• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Szervezet
 • Közérdekű információk, közlemények
 • Rólunk

Hírek


Hogyan változnak az érzékszervi vizsgálatok az új nemzetközi szabványok bevezetésével?

Zab, árpa, kukorica, tápSzakmai fórum - 2015. január 28.

Tervezett program 
Jelentkezési lap  

tovább


A takarmányanalitika kulcslépése: a minta-előkészítés

Szakmai fórum - 2015. január 14.

Zab, árpa, kukorica, táp Tervezett program 
Jelentkezési / Szabványmegrendelő lap 

tovább


2014. decemberben magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

A 2014-ben magyar nyelven megjelent szabványok


Tájékoztató az IEC 78. közgyűléséről

Energy Audit ServiceAz IEC (International Electrotechnical Commission, Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) 2104. évi, sorrendben immáron 78. közgyűlésére Japánban, Tokió városában került sor november 10-14. között.

tovább


Szabványok decemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. december 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

tovább


Épületgépészeti szerkezetek egységes minőségügyi követelményei

Energy Audit ServiceAz épületgépészeti és egyes kapcsolódó épülettechnikai berendezések létesítési és átvételi követelményeire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szabványok nem elegendőek a megfelelő műszaki biztonság és minőségi követelmények biztosítására, ezért szükség lenne új szabványok kidolgozására.

tovább


Az energiahatékonysághoz energiairányítási rendszerek szükségesek

Energy Audit Service A CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM) munkacsoportja elkészítette az elvégzett feladatairól szóló összefoglaló jelentést, ami a következőket tartalmazza...

Melléklet az energiahatékonyságról szóló cikkhez

tovább


Szabványjellegű dokumentumok - 2. rész

Energy Audit ServiceEbben a hónapban a CEN/TC 10 Személyfelvonók, teherfelvonók és mozgójárdák és a CEN/TC 242 Személyszállító kötélpályák biztonsági követelményei európai műszaki bizottságok érvényes szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Új európai műszaki bizottság alakul - Az Elektronikus cigaretták és a nikotintartalmú folyadékok (e-folyadékok) szabványosítására

Energy Audit ServiceAz európai szabványosítás nem csak a műszaki biztonság, a méretezés, az ipari berendezések és eszközök hagyományos szabványosításával foglalkozik, hanem a folyamatos fejlődés eredményeként egyre több innovatív területet és eszközt, folyamatot, szolgáltatást szabványosít a későbbi összeférhetőséget és a technológiák átjárhatóságát elősegítve.

tovább


Új európai és nemzetközi szabványkiadványok

2014. november 1-től az MSZT honlapján ingyenesen elérhető a havonta megjelenő új európai és nemzetközi szabványkiadványok jegyzéke

tovább


Tájékoztatás helyettesített szabványokra vonatkozó helyesbítésről

Az MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépíté­sének biztonsági előírásai. Személy-és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher fel­vonók és az

MSZ EN 81-50:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórész-egységek tervezési előírásai, számítá­sai, felülvizsgálatai és vizsgálatai

című szabványt közzétevő Szabványügyi Közlöny 2014. novemberi 11. számának 10. oldalán és a közzétett szabványok címoldalán a helyettesített szabványokra vonatkozó utalás hiányosan jelent meg. A helyes szöveg mindkét új szabvány esetében a következő:

Az MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 és az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 helyett, amelyek azonban 2017. augusztus 31-ig még érvényesek.

A helyesbítést a Szabványügyi Közlöny 2014. decemberi számában tesszük közzé.

A szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban vagy az MSZT webáruházában.


Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé...

tovább


Hármas integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-MEBIR) sikeres megújító auditja a TIGÁZ Csoportnál

A TIGÁZ Zrt. méretét tekintve a legjelentősebb magyar gázszolgáltató, amely magas színvonalú szolgáltatást nyújt fogyasztói számára, jelentős hatást gyakorolva a gázszektor gazdaságára és foglalkoztatottságára.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg felmérését a 2013-as tanúsítási adatokról. A felmérésben a legismertebb és legszélesebb körben bevezetett szabványok szerepeltek.

tovább


Lezajlott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara minőségirányítási rendszerének második felügyeleti auditja

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagságra és ügyintéző szervezetre osztható nonprofit köztestület. Munkájával az érdekeltek megelégedettségének elérésére törekszik. A hatékony működés érdekében a társaság az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványon alapuló, külső, független, nemzetközileg elismert szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszert működtet.

tovább


A megújuló Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a szabványok

Energy Audit ServiceA Katasztrófavédelem című lap 2014. szeptemberi számában megjelent, Megújul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat című közleményből szerezhettek tudomást az érdeklődők arról, hogy a hamarosan megjelenő új tűzvédelmi szabályzat csak a konkrét tűzvédelmi követelményeket, illetve az elvárt biztonsági szinteket írja elő.

tovább


Kültéri fitneszeszközök

Energy Audit Service Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek
Elkészült az erre vonatkozó prEN 16630 európai szabványtervezet

tovább


Szabványmagyarázó lapok a CENELEC-től

Az IEC (Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) és a CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) a szabványok megalkotásakor törekszik a szabványok egyértelmű megfogalmazására, hogy azok értelmezése nyilvánvaló legyen az alkalmazók számára.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok

Új cikksorozatot jelentetünk meg, mely havonta bemutatja az egy-egy adott szakterületen érvényes európai szabvány jellegű dokumentumokat.
Műanyag csővezeték- és csatornarendszerek

tovább


Az energiaauditok szabványai

Energy Audit ServiceAz energiaauditokra vonatkozó európai szabványsorozat első részét, az MSZ EN 16247-1:2013 Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények című szabványt az Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) magyar nyelven már 2013. március 1-jén közzétette.

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

A szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Az energiairányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 50001 szerint

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer rendkívül jó hatással van az MSZ EN ISO 14001:2005 szerinti környezetközpontú irányítási rendszerre, hiszen például az energiahatékonyság javítására kitűzött cél elérésével elhasznált kevesebb energia egyben kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását is eredményezi.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

2004. február 1-én lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök átfogó, országos szintű felülvizsgálatát.

tovább


Új eljárás – Innovációirányítási rendszerek igazolásaInnovációirányítási rendszerek igazolása az
MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése
1. rész: Innovációirányítási rendszer című szabvány szerint

tovább


Hogyan támogatják az irányítási rendszerek integrálását a szabványok?

Az irányítási rendszerek szabványosítása
Az irányítási rendszerekre vonatkozó szabványok típusai
Az IRSZ-ekre vonatkozó külön szabályozás

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

Közérdekű információk, közlemények

Rólunk

 • Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

 • IQNet-tagságunk 15. évfordulóját ünnepeljük

  Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a nemzeti rendszertanúsítók együttműködésére alapított szervezetbe, az IQNet-be (IQNet, The International Certification Network — Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 1998. június 12-én nyert felvételt és azóta teljes jogú tagként, a szervezet elfogadott szabályzata szerint jogosult IQNet-okirat kiadására a következő területeken:

  tovább

 • Sikeres tanúsítás a Szent Margit Rendelőintézetben

  Ünnepélyes okiratátadás a Szent Margit Rendelőintézetben – Az óbudai intézetben ez év áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás. Ennek elismeréseként 2013. május 22-én ünnepélyes okiratátadás keretébenPónyai György, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója elsőként gratulálva adta át Dr. Thomka Györgynek, a Szent Margit Rendelőintézet ügyvezető igazgatójának az MSZT és az IQNet (The International Certification Network) tanúsítási okiratait.

  tovább