Az MSZT szervezete

A közgyűlés a nemzeti szabványosítás általános kérdéseinek, valamint a testület saját belső szervezetét és működését érintő legfontosabb kérdéseknek a  megtárgyalására hivatott. A közgyűlés legalább háromtagú pénzügyi ellenőrző bizottságot választ, amelynek feladata az MSZT gazdálkodásának ellenőrzése.

A Szabványügyi Tanács hatáskörébe tartozik többek között a testület működésének elvi irányítása két közgyűlés közötti időszakban, a közgyűlés határozatainak megfelelően, valamint a tiszta nemzeti szabványok közzétételének, módosításának és visszavonásának jóváhagyása.

A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok a testület önkéntes alapon szerveződő szakmai alapegységei, amelyek egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait operatívan és felelősséggel látják el.

Több egymáshoz kapcsolódó szakterületen működő nemzeti szabványosító műszaki bizottság a bizottságok elnökeiből álló programbizottságot hozhat létre.

Az ügyintéző szervezet feladata az alapszabály keretei között a testület működéséhez szükséges igazgatási és szervezési tevékenység ellátása.