• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Szervezet
 • Közérdekű információk, közlemények
 • Rólunk

Hírek


Sikeres szakmai képzés az ISO/IEC 27001 szabvány változásairól

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. június 5-én egész napos szakmai képzést tartott Naprakész információbiztonsági ismeretek címmel, melynek célja az új ISO/IEC 27001:2013 nemzetközi szabványt bevezető MSZ ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági irányítási rendszerek. Követelmények című szabvány ismertetése, az információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó követelmények változásainak bemutatása, egységes értelmezése, az új szabvány alkalmazásának elősegítése és az annak megfelelő rendszerre való átállással kapcsolatos feladatokra való felkészítés volt.

tovább


Biztonságtechnika a gyakorlatban

Szakmai rendezvény a gépek biztonságáról és a kockázatok kezeléséről

Az SMC Hungary Kft. (Törökbálint) 2014. júniusában nagy sikerrel rendezte meg két helyszínen (Törökbálinton és Győrött), összesen több, mint 80 fő részvételével a „Gépek biztonsága és a kockázat kezelése" című egy-egy napos szakmai konzultációt, amelynek következő állomása 2014. szeptember 24-én Nyíregyháza lesz.

tovább


Hármas integrált irányítási rendszer (MIR-KIR-ISMS) sikeres tanúsítása az IdomSoft Zrt.-nél

Az IdomSoft Zrt. 2010. december 31-től az IDOM 2000 Konzulens Zrt. jogutódjaként működik. A társaság munkatársainak többsége informatikai rendszerek tervezésével, szervezésével és kivitelezésével foglalkozik. Jelentős részük hosszú közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, többen közülük vezetői, irányítói pozíciót töltöttek be a közszolgálat különböző területein.

tovább


Sikeres szakmai fórum az innováció témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. május 21-én újabb szakmai fórumot rendezett Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint címmel.

tovább


Gázkészülékek előírásainak ésszerűsítése és egyszerűsítése a biztonság javítása érdekében

Az Európai Bizottság a gázkészülékek biztonságára vonatkozó irányelv helyett közvetlenül hatályos szabályozást indítványoz.


tovább


Új szabványok az atomenergia területén

Az atomerőművi beruházások, az élettartam-hosszabbítás és a bővítés következtében szükségessé vált a nukleáris létesítményekre, atomerőművekre vonatkozó műszaki szabályozáson belül a részletes műszaki követelményeket tartalmazó nemzeti szabványok körének bővítése.

 

tovább


2014. júniusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről


Sikeres szakmai fórum az innováció témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. május 21-én újabb szakmai fórumot rendezett Sikeres innováció az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szerint címmel.

tovább


Új szabványok a belső árnyékolókra a gyermekek biztonsága érdekében

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) az elmúlt fél évben három olyan szabványt tett közzé, amelyek várhatóan segítik a belső árnyékolók gyártóit abban, hogy termékeik biztonságosságát növeljék.

tovább


Sikeres szakmai fórum a hegesztők minősítéséről az MSZT-ben

A Magyar Szabványügyi Testület 2014. május 6-án „A hegesztők minősítése, átállás az új szabványokra" címmel szakmai fórumot tartott, amelynek programját a közelmúltban magyar nyelven kiadott, következő új szabványok adták:

tovább


Visszavont európai szabványok újra érvényben

(6 kőanyaghalmaz-szabvány és 1 vízépítésitermékkő-szabvány visszavonása)

tovább


Új európai szabvány segíti az ICT-termékek és -szolgáltatások akadálymentesítését

Az állami hatóságok szerte Európában jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az infokommunikációs szolgáltatások mindenki számára elérhetővé váljanak. Az információs társadalom egyre fontosabb feladata, hogy a felhasználók számára az új technológiákhoz való hozzáférhetőséget biztosítsa.

tovább


Milyen hatással lehet az új Ptk. az MSZT státusára és működésére?

A szervezeti forma nagymértékben meghatározza egy adott szervezet működésének feltételeit, lehetőségeit, céljainak, társadalmi rendeltetésének teljesítését, gazdálkodásának körülményeit.

tovább


Játszótéri eszközök biztonságosságának ellenőrzése

2004. február 1-én lépett hatályba a gazdasági és közlekedési miniszter 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról, amely előírja a közterületeken, óvodákban, iskolákban lévő játszótéri eszközök átfogó, országos szintű felülvizsgálatát.

tovább


Sikeres energiairányítási rendszer tanúsítás a Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.-nél

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 2 felkészült auditorral végezte el az EIR tanúsítási auditját. Munkájukat, észrevételeiket a Társaság hasznosnak ítélte és elfogadta.

tovább


Szociális gondozási riasztások ellátási lánca

A szociális gondozás egyre fontosabbá válik az Európai Unióban az átlagéletkor folyamatos növekedése mellett. Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) új műszaki bizottsága, a CEN/TC 431 arra a kihívásra kíván megoldást találni, hogy a szociális és orvosi vészhelyzetek kezelésére, egyéb kommunikációs lehetőségek hiányában hogyan lehet működőképes riasztási rendszereket kialakítani.

