• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Rólunk
 • Közérdekű információk
 • Rendszerszabványokról

Hírek


MSZT Fórum az energiairányítási rendszerről, az energiaauditokról és a kapcsolódó jogszabályokról

A 2016. december 6-án a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában rendezett fórum célja a résztvevők tájékoztatása az energiairányítási rendszerek (EIR) bevezetésének, az energiahatékonysági jogszabályok alkalmazásának eddigi tapasztalatairól, valamint az energetikai auditálással kapcsolatos jogszabályváltozásokról és a kapcsolódó szabványokról.

tovább


Magyar nyelvű szabványok a targoncák területén

A targoncák területén 2016. december 1-jével a következő szabványok jelentek meg magyar nyelven:


MSZ EN 1459:1998+A3:2012 Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák,
MSZ ISO 5053-1:2016 Targoncák. Terminológia és osztályozás. 1. rész: A targoncák típusai
,
MSZ EN 16307-1:2013+A1:2015 Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás. 1. rész: Önjáró targoncák kiegészítő követelményei, kivéve a vezető nélküli, a változtatható gémkinyúlású és a teherszállító targoncákat

tovább


Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek rádiózavar-jellemzői

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén közzétette az MSZ EN 55013:2013 Rádióműsor- és televízióműsor-vevőkészülékek és a kapcsolódó készülékek. Rádiózavar-jellemzők. Határértékek és mérési módszerek (CISPR 13:2009, módosítva) magyar nyelvű változatát.

tovább


Megjelent az MSZ 1585 korszerűsített kiadása

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén közzétette az MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nemzeti kiegészítései) című szabványt, mely a korábbi 2012-es kiadás újabb, korszerűsített változata. Ez a szabvány a villamos energetikai (erősáramú) villamos berendezések üzemeltetésére, illetve a villamos berendezésekkel, a villamos berendezéseken vagy azok közelében végrehajtott munkavégzésre vonatkozó követelményeket határozza meg.

tovább


Sikeres élelmiszer-biztonsági fórum az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testületben 2016. november 24-én újabb sikeres szakmai fórumra került sor Élelmiszer-biztonság címmel. A szakmai fórumon a tavalyi létszámhoz képest jóval több szakember vett részt. A szakmai fórum célja az volt, hogy a résztvevők felkészülhessenek a tervek szerint 2018. év végén megjelenő ISO 22000 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények című szabvány új kiadásában szereplő változásokra.

tovább


2016. decemberben magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

Korábban magyar nyelven megjelent szabványok


Sikeres ISO 14001:2015, ISO 22000 és ISO/TS 22002-1 szerinti megújító audit a Babati és Társai Kft.-nél

A Babati és Társa Kft.-t 1991-ben alapították. A cég Nyugat-Magyarország egyik legnagyobb húsipari vállalkozása. Megalakulása óta folyamatos fejlesztéseket hajtanak végre, elsődlegesen a higiéniai és technológiai feltételek javítására.

tovább


Új, sikeres tanúsítási eljárás a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft.-nél

Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. vezetése elkötelezett a tevékenységének folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása tekintetében. A jogszabályi környezet megváltozása miatt (energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény) a több éve működtetett minőség- és környezetközpontú integrált irányítási rendszer tapasztalatával a társaság, a jogszabályi megfelelési kötelezettség teljesítése érdekében, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány bevezetése mellett döntött.

tovább


2016 novemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Szakmai fórum az MSZ EN 62115:2005 „Villamos játékok. Biztonság" és azóta megjelent három módosításának egybeszerkesztett új kiadásáról

A villamos játékokra vonatkozó EN 62115:2005 szabvány 2007 januárja óta magyar nyelvű MSZ-szabványként is elérhető. Azóta három módosítása (A2, A11 és A12) és egy értelmező lap is megjelent, amelyek alapvető változásokat eredményeztek. A fórum célja ezek megismertetése a szabványalkalmazók széles körével.

Program
Jelentkezési és szabványmegrendelő lap

tovább


Az MSZT 2017. évi képzései és szakmai fórumai

Az MSZT 2017-ben is ajánlja a szakembereknek a szabványokon alapuló hiteles ismereteket és a gyakorlati tapasztalatokat, valamint a magas színvonalú felkészítést nyújtó képzéseket és a szakmai fórumokat, amelyek hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének javításához. Az érdeklődők figyelmét külön felhívjuk az irányítási rendszerekkel és a CE jelöléssel kapcsolatos képzésekre.

tovább


Megjelent a CPR követelményeinek figyelembevételével korszerűsített kerámiai burkolólap szabvány

A CEN közzétette az EN 14411:2016 Kerámiai burkolólapok. Fogalommeghatározások, csoportosítás, jellemzők, a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése, valamint megjelölés című szabványt.

tovább


Új szabványok az aszfaltkeverékek területén: jelentős változások a termékszabványok és a vizsgálati szabványok körében

Az MSZT 2016. november 1-jén összesen 15 olyan szabványt vezetett be, amelyet a CEN/TC 227 Útépítési anyagok műszaki bizottság dolgozott ki: Az MSZ EN 13108 Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások szabványsorozat 11 részének korszerűsített változatát angol nyelven, illetve az MSZ EN 12697Aszfaltkeverékek. Meleg aszfaltkeverék vizsgálati módszerei szabványsorozat 4 részét magyar nyelven.

tovább


Változások a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerében (ICS)

November 1-jétől érvénybe lépett, és már vásárlóink számára is használható a szabványok nemzetközi osztályozási rendszerének (ICS) hetedik, új kiadása.

 

tovább


Felhívás
Bioüzemanyagos motorvizsgálatokhoz keres szakértőt az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 19 Gáz- és folyékony halmazállapotú üzemanyagok, kenőanyagok és rokon termékek kőolajból, szintetikus vagy biológiai eredetű anyagokból európai műszaki bizottság fizetett vizsgálói csoportot hoz létre az E20/25 üzemanyagok keverésének vizsgálatához.

tovább


Szabványok decemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. december 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Az intelligens közlekedési rendszerek első európai próbaüzeme

Az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) az ötödik ETSI ITS PlugtestTM rendezvény keretében kéthetes próbaüzemet tart a kooperatív intelligens közlekedési rendszerek tesztelésére, elsősorban a jármű-jármű és a jármű-infrastruktúra kommunikációra összpontosítva.

tovább


Grafikai jelek segítenek az üzemanyagok közötti tájékozódásban

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 októberében jóváhagyta az új EN 16942 európai szabványt, amely harmonizált grafikai jeleket ad meg a folyékony és a gáznemű üzemanyagokra vonatkozóan. A dokumentum az Európai Bizottság felkérésére készült, és azt minden CEN-tagállamnak 2017. április végéig be kell vezetnie.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2015

ISO Survey 2015

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO – International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2015-ös tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepelnek.

tovább


Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-nél

A MÁV Csoport átalakításának egyik lépéseként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 2013. június 1-jét követően informatikai, humán, számviteli, beszerzési-logisztikai, ügyviteli, valamint munka- és környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, elsősorban a MÁV Csoport társaságainak (ezen időpontot megelőzően MÁV Informatika Zrt. néven informatikai szolgáltatást biztosított a MÁV Csoport érintett társaságainak).

tovább


Néhány kiemelten fontos, érvényes jogszabály jegyzéke a zajjal és rezgéssel kapcsolatban

Minden olyan zajszintérték, amely több, különféle forrásból származik és immissziós értékként egy adott helyen a környezetre hat, környezeti zajnak tekintendő. A környezeti zajjal kapcsolatos jogszabályok zajmérési, illetve értékelési kötelezettséget és határértékeket csak az ipari és szolgáltató tevékenységből eredő, valamint a közlekedési zajból származó egyenértékű zajszintekre adnak meg.

tovább


1 éves az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti bizottság

Az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti műszaki bizottság 2015 novemberében alakult, a CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) európai műszaki bizottság hazai tükörbizottságaként. Az európai szabványosítás területén túl a bizottság részt vesz az ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works és az ISO/TC 59/SC 14 Design life nemzetközi albizottságok munkájában is.

tovább


Új műszaki bizottság az egészségügyben

A betegek személyközpontú kezelésben való részvételének alapkövetelményei

Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megalakult a CEN/TC 450A betegek személyközpontú kezelésben való részvételének alapkövetelményei európai műszaki szabványosító bizottság.

tovább


Felhívás
Takarmányok probiotikumos kezeléséhez keres szakértőt az MSZT

Az Európai Bizottság támogatásával, a CEN/TC 327 Takarmányok. Mintavétel és vizsgálati módszerek európai műszaki bizottság fizetett szakértői csoportot hozott létre abból a célból, hogy az M/523 megbízás keretében a takarmányban található Lactobacillus, Enterococcus, Pediococcus, Bacillus és élesztőgomba meghatározását szabványban rögzítse.
A korábban nevezett projektvezető lemondott a megbízásról, mivel a probiotikumgyártók elmondása szerint nem működtek vele együtt, így a munkacsoport új vezetőt keres.

tovább


Megjelent a Tartalékvilágítási lámpatestek és a Közvilágítási lámpatestek új magyar nyelvű kiadása

A CENELEC az előző kiadás után 16 évvel adta ki az EN 60598-2-22 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek című szabvány új kiadását, és az EN 60598-2-3 Lámpatestek. 2-3. rész: Kiegészítő követelmények. Közvilágítási lámpatestek című szabvány módosítását.

tovább


Még jelentkezhet az MSZT Kockázati menedzser képzésére!

A gazdálkodó szervezetek sokféle (pénzügyi, környezeti, biztonsági stb.) kockázattal szembesülnek tevékenységük során. E kockázatok felmérésére és kezelésére ad szabványokon alapuló egységes szemléletet és módszereket a 2016. 12. 05–07-én sorra kerülő képzés. Ha érdekli a szervezet irányításának kockázatokon alapuló megközelítése és az alkalmazható módszerek, még jelentkezhet a képzésre, amelyről részletes tájékoztatást itt talál.

Jelentkezési lap 

A képzéssel kapcsolatban érdeklődhet:
Eitnerné Horváth Erikánál
oktatas@mszt.hu, 06-1-456-6925


Az ISO új eszközzel lép fel a megvesztegetés ellen

Az ISO 37001 az első olyan nemzetközi irányítási rendszerszabvány, amelyet kimondottan a megvesztegetés ellen dolgoztak ki. Célja, hogy segítse a szervezeteket a saját működésük során és a globális értékláncukban előforduló megvesztegetési kockázatok elleni harcban. A szabvány alkalmazása lehetőséget teremt a vállalati kockázatok és a megvesztegetéssel kapcsolatos költségek csökkentésére.

tovább


IEC-CENELEC Frankfurti Egyezmény

Az IEC és a CENELEC között 1991-ben létrejött, majd 1996-ban módosított IEC-CENELEC együttműködést szabályozó Drezdai Egyezményt felváltotta az IEC 80. közgyűlésén ünnepélyes keretek között megkötött Frankfurti Egyezmény.

tovább


Új magyar szabvány készül a teremakusztikai követelmények meghatározására

Az önálló nemzeti szabvány összefoglalva, egységesen fogja tartalmazni az általános akusztikai követelményeken alapuló speciális, teremakusztikára vonatkozó követelményeket.

tovább


Az MSZT nemzetközi szabványosítási tevékenységének elismerése

Idén az MSZT magyar szakértője, Matthias Heinze is megkapta az IEC által 2004-ben alapított 1906 Award kitüntetést!

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnical Commission, IEC) 1906-os megalakulása emlékére alapította ezt a díjat, amit évente adományoznak azon szakértőknek, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá az IEC-ben folyó szabványosítási munkához.

tovább


Október 14. a Szabványosítás Világnapja

Minden év október 14-én az ISO, IEC és az ITU tagjai, a szabványosítási közösséggel együtt megünneplik a szabványosítás világnapját. Ezen a napon a műszaki követelményeket önkéntes szabványok formájában kidolgozó sok ezer szabványosítási szakértőnek fejezzük ki elismerésünket.

Plakát

tovább


Megjelent az innovációmenedzsment szabványsorozat utolsó része

Október 1-jén Magyarországon is megjelent a nagy sikerű TS 16555 Innovációmenedzsment sorozat legújabb és egyben utolsó tervezett része.

Az MSZ CEN/TS 16555-7:2016 Innovációmenedzsment. 7. rész: Az innovációmenedzsment értékelése igényelte a legtöbb bizottsági egyeztetést, tekintettel arra, hogy tényleges módszereket ajánl az innovációmenedzsment és teljesítményének mérésére, ezért később készült el, mint a sorozat többi tagja.

tovább


Sikerrel zárult a nemzetközi IQNet-audit az MSZT-ben

Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rendszertanúsításban elért nemzetközi és hazai elismertségét többek között az 1998. évben elnyert teljes jogú IQNet-tagság alapozta meg. A 33 ország 36 rendszertanúsító partnerszervezetét felölelő IQNet (Nemzetközi Tanúsítási Hálózat; The International Certification Network) számos lehetőséget teremt tagszervezetei számára, úgymint a nemzetközi szintű szakmai tapasztalatcserét, a jó tanúsítási gyakorlat partnerek közötti megosztását, a harmonizált tanúsítási eljárások alkalmazását, illetve ezek alapján az IQNet-tagok tanúsítványainak kölcsönös elismerését.

tovább


2016 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Opciók Minimalizálás Maximalizál Eltávolítás 2016 szeptemberében megjelent új, módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, hogy mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Sikeres ISO 22000 szerinti és HACCP igazolási audit a Zsindelyes Kereskedőház Kft.-nél

A Vállalkozást 1984-ben alapították Érpatakon családi vállalkozásként, klasszikus kisüsti technológiát alkalmazó lepárlóberendezéssel. A Zsindelyes Kereskedőház Kft. két fő tevékenységi köre a hideg úton előállított szeszesitalok gyártása, illetve a kereskedelmi célra főzött pálinkák előállítása, melynek választéka mára igen széles körre bővült.

tovább


Beszállító mikro-, kis és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása / GINOP-1.3.3-16

A pályázat célja a beszállító mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: beszállító KKV), valamint a beszállítói integrátorok támogatása. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k beszállító képességének javítását és a beszállítói tevékenységet végző KKV-k számának növelését.

tovább


Változás az autóipari minőségirányításban

Hogyan lesz magyar nyelvű a 16949?

Az autóipari minőségirányítási követelményeket tartalmazó ISO/TS 16949 első kiadását 1999-ben az IATF (Nemzetközi Gépjármű Különbizottság) és a minőségirányítás szabványosításával foglalkozó nemzetközi szabványosító bizottság, az ISO/TC 176 együtt dolgozta ki.

tovább


Korszerűsített, harmonizált ETSI-szabványok készülnek az új, rádióberendezésekre vonatkozó irányelvhez

Az Európai Parlament és a Tanács 2014 májusában tette közzé a 2014/53/EU irányelvet a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, mely idén nyáron, 2016 júniusában lépett hatályba.

tovább


Napfényből kevert energiakoktél, avagy a napenergia-rendszerek szabványosítása

Felidézve az éppen elmúlt nyarat, az indián nyár melengető sugarait élvezve (már amikor nem esik) gondoljunk csak arra, hogy a napelemek voltaképpen energiakoktélt készítenek energiára szomjas világunk számára a napenergia-rendszereknek köszönhetően.

tovább


Megjelenés előtt az új ISO létesítménygazdálkodási szabványok

Két új nemzetközi létesítménygazdálkodási szabvány áll megjelenés előtt FDIS (Final Draft International Standard) státusban, amelyeket az ISO hamarosan szavazásra bocsát tagjai között, az ISO 41011 Létesítménygazdálkodás. Szakszótár és az ISO 41012 Létesítménygazdálkodás. Útmutató a forrásfolyamatokhoz és a megállapodások kidolgozásához.

tovább


Szeptember 27. a Turizmus Világnapja

A turizmus világnapja alkalmából a Magyar Szabványügyi Testület bemutatja a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos szabványokat, amelyek a minőséget és a biztonságot hivatottak képviselni.

