Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Sorszám
az
Info. tv. szerint

Adat

 

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1995. évi XXVIII. törvény
Alapszabály
1025/2012/EU rendelet
Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2017. 09. 12-ig

Alapszabály 2021.01.15-ig

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Az MSZT feladatai
The task of the MSZT

5

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Online szolgáltatások
Értékesítés
Szabványtár és olvasóterem

6

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

MSZT-tagok
A tagság feltételei
MSZT/MB-tagok és a tagság feltételei

Adatbázisok rögzítésének,

  • jogalapja: 1995. évi XXVIII. törvény,
  • célja: kapcsolattartás,
  • formátuma: ACCESS 2000,
  • időtartama: a tagság alatt,
  • érintettek köre: a tagok és bejelentett szakértőik.

Szabványjegyzék
Szabványtár

7

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Kiadványok

MSZT-hírlevél (ingyenes szolgáltatás)
A hírlevél a szakma aktuális híreit, történéseit és eredményeit foglalja össze röviden, megadva egyben az Olvasó számára azt az elérési helyet, ahol a hírekhez tartozó részletes információkat is megtekintheti.
A hozzáférés módja e-mailen: hirlevel@mszt.hu

Szabványügyi Közlöny a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos lapja.
Szabványügyi Közlöny Tájékoztató
Az aktuális szám tartalomjegyzéke

10

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Szabványügyi Közlöny
MSZT-hírlevél
LinkedIn
Twitter
www.mszt.hu

12

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

ÁSZ-jelentés (2016)

13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Igénylőlap
Elektronikus levélcím: kozadat@mszt.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét és az egyéb adatokat az alábbi link tartalmazza.

 

15

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A korábbi adatgyűjtések feldolgozott és összesített, a KSH részére megküldött, adatok a KSH honlapján hozzáférhetők:
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu

Vissza a közérdekű adatokhoz