tovább


Az ingatlanközvetítés követelményeinek egységesítése Európában

Az Európai Szabványügyi Bizottságon belül (CEN) 2008-ban alakult meg az a műszaki bizottság (CEN/TC 373), amely az ingatlanközvetítői szolgáltatás egységes európai szabályozását kívánta megalapozni. A bizottság titkárságát Ausztria Szabványügyi Intézete látja el.

tovább


MOL-MSZT szabványosítási konzultáció

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. az MSZT megalakulása óta (1995 – új szabványosítási rendszer) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzletmenetéhez, illetve az üzemviteléhez szükséges szabványok rendelkezésére álljanak. Ennek érdekében minden évben finanszírozza a számára legfontosabb szabványok kidolgozását, valamint lehetővé teszi munkatársainak a szabványok elérését (online szabványkönyvtár). A szabványosításban rejlő további lehetőségek és a szabványosítási feladatok felmérése és egyeztetése céljából 2014. április 14-én a MOL székházában, a MOL szabványosításban, illetve a szabványok alkalmazásában érintett szakemberei, valamint az MSZT Szabványosítási Titkárság vezetői részvételével sikeres szakmai konzultációra került sor.

Az MSZT Szabványosítási Titkársága – igény szerint – kész minden szervezettel, illetve intézménnyel hasonló célú konzultációra. 

tovább


Új képzés: Egészségügyi szolgáltatások minőségirányítási rendszere

A képzés időpontja:
2014. május 13-15.
Jelentkezési lap

tovább


2014. májusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről


2014. áprilisban 32 szabvány jelent meg magyar nyelven:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről


Tetoválási szolgáltatások

Új európai és nemzetközi műszaki bizottságok

Német kezdeményezésre most zajlik a szavazás egy új európai szabványosító műszaki bizottság megalakulásáról „Tetoválási szolgáltatások" címmel.

tovább


A Szabványügyi Tanács határozata - 4/2014. SZT határozat

A Szabványügyi Tanács megválasztotta az MSZT 2014. május hónapban megtartandó tisztújító közgyűlési választások előkészítését végző Jelölő Bizottságot.

tovább


Szabványosítás a jogi szabályozás tükrében

Az építési termékekre vonatkozó új rendelet

A szabványosítás napjainkban a jogi szabályozó rendszer nélkülözhetetlen kiegészítője. Bár a szabványok alkalmazása önkéntes, ...

tovább


Tisztségviselők jelölése 2014

Az MSZT választott tisztségviselőinek a mandátuma 2014 júniusában jár le. Ennek megfelelően a soron következő közgyűlésen 5 évre meg kell választani az MSZT elnökét, elnökhelyettesét, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság három tagját, illetve a Szabványügyi Tanács Közgyűlés által választandó 2/3-ad részét.

tovább


Homlokzati állványokra vonatkozó termékelőírások magyar nyelven

Megjelent az MSZ EN 12810-1:2004 magyar nyelvű változata


A Magyar Szabványügyi Testület 2014. március 1-jén hirdette meg az MSZ EN 12810-1:2004 Homlokzati állványok előre gyártott elemekből. 1. rész: Termékelőírások című szabvány magyar nyelvű változatának megjelenését, melynek kiadását a Layher Kft. és a Magyar Állványépítők Egyesülete támogatta...

tovább


Új MSZT-kiadványok

 A Magyar Szabványügyi Testület a táblázatban megadott nemzeti szabványok alapján, 2014. március 1-jével a szabványok által előírt kötelező adminisztrációs feladatok elvégzését segítő kiadványokat jelentetett meg.

tovább


Információbiztonság - MSZ/T ISO/IEC 27001:2014


Az információbiztonság tárgykörében a Magyar Szabványügyi Testület 2014. március 1-én tette közzé az MSZ/T ISO/IEC 27001:2014 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonsági irányítási rendszerek. Követelmények című szabványtervezetet...

tovább


Projektmunkacsoport megalakítása

A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/PMCS 4 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek névvel nemzeti szabványosító projektmunkacsoportot hoz létre, amely egyben az ISO/TC 34/SC 17 Management systems for food safety nemzetközi albizottság tükörbizottságaként működik.

2014. április 1-jéig várjuk mindazok jelentkezését, akik a magyar nemzeti szabványosító projektmunkacsoport munkájában részt kívánnak venni.

Felvilágosítást ad:
Kurucz Csilla szabványosító menedzser
e-mail: cs.kurucz@mszt.hu


Új eljárás – Innovációirányítási rendszerek igazolásaInnovációirányítási rendszerek igazolása az
MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése
1. rész: Innovációirányítási rendszer című szabvány szerint

tovább


Az innováció egységes értelmezése

Az innováció a szervezetek sikerének egyik meghatározó hajtóereje, ezért az egységes értelmezés érdekében a Magyar Szabványügyi Testület 2014. február 1-jén kiadta az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése 1. rész: Innovációirányítási rendszer (Innovation Management. Part 1: Innovation Management System) angol nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának tervezetét. A tervezet hivatkozási száma: mtMSZ CEN/TS 16555-1:2013.

tovább


Hogyan támogatják az irányítási rendszerek integrálását a szabványok?

