Előzetesen megszerzett, nem dokumentált tudás

Mi az előzetes tudásmérés?

Az előzetes tudásmérés az MSZT díjfizetős szolgáltatása azok számára, akik az MSZT-oklevél megszerzéséhez a képzés elvégzése nélkül szeretnék igazolni előzetesen megszerzett, megfelelő szintű tudásukat.

Az előzetes tudásmérés a képzést megelőző vizsga.

Az előzetes tudásmérés annak felmérése, hogy a képzésre jelentkező dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyag követelményeinek teljesítésére, amelynek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése (sikeres előzetes tudásmérő vizsga) esetén a képzés elvégzése alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Mi az előzetes tudásmérés célja?

A képzésre jelentkező bizonyíthatja a dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai során megszerzett tudását. A feltételeket, valamint az előzetesen megszerzett tudást felmérő vizsgát sikeresen teljesítők a képzés elvégzése nélkül megkapják a képesítést igazoló MSZT-oklevelet/tanúsítványt, illetve – modulrendszerű képzés esetén – a képzés egyes moduljai alól felmentést kaphatnak.

Hogyan lehet jelentkezni az előzetes tudásmérésre?

A szolgáltatásra jelentkezni az értelemszerűen kitöltött és aláírt jelentkezési lap MSZT-be való megküldésével lehet.

Mi történik, ha az eredmény nem megfelelő?

Az előzetes tudásmérő vizsgát „Nem felelt meg” minősítéssel teljesítők számára a képesítés megszerzéséhez a képzés elvégzése és a vizsga sikeres letétele – a képzés részvételi díjának megfizetése mellett – kötelező.

Mennyibe kerül az előzetes tudásmérés?

Az előzetes tudásmérés díja a mindenkori vizsgadíj 1,5-szerese.

Előzetesen megszerzett, dokumentált tudás

Az előzetesen megszerzett, dokumentált tudás beszámítása

A képzésre jelentkező – dokumentummal igazolt – tanulmányainak beszámítása, amelynek eredményeként a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel lehet menteni.

További információk

Telefon: 06-1-456-6925
Telefax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu