A társadalmi felelősségvállalás irányítási rendszerének IQNET SR 10 szerinti és integrált tanúsítása 

Válságban élünk, amely a jelenlegi gazdasági modell kimerülésének az eredménye. Azé a modellé, amely felelős az egyenlőtlenségek és a szegénység elmélyüléséért, a természeti erőforrások túlzott használatáért, a természetkárosításért, előfutára a legvadabb fogyasztói szemlélet kialakulásának. A jelenlegi válság a társadalmi értékek válsága is, amely csak az ember anyagi javait tartja értéknek, és nem magát az embert. A globalizáció, az információhoz való szinte azonnali hozzáférés révén könnyű megismerni egy szervezet döntéseit és tevékenységeit. Így a különböző helyeken alkalmazott elvek és gyakorlatok, a környezethez, az egészséghez való viszony, a szegénység felszámolásáért érzett felelősség is összehasonlíthatóvá válik.

Mi is a társadalmi felelősségvállalás? Egy szervezet akkor tekinthető társadalmilag felelősnek, ha a profit növelésének célját kiegészíti azokkal az elvekkel és értékekkel, amelyek megoldást nyújtanak az új környezeti és társadalmi kihívásokra. Az IQNET (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat) által kifejlesztett IQNET SR 10 egy eszköz arra, hogyan integráljuk a társadalmi felelősségvállalást a szervezet stratégiájába és irányításába.

A Magyar Szabványügyi Testület magyarul is megjelentette az MSZ ISO 26000:2011 Útmutató a társadalmi felelősségvállaláshoz című szabványt. Ez a nemzetközi szabvány a szervezeteket abban segíti, hogy hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. Szándéka szerint ösztönzi őket arra, hogy túllépjenek a jogi megfelelésen, elismerve, hogy a jogszabályi megfelelőség bármely szervezet alapvető kötelessége és társadalmi felelősségvállalásuk nélkülözhetetlen része. Az IQNET SR 10 előírás összegyűjti és a gyakorlatba átülteti e szabvány alapelveit és ajánlásait. Olyan irányítási eszköz, amely előrelépést jelent a társadalmi felelősségvállalás megvalósításában, mivel a folyamatos fejlesztés a PDCA-cikluson alapul. A módszeres és integrált megközelítés révén hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, az érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak kielégítéséhez az átlátható és etikus magatartás révén. Minden típusú szervezetre alkalmazható, könnyen integrálható más irányítási rendszerekkel, fő fejezetei párhuzamba állíthatók az MSZ EN ISO 9001:2015 fejezeteivel. A tanúsítás során kiemelt szempont, azoknak a követelményeknek a vizsgálata, amelyeket a szervezetnek teljesítenie kell a következő érdekelt felek irányában:

 • tulajdonosok, részvényesek és befektetők;
 • alkalmazottak;
 • vevők, felhasználók és fogyasztók;
 • termékbeszállítók, szolgáltatást nyújtók és partnerek;
 • szövetségesek és együttműködők;
 • versenytársak;
 • kormányzat;
 • közösség és társadalom;
 • környezet.

Az MSZT jól képzett auditorai és szakértői felkészültek az IQNET SR 10 alapján való tanúsításra. Lehetséges a már meglévő -pl. az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001, MSZ 28001 (BS), OHSAS 18001 és az MSZ  ISO 45001 szabvány szerinti - irányítási rendszereknek az IQNET SR 10 előírással való összehangolása is. A több rendszer együttes, integrált tanúsításával is partnereink rendelkezésére állunk.

Az IQNET SR 10 előnyei a szervezet számára:

 • növeli a szervezet jó hírnevét, versenyképességét és elősegíti a társadalom nagyobb bizalmának kialakulását a céggel szemben;
 • hozzájárul a társadalom és a közösség felé irányuló kezdeményezések és programok előmozdításához és elindításához;
 • megtakarításokhoz vezethet, növelve a termelékenységet és az erőforrás-hatékonyságot, az újrahasznosítást, csökkentve az energia- és vízfelhasználást, a hulladékkibocsátást;
 • megelőzi vagy csökkenti a termékre és a szolgáltatásra vonatkozó esetleges vevői panaszokat;
 • fejleszti a szervezet kockázatkezelési gyakorlatait;
 • növeli az alkalmazottak lojalitását, morálját, részvételét és bevonását, munka- és egészségbiztonságát;
 • innovációt generál.

Ha érdekli ajánlatunk, töltse le az ajánlatkérő lapunkat , majd juttassa el hozzánk. Örömmel üdvözöljük ügyfeleink között, és válaszul testre szabott ajánlatot küldünk.

Ajánlatkérés

Kérjen ajánlatot online!

Kapcsolat

Kéki Zsuzsanna
tel.: 06-1-456-6929

Szamosiné Dávid Izabella
tel.: 06-1-456-6933

Tanúsítás lépései

Tekintse meg, hogyan dolgozunk!

IQNET SR 10

Prospektus

Általános Szerződési Feltételek