Az irányítási rendszerek szabványosítása
Az irányítási rendszerekre vonatkozó szabványok típusai
Az IRSZ-ekre vonatkozó külön szabályozás

tovább


15. Nemzetközi Környezetvédelmi Gyermekrajz Verseny

A JQA japán tanúsító szervezet a svájci székhelyű IQNet nemzetközi tanúsító hálózattal közösen – hagyományt teremtve – ebben az évben immár tizenötödik alkalommal hirdeti meg a nemzetközi környezetvédelmi gyermekrajzversenyt.

tovább


Projektmunkacsoport megalakítása

MSZT/PMCS 3 Homeopátia képesítésű orvosok szolgáltatásai

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületről

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény értelmében Magyarország nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), amely az alapszabályának megfelelően működő köztestület és amely a törvény felhatalmazása alapján köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el. (A köztestület közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet, amelyet törvény hozott létre és feladatait törvény határozza meg.)

A Magyar Szabványügyi Testület tagja lehet bármely jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a nemzeti szabványosítás célkitűzéseit, intézkedéseit támogatni kívánja.

Miután az MSZT nem költségvetési szervezet, az állam csak a nemzetközi és az európai szervezetekben viselt tagságával járó kötelezettségekkel kapcsolatos költségeket fedezi (ezeket is csak részben), így magának kell gondoskodnia a tevékenységéhez szükséges anyagi eszközökről. Ennek forrása az MSZT különféle szolgáltatásaiért (szabványosítás, tanúsítás, felnőttképzés, szabványforgalmazás, szabványkidolgozás, információszolgáltatás) kapott díjak és az MSZT tagjai által befizetett tagdíjak.

Az MSZT szervezete

A közgyűlés a nemzeti szabványosítás általános kérdéseinek, valamint a testület saját belső szervezetét és működését érintő legfontosabb kérdéseknek a  megtárgyalására hivatott. A közgyűlés legalább háromtagú pénzügyi ellenőrző bizottságot választ, amelynek feladata az MSZT gazdálkodásának ellenőrzése.

A Szabványügyi Tanács hatáskörébe tartozik többek között a testület működésének elvi irányítása két közgyűlés közötti időszakban, a közgyűlés határozatainak megfelelően, valamint a tiszta nemzeti szabványok közzétételének, módosításának és visszavonásának jóváhagyása.

A nemzeti szabványosító műszaki bizottságok a testület önkéntes alapon szerveződő szakmai alapegységei, amelyek egy-egy szakterület nemzeti szabványosítási feladatait operatívan és felelősséggel látják el.

Több egymáshoz kapcsolódó szakterületen működő nemzeti szabványosító műszaki bizottság a bizottságok elnökeiből álló programbizottságot hozhat létre.

Az ügyintéző szervezet feladata az alapszabály keretei között a testület működéséhez szükséges igazgatási és szervezési tevékenység ellátása.

Felvilágosítást ad:
Közgyűlés, Szabványügyi Tanács, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Dr. Bíró Béla főosztályvezető

e-mail: b.biro@mszt.hu

Nemzeti Szabványosító Műszaki Bizottságok, Programbizottságok, Nemzeti Szakmai Bizottságok

Szabó József főosztályvezető

e-mail: j.szabo@mszt.hu

Ügyintéző szervezet

Haba József főosztályvezető

e-mail: j.haba@mszt.hu

Közérdekű információk, közlemények

 • Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

  Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

  tovább

 • Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

  A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

  tovább

 • Összefoglaló a nemzetközi szabványosító szervezetek (ISO/IEC) rovásírás kódolással (ISO/IEC 10646) kapcsolatos tevékenységéről  

 • Közlemény

  Az ISO/IEC 10646 „Informatika. Egyetemes kódolt írásjel-készlet" [Information technology – Universal Coded Character Set (UCS)] nemzetközi szabványtervezetben szereplő magyar rovásírás-jelkészlet kódolásával kapcsolatos kérdéseket Magyarországon felfokozott érdeklődés kíséri. 

  tovább

   
 • Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

 • Notifikációk

 • Korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű megjelenése 

Rólunk

 • Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

 • IQNet-tagságunk 15. évfordulóját ünnepeljük

  Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) a nemzeti rendszertanúsítók együttműködésére alapított szervezetbe, az IQNet-be (IQNet, The International Certification Network — Nemzetközi Tanúsító Hálózat) 1998. június 12-én nyert felvételt és azóta teljes jogú tagként, a szervezet elfogadott szabályzata szerint jogosult IQNet-okirat kiadására a következő területeken:

  tovább

 • Sikeres tanúsítás a Szent Margit Rendelőintézetben

  Ünnepélyes okiratátadás a Szent Margit Rendelőintézetben – Az óbudai intézetben ez év áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás. Ennek elismeréseként 2013. május 22-én ünnepélyes okiratátadás keretébenPónyai György, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója elsőként gratulálva adta át Dr. Thomka Györgynek, a Szent Margit Rendelőintézet ügyvezető igazgatójának az MSZT és az IQNet (The International Certification Network) tanúsítási okiratait.

  tovább