Információk

Hivatkozási szám: 5/2024
Időtartam: 3 nap (24 óra) + vizsga
Időpont: 2024. április 16–18.
Részvételi díj: 99 000 Ft/fő + áfa
Részvételi díj vizsga nélkül: 83 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu