A Magyar Szabványügyi Testület feladatai

A Magyar Szabványügyi Testület feladatai és azok pénzügyi forrásai a szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény szerint

hivatkozási szám

feladat

törvényi hely

a feladatot ellátó testületek és szervezeti egységek

pénzügyi forrás

1.

a)

A nemzeti szabványok kidolgozása, jóváhagyása

8. § (1) a)
9. § (1)
33. § (1) e), (4)

Szabványügyi Tanács,
nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

megbízási díjak*

b)

A nemzeti szabványok módosítása és visszavonása

 

az MSZT működésének egyéb forrásai**

2.

a)

Az idegen nyelvű európai szabványok nemzeti szabványként való közzététele, összhangban a kapcsolódó jogharmonizációs feladatok teljesítésével, illetve az európai szabványügyi szervezetek tagszervezetei számára előírt határidőkkel

8. § (1) b)
33. § (1) e), (4)

Szabványügyi Tanács,
Ügyintéző Szervezet

b)

Az idegen nyelvű európai szabványok magyar nyelvű változatának kiadása

nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

 

megbízási díjak*

3.

A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való közzététele, magyar nyelvű változatának kiadása

8. § (1) c)

Szabványügyi Tanács,
nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

4.

A nemzeti szabványosítás módszertanának kidolgozása és egyeztetése a szabványosításban érdekeltekkel (figyelembe véve az európai és a nemzetközi szabványosító szervezetek előírásait)

8. § (1) d)
13. § e), g), h)

Ügyintéző Szervezet

 

az MSZT működésének egyéb forrásai**

5.

a)

Képviselet a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben, valamint a nemzetközi rendszertanúsító szervezetben

8. § (1) e)
13. § f)
33. § (1) d), (3)

Ügyintéző Szervezet

 

 

 

 

központi költségvetési támogatás a nemzetközi tevékenységhez

b)

A nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek munkájában részt vevő magyar szerveztek tevékenységének koordinálása

c)

Részvétel a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek munkájában (vélemények, szavazások, részvétel a szabványosító bizottságok ülésein)

nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

6.

Együttműködés az európai szabványügyi szervezetekkel és az Európai Unió tagállamai nemzeti szabványügyi testületeivel az európai közösségi szabályozásból eredő kötelezettségek végrehajtása érdekében

8. § (1) f)
13. § f)
33. § (1) d), (3)

Ügyintéző Szervezet

7.

a)

Szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben a kormányzati (állami) szervezetek számára

8. § (1) g)

nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

 

az MSZT működésének egyéb forrásai**

b)

Szaktanácsadás és szakvélemény készítése nemzeti szabványügyi kérdésekben a gazdaság szereplői számára

8.

A nemzeti szabványosítással összefüggő kiadványok összeállítása és kiadása

8. § (1) h)

Ügyintéző Szervezet

 

 

 

 

 

 

az MSZT működésének egyéb forrásai**

9.

A nemzeti szabványjel használati rendjének kidolgozása és kiadása

8. § (1) i)

10.

A nemzeti szabványosítással összefüggő nemzetközi és európai jelek használati rendjének honosítása és kiadása

8. § (1) j)

11.

A termékek, szolgáltatások nemzeti szabványnak való megfelelősége tanúsítási rendszerének létrehozása és működtetése

8. § (1) k)

12.

Közreműködés a jogszabálynak vagy egyéb előírásnak való megfelelőség tanúsításában

8. § (1) l)

13.

Tanúsítási rendszer létrehozása (és működtetése) a minőségbiztosítási rendszerek tanúsítására a vonatkozó szabványok szerint. A tanúsítási rendszer nemzetközi elismertetése és az elismertség fenntartása

8. § (1) m)
13. § i)

Megfelelőségtanúsítási Műszaki Kollégium,
Ügyintéző Szervezet

14.

A közreműködés a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló nemzeti jogszabályok előkészítésében

8. § (1) n)
9. § (2)

nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

15.

A Kormány folyamatos tájékoztatása a szabványosítási programról, feladatokról. A jogalkotók bevonása a jogszabályokhoz kötött/a jogszabályok által hivatkozott nemzeti szabványok kidolgozásába

8. § (1) o)
6. § (2)
13. § d)

nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

az MSZT működésének egyéb forrásai**

 

 

 

 

 

 

 

16.

a)

A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok működtetése

8. § (2)

 

 

 

Ügyintéző Szervezet

 

 

 

 

b)

Az MSZT testületeinek (Közgyűlés, Szabványügyi Tanács, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Megfelelőségtanúsítási Műszaki Kollégium) működtetése

17.

A nemzeti szabványosítással összefüggő ismeretek oktatásának támogatása, oktatása (tananyagok, tematikák, képzési anyagok)

10. § (1)

18.

A nemzeti szabványügyi szakértőkre vonatkozó feltételek kidolgozása, a szakértői igazolványok kiadása, a szakértők nyilvántartása, a nyilvántartás hozzáférhetővé tétele

 

10. § (2)
12. § (1) d)

19.

A nemzeti, az európai, a nemzetközi, valamint a magyar gazdaság számára fontos külföldi szabványtervezetek/szabványok és egyéb szabvány jellegű dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, az érdeklődők rendelkezésére bocsátása

11. § (1), (2)
12. § (1) a), b), c)
33. § (3)

20.

A nemzeti szabványok/szabvány jellegű dokumentumok forgalmazása és terjesztése, hozzáférhetővé tétele

11. § (3)

21.

A nemzeti, a nemzetközi, az európai, a jogszabályokhoz kötött szabványtervezetek és szabványok nyilvántartása, a nyilvántartásokhoz a hozzáférés lehetővé tétele

12. § (1), (2)

22.

A nemzeti szabványosításban érdekelt körök/szervezetek (központi közigazgatási szervek, köztestületek, gyártók, forgalmazók, szolgáltatók, fogyasztók, ill. ezek érdekképviseleti szervei) kiegyensúlyozott képviseletének biztosítása

13. § a)

Közgyűlés,
Szabványügyi Tanács,
Ügyintéző Szervezet

23.

A jogalkotás és a gazdaság szereplői igényeinek/szempontjainak érvényesítése a nemzeti szabványosítási programokban

13. § b), c)

Szabványügyi Tanács,
nemzeti szabványosító műszaki bizottságok,
Ügyintéző Szervezet

24.

A nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetek előírásai szerinti működés kialakítása és fenntartása

13. § j)
14. § (l)

Ügyintéző Szervezet

25.

A nemzeti szabványosítási program, a nemzeti szabványtervezek jegyzéke, a nemzeti szabványok kiadása/közzététele/visszavonása/módosítása, a nemzeti szabványállomány változásai és szabványosítással összefüggő információk közzététele

14. § (2)

26.

Az MSZT működéséhez szükséges pénzügyi gazdálkodás és infrastruktúra biztosítása, az MSZT tulajdonát képező vagyontárgyak rendeltetésszerű működtetése és fenntartása

32. §

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság,
Ügyintéző Szervezet

2014. 07. 16.

* A kormányzati szervezetektől, vagy a gazdasági szereplőitől kapott megbízás a szabványok kidolgozására/kiadására.
** Tagdíj, szolgáltatások (tanúsítás, oktatás, szaktanácsadás, tartalomszolgáltatás) díja, értékesítés bevételei, megbízási díjak bizonyos százaléka.