 

tovább


Új európai műszaki előírás az optikai kábelek javításához

Az optikai adatátvitel az infokommunikáció egyik leggyorsabban fejlődő területe. A távközlési szolgáltatások iránti igény napról napra növekszik, melyet a szolgáltatók – vezetékes szolgáltatás esetén – legtöbbször fényvezető-alapú hálózaton igyekeznek kiszolgálni.

tovább


Felülvizsgálták a kültéri és beltéri vakolás előírásainak és ajánlásainak alkalmazását segítő szabványsorozatot

A kültéri és beltéri vakolás tervezése, előkészítése és kivitelezése című kétrészes szabványsorozat felülvizsgálatát és korszerűsítését a CEN/TC 125 Falazat európai műszaki bizottság befejezte és azt 2016. márciusban közzétette EN 13914-1:2016 és EN 13914-2:2016 hivatkozási számmal.

tovább


Megjelent az Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások

Az MSZT 2016. szeptember 1-jén adta ki az Eurocode-sorozat hóterhek megadását tartalmazó részének új változatát, amely az EN 1991-1-3:2003-at, az EN 1991-1-3:2003/AC:2009 helyesbítést és az EN 1991-1-3:2003/A1:2015 módosítást tartalmazza.

tovább


Orvosi távdiagnosztika

A távoli vidéken élő embereknek olykor nehézséget jelenthet eljutni a megfelelő rendelőintézetbe, szerencsére azonban mára otthonról is elérhetővé vált az orvosi támogatás a betegek számára.

 

tovább


Villamos játékok

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. szeptember 1-jén három módosításával együtt, egy kiadványként, magyar nyelven közzétette az MSZ EN 62115:2016 Villamos játékok. Biztonság (IEC 62115:2003 + A1:2004, módosítva) című és hivatkozási számú nemzeti szabványt. A szabvány villamos biztonsági követelményeket ír elő olyan játékokra, amelyeknek legalább egy villamosságtól függő funkciója van.

tovább


Az MSZ HD 60364 (Kisfeszültségű villamos berendezések) sorozat szeptemberben magyar nyelven megjelent szabványai

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. szeptember 1-jén közzétette az MSZ HD 60364-5-559:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-559. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Lámpatestek és világítási berendezések (IEC 60364-5-55:2011, módosítva) és az MSZ HD 60364-7-718:2013 Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-718. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Kommunális létesítmények és munkahelyek (IEC 60364-7-718:2011) magyar nyelvű változatait.

tovább


A fenntartható beszerzésről várhatóan 2017-ben megjelenik az első nemzetközi szabvány

A fenntartható beszerzés olyan folyamat, amelyben teljesül a szervezet árukra, munkavégzésre és közszolgáltatásokra vonatkozó igénye, ugyanakkor az előnyök nemcsak a szervezetnél, hanem a társadalomban és a gazdaságban is jelentkeznek, a legkisebb kárt okozva a környezetben.

tovább


Az elektronikus azonosítás és a bizalmi szolgáltatások új szabványai

2016. július 1-jétől hatályos az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (röviden: eIDAS-rendelet) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

tovább


Magyar kezdeményezésre idén újabb nemzetközi szabvány jelent meg illóolaj témakörben

Ahogy arról a 2016. április elején megjelent cikkünkben már beszámoltunk, az MSZT/MB 616 Illóolajok nemzeti szabványosító műszaki bizottság kezdeményezésére megjelent az ISO 8896:2016 Köménymagból (Carum carvi L.) készült illóolaj című nemzetközi szabvány új kiadása.

tovább


Iratkezelés a digitális korszakban

Manapság az iratkezelés folyamatosan változik: egyrészt napról napra nő a digitális tartalmak mérete, másrészt a papíralapú iratokat is kezelni kell. A kérdés az, hogyan lehet az új igényeknek megfelelni? Ehhez nyújt segítséget az új ISO 15489-1 nemzetközi szabvány.

tovább


Sikeres akkreditációs áttérési audit az MSZT-ben az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítása területén

Az MSZT-nél a 2016. június–július hónapban megtartott felügyeleti auditot követően, 2016. augusztus 17-én határozott a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) arról, hogy az MSZT részére NAH-4-0086/2014 nyilvántartási számon az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 és MSZ ISO/TS 22003:2014 szabványoknak való megfelelőségre az akkreditált státuszt fenntartja és a módosított akkreditálási okiratot kiadja az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek tanúsítására vonatkozóan.

