Együttműködő szervek tájékoztatása

Az MSZT biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló azonosítói a hivatali kapun:

  • KRID: 744456724
  • Rövid név: MSZT

Információátadási Szabályzat