Szervezeti, személyzeti adatok

Sorszám
az
Info. tv. szerint

Adat

 

1

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei, bankszámlaszáma

Magyar Szabványügyi Testület

Szabványosítási Titkárság

szabvtit@mszt.hu

Tanúsítási Titkárság

cert@mszt.hu

Értékesítés

kiado@mszt.hu

2

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

2021.01.15-ig:
Az MSZT Alapszabálya

3

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Vezető tisztségviselők

4

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Értékesítés

Kuzmanné Huber Mónika kiado@mszt.hu

2017.07.15-ig:
Pongrácz Henriette

Szabványosítás
Szabó József szabvtit@mszt.hu

Tanúsítás
Kéki Zsuzsanna cert@mszt.hu

2017.09.01-ig:
Szalai Lívia

Szervezeti/Testületi kérdések
Dr. Bíró Béla ugyvtit@mszt.hu

10

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Szabványügyi Közlöny

Szerkesztőség:
Cím: Budapest, VIII., Horváth Mihály tér 1. 1082
Tel: 456-6806           
Fax: 456-6809
Levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450
Honlaphttp://www.mszt.hu
Főszerkesztő: Krantz Domokos
Felelős kiadó: PÓNYAI GYÖRGY
Készült: MSZT
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Posta cím: 1900 Budapest

2017.07.15-ig:
A szerkesztőbizottság elnöke: SIMON PÉTER ✟
A szerkesztőbizottság titkára: PONGRÁCZ HENRIETTE kiado@mszt.hu

11

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyelet:
A Kormány által rendeletben kijelölt miniszter.

Vissza a közérdekű adatokhoz