tovább


Lezajlott a BIOCO Magyarország Kft. integrált irányítási rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

A BIOCO Magyarország Kft. 1997 óta foglalkozik étrend-kiegészítő készítmények gyártásával és forgalmazásával. A vállalat sikerének kulcsa a kutatókkal együttműködésben végzett termékfejlesztésekben, valamint a magas színvonalú szolgáltatás nyújtásában rejlik. Ennek érdekében eredményesen működtetik az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági és a CAC/RCP Recommended International Code of Practice GMP-rendszerüket. Az integrált rendszer harmadik okiratmegújító tanúsítási auditját a Magyar Szabványügyi Testület végezte el.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel és a levegővédelemmel kapcsolatban

Levegőszennyező minden olyan anyag, amely (származásától és állapotától függetlenül) olyan mértékben jut a levegőbe, hogy az embert és környezetét károsítja, vagy anyagi kárt okoz. A levegőszennyezés elleni védelem a kiszűrési technikákkal általában igen nagy költséggel jár. A valódi megoldás ezért a megelőzés. A jogszabályok alkalmazása elősegíti a levegő védelmét, ezáltal az emberi egészség védelmét is, lehetővé téve számunkra, hogy mérsékelhessük a környezetünkre gyakorolt negatív hatásokat.

tovább


Az Európai Bizottság Egységes Piaci Stratégiája

Az Európai Bizottság prioritásai közül talán az egyik legfontosabb, de a szabványosítók számára mindenképpen életbevágó terület az egységes piac szabályozása, melynek az európai szabványpolitika is szerves része.

tovább


Összefoglaló CEN és CENELEC éves közgyűléséről

Az európai szabványügyi bizottságok 2016-ban a Macedón Szabványügyi Testület (ISRM) meghívására Szkopjéban tartották éves közgyűlésüket.

tovább


Felülvizsgálják a MIR-auditorok és a MIR-t tanúsító testületek kompetenciakövetelményeit is

Az ISO/IEC DIS 17021-3 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 3. rész: Kompetenciakövetelmények minőségirányítási rendszerek auditálásához és tanúsításához nemzetközi szabványtervezet szavazása 2016. július 19-én kezdődött és 2016. október 10-ig tart.

tovább


Szabványok augusztusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2016. augusztus 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Új ISO-szabványok a gyógyszerek azonosításához

Manapság több százezer vényköteles gyógyszer van a piacon, melyek nyilvántartása és azonosítása egyre komolyabb és összetettebb feladatot jelent a gyógyszeripar számára. Az újabb és újabb gyógyszerek megjelenése csak tovább növeli a bizonytalanságot, ezért egy globális szintű megoldásra, a gyógyszerek azonosítására van szükség.

tovább


Tüzelőanyag-cellák

Az IEC kiadta az IEC 62282-3-200 Tüzelőanyagcella-technológia. 3-200. rész: Helyhez kötött, tüzelőanyag-cellás energiarendszerek. Teljesítőképesség-vizsgálati módszerek című új kiadású szabványt, amelyet a CENELEC módosítás nélkül idén európai szabványként átvett.

tovább


Magyar részvétel az IEC 31010:2009 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások szabvány felülvizsgálatában

Ez a cikk Dr. Fekete István beszámolója alapján készült. Dr. Fekete István az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás nemzeti szabványosító műszaki bizottság bejelentett szakértője, aki 2013 óta tevékenykedik az ISO/TC 262 Kockázatkezelés nemzetközi műszaki bizottságban.

tovább


Munkahelyi világítás / tartalékvilágítás szabványai magyar nyelven

A CEN kiadta az EN 12464-1 Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek, valamint az EN 1838 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás című szabványok új kiadását.

tovább


Gázturbinák beszerzési költségeinek csökkentésére

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2040-re 37%-kal nőhet az energiaigény. Egy magas hatásfokú, helyszínen összeszerelt erőmű gázturbinája 400 000 háztartást képes ellátni villamos energiával 30 perc alatt. Azonban egy ilyen gázturbina vásárlása igen bonyolult tárgyalásokat és adminisztrációt igényel mind a beszerző, mind az eladó számára.

tovább


Ablakok, bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok szabványsorozat új tagja magyar nyelven

CEN/TC 33 „Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalak" műszaki bizottság kidolgozta szabványsorozatának legújabb tagját az EN 16034 Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők szabványt.

tovább


Blu-ray lemezek

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) ISO/IEC JTC 1/SC 23 Digitálisan rögzített média információcseréhez és -tároláshoz műszaki bizottsága júniusban kiadta a Blu-ray lemezekre vonatkozó három szabvány korszerűsített változatát.

tovább


Pályázati lehetőség Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) tanúsítására

A munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. Amennyiben tervezi, hogy cégénél bevezeti a MEBIR-rendszert, mindenképpen érdemes megismerkednie „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című pályázati lehetőséggel. A Magyar Szabványügyi Testület érvényes akkreditációval rendelkezik MSZ 28001 szerinti MEBIR-rendszerek tanúsítására.

tovább


Az MSZT is aláírja a Közös szabványosítási kezdeményezést (JIS)

Az Európai Bizottság (EB) mindig nagy jelentőséget tulajdonított a szabványoknak. Azt, hogy ez az álláspont csak tovább erősödött, bizonyítják azok a közlemények és jelentések, amelyeket a Bizottság 2016-ban tett közzé.

tovább


A CEN workshopot indított az útépítések fenntarthatósága témakörében

Európa-szerte nagy érdeklődésre tart számot az életciklus-alapú tervezés és a környezetvédelmi szempontok megjelenése a beruházások során, amelynek az útépítés területén való vizsgálatára a CEN létrehozta a CEN/WS SUSTINROADS – Sustainability assessment of roads workshopot.

tovább


KÖZLEMÉNY
Helyesbítések és helyesbített változatok

2016 júliusától az MSZT honlapján a Szabványok havi helyesbítése cikkekben elérhetővé válik a szabványok európai helyesbítése (/AC), illetve megtekinthetők lesznek az ISO által kiadott és a CEN által átvett helyesbített változatokban lévő változtatások vagy azok helye.

 


Új menüpont az MSZT honlapján

2016. júliustól a rendszerszabványokkal kapcsolatos információkat összegyűjtve és folyamatosan aktualizálva/archiválva tekinthetik meg az érdeklődők. Reméljük, hogy új menüpontunkkal segítjük a rendszerszabványokat ismerők, azzal ismerkedők és alkalmazók munkáját. Javaslataikat, észrevételeiket várjuk a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

 


Alkoholos italok érzékszervi vizsgálata (borok, pálinkák stb.) és további új nemzeti szabványok

Az MSZT/MB 612 „Érzékszervi vizsgálatok és élvezeti élelmiszerek", valamint az MSZT/MB 621 „Alkoholos italok" nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértői közreműködésével az MSZ 9462:2016 Útmutató a borok érzékszervi vizsgálatához című 54 oldalas korszerűsített nemzeti szabvány jelent meg.

tovább


Részt vettünk az Országházban tartott 2016. évi Pálinka Országkóstoló eredményhirdetési gáláján

Az újjáalakult Pálinka Nemzeti Tanács meghívására 2016. június 21-én első alkalommal testületünk meghívást kapott a Pálinka Országkóstoló 2016. évi országos pálinka- és törkölypálinka-verseny és nemzeti pálinkakiválóságok kiválasztásának eredményhirdetési gálájára, amelyet az Országház Felsőházi termében tartottak.

tovább


Könnyebbé válhat az árak összehasonlítása

Egy olyan világban, ahol az árak központi szerepet töltenek be, növekvő a fogyasztói igény azok gyors és hatékony összehasonlítására. Az új ISO-szabvány segít kialakítani egy olyan egységárrendszert, amellyel ez az igény kielégíthető lesz.

 

tovább


Tisztábban égő dízelmotor-hajtóanyag — Európai szabvány a tisztább levegőért

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2016 májusában jóváhagyta a szintézissel vagy hidrogénezéssel előállított paraffinos dízelmotor-hajtóanyagra vonatkozó új európai szabványt. Az EN 15940, amelyet 2016 végéig CEN-tagként az MSZT-nek is be kell vezetnie.

tovább


Elkezdődött a gőzfázisú és párologtató termékek nemzetközi szabványosítása

A gőzfázisú és párologtató termékek műszaki és gazdasági újdonságot jelentenek. Az elektromos cigarettakészülékek és ezek utántöltői, amelyeket e-folyadékoknak hívnak, ténylegesen forradalmi innovációk, miután néhány éve számos országban elérték a tömegpiacokat. Az elektromos cigaretta világszerte gyorsan népszerűvé vált, különösen Észak-Amerikában és Európában.

tovább


90 évvel ezelőtt született Kemény János, az informatika úttörője

KEMÉNY JÁNOS GYÖRGY (Amerikában John G. Kemeny) 1926. május 31-én, Budapesten született. A Rácz-féle elemi iskolába járt, ahova egy ideig Neumann János, valamint osztály-, illetve padtársa Balázs Nándor is járt, aki később szintén Einstein asszisztense volt Princetonban. Ezután a híres Berzsenyi Gimnáziumba iratkozott be.

tovább


Grafikus szimbólumok

A grafikus (biztonsági) szimbólumok létfontosságúak mindennapi tájékozódásunk során. Biztonságunk érdekében a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által kidolgozott szabványok bárkinek segítséget nyújtanak.
Tájékoztató kiadvány

tovább


A szabványok szerzői jogi védelme

Az MSZT fő célja a szabványok széles körben való terjesztése és használatuk, alkalmazásuk elősegítése úgy, hogy a szabványok szerzői jogainak védelme biztosítva legyen.

tovább


MSZ 2364/MSZ HD 60364

Épületek villamos berendezéseinek létesítése
Kisfeszültségű villamos berendezések
Magyarázatos szabványgyűjtemény

8. korszerűsített változat és 8. pótlapok

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

Járműazonosító szám (VIN)

(gyártóazonosító (WMI) igénylése)

tovább


Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

tovább


Szabványok helyesbítése

tovább


Új európai szabványkiadványok

tovább


Kidolgozás alatt lévő európai szabványok

(szabványtervezetek listája felszólalási határidővel)

tovább


Európai és nemzetközi szabványosítási projektek

(aktuális munkaanyagok listája)

tovább


CEN/CENELEC notifikációk

tovább


Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2016. évi munkaprogramja

A munkaprogram az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

tovább


Pénzügyi beszámolók

tovább


A közérdekű MSZT-adatok meghatározása és nyilvánosságra hozataluk rendje

tovább


A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése

tovább


Tévhitek és tények

tovább


Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

tovább


Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

tovább


Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

tovább


Rendszerszabványokról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) irányítási rendszerszabványai modellként szolgálnak az irányítási rendszerek kialakításához és bevezetéséhez. Azok a szervezetek, amelyek ilyen rendszereket építenek ki, élvezhetik a világ minden tájáról összegyűjtött irányítási tapasztalatok és jó gyakorlatok előnyeit.

Az irányítási rendszerszabványok minden szervezetre alkalmazhatók függetlenül annak méretétől, termékeitől és szolgáltatásaitól.

Egy hatékony irányítási rendszer:

 • erőforrás- és költségmegtakarítást eredményez;
 • hozzájárul a kockázatok felméréséhez és kezeléséhez;
 • segíti az érdekeltek elvárásainak teljesítését, javítja a szervezet társadalmi és piaci megítélését.

 

Az irányítási rendszerek szabványai

A nemzetközi szabvány nemzeti szabványrendszerbe való illesztésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.
A nemzetközi szabványok/szabvány jellegű dokumentumok/munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

 

A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetettségéről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/ingyenes-szabvanylista
A nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetéséről az alábbi linken tájékozódhat:
http://www.mszt.hu/web/guest/nemzeti-szabvanyok-kidolgozasa

Az egyes irányítási rendszerekről hírek, aktualitások megtekinthetők a linkekre kattintva:

ISO 50001
Energiairányítás

ISO 14001 Környezetközpontú irányítás


ISO 9001
Minőségirányítás

ISO 22000
Élelmiszer-biztonság

Integrált irányítási rendszerek tanúsítása

ISO 20121
Fenntartható események

ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

ISO 27001 Információbiztonság

ISO 37001 Megvesztegetés elleni irányítási rendszerek