• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Szervezet
 • Közérdekű információk, közlemények
 • Rólunk

Hírek


Élelmiszer-biztonság című szakmai fórum

Energy Audit ServiceA fórum több téma köré csoportosítva mutatja be az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer (ÉBIR) ISO 22000-es szabványcsaládjának az elmúlt fél évben magyar nyelven megjelent, új kiadású, honosított nemzetközi szabványait és a jövőbeni várható változásokat.


A szakmai fórum időpontja: 2015. szeptember 17. (csütörtök), 10.00 – 16:00 óra között
Tervezett program 
Jelentkezési/Szabványmegrendelő lap 

tovább


Tájékoztató az MSZT/NB 1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság üléséről

Az MSZT/NB1 Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság (NEB) 2015. évi ülését a MAVIR ZRt. székházában (Bp. III., Anikó u. 4.) tartotta meg június 17-én 14.00–18.00 óra között.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 12. rész

Energy Audit ServiceCikksorozatunk ezen részében a CEN/WS XFS eXtenstions for Financial Services (Kiterjesztések a pénzügyi szolgáltatásokhoz) munkaértekezleti megállapodásait mutatjuk be.

tovább


Az áramfejlesztő telepek elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei magyar nyelven

Energy Audit ServiceA Magyar Szabványügyi Testület 2015. július 1-jén közzétette az MSZ EN 50438:2014 Kis áramfejlesztő telepek kisfeszültségű közcélú elosztó hálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei című szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel és levegővédelemmel kapcsolatban

Energy Audit ServiceA levegőtisztaság-védelem elsőrendű feladata a települések levegőminőségének javítása, de kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére is. A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a levegő védelmét, lehetővé téve, hogy mérsékeljük a negatív hatásokat.

tovább


Lezajlott az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. integrált vállalatirányítási rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

Energy Audit ServiceAz Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. június 1-jén kezdte meg a földgázelosztási tevékenység gyakorlását, jogilag önálló társaságként, az Égáz-Dégáz Zrt. jogutódjaként.

tovább


Szabványok augusztusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. augusztus 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


2015. augusztusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

Korábban magyar nyelven megjelent szabványok


Az EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer előírásai magyar nyelven

MSZ ISO/IEC 15420:2015

Energy Audit ServiceA vonalkódtechnika különböző meghatározott méretű vonalakkal és közökkel kódolt minta felismerésén alapul. Az információk vonalkódban való kódolására többféle eljárás létezik, amelyek jelképrendszerként ismertek.

tovább


A fa mint a fenntartható fejlődés alapanyaga

Új nemzetközi szabvány készül

Energy Audit ServiceA világ egyik legértékesebb természeti erőforrása a fa. A fenntartható forrásokból származó termékekre szembetűnően növekszik a fogyasztói kereslet és igény.

 

tovább


CPT- és CPTU-szabvány magyar nyelven

Energy Audit ServiceA Magyar Szabványügyi Testület a geotechnika területén tevékenykedő cégek támogatásával kidolgozta és 2015. június 1-jén közzétette az MSZ EN ISO 22476-1:2013 Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Terepi vizsgálatok. 1. rész: Elektronikus nyomószondázás és pórusvíznyomás-méréses nyomószondázás (ISO 22476-1:2012) szabvány magyar nyelvű változatát.

tovább


Sikeres ISO 9001 szerinti megújító audit az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézeténél

Az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetét (MTA MFA) még 1998-ban hozták létre az MTA konszolidációs programjának részeként az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézet (MFKI) és a korábbi KFKI Anyagtudományi Kutatóintézet (ATKI) összevonásával.

tovább


Megjelent „Az építési termékek CE-jelölése lépésről lépésre" című kiadvány

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU rendelet hatályba lépésével megváltoztak az építési termékek megfelelőségértékelésének, forgalomba hozatalának és CE-jelölésének szabályai..

tovább


Megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 nemzetközi szabvány

Energy Audit ServiceAz 2015. június 15-én megjelent az ISO/IEC 17021-1:2015 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Követelmények nemzetközi szabvány

tovább


Új európai műszaki bizottság alakult az elektronikus közbeszerzés szabványosítására

Energy Audit ServiceEgy új műszaki bizottság alakult a norvég, a dán és a holland szabványügyi szervezetek közös kezdeményezésére CEN/TC 440 Projektbizottság – Elektronikus közbeszerzés (Project Committee – Electronic Public Procurement) néven. E bizottság keretein belül olyan szabványok kidolgozását tűzték ki célul, melyek támogatni fogják az elektronikus közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó információk kezelését.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 11. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 292 Hulladékok jellemzése európai szabványosító műszaki bizottság érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Végső szakaszához érkezett az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok felülvizsgálata

2015 júliusában a minőségirányítási rendszerek követelményeit előíró ISO 9001 és a környezetközpontú irányítási rendszerek követelményeit tartalmazó ISO 14001 felülvizsgálata a végső nemzetközi szabványtervezet (FDIS) szakaszba érkezett. Az ISO tagtestületeinek két hónap áll rendelkezésre a nemzeti álláspont kialakítására és a szavazásra.

tovább


Kihelyezett képzés
Energiairányítási rendszermenedzser képzés cégeknél az MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány alapján

Energy Audit ServiceAz MSZ EN ISO 50001:2012 Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató (ISO 50001:2011) nemzetközi szabvány célja, hogy segítse a szervezetet olyan rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az energiateljesítmény javításához szükségesek, beleértve az energiahatékonyságot, -felhasználást és -fogyasztást.

tovább


Tájékoztató az IEC/TC 13 „Villamosenergia-mérés és -szabályozás" műszaki bizottság 2015. évi üléséről

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 2015. évi plenáris ülését az MSZT székházában tartotta meg április 13–16. között. Az ülést követően a nemzetközi műszaki bizottság európai tükörbizottsága, a CENELEC/TC 13 is ülésezett április 16–17. között.

tovább


Beköszöntött a fesztiválszezon!

Energy Audit Service(Környezet)Tudatosság és fenntartható fejlődés a szervezett eseményeken is!

Magyarországon is, mint a fejlődő térségek legtöbbjében minden év nyarán számos fesztivál és programsorozat kerül megrendezésre, akár zenei, kulturális, akár gasztronómiai rendezvényekről legyen is szó.

tovább


Hozzáférhetőség

Energy Audit ServiceAz Egészségügyi Világszervezet becslései szerint több mint egy milliárd ember él valamilyen fogyatékossággal. Ez körülbelül a világ népességének 15%-át teszi ki.

tovább


Az irányítási rendszerek szakterületek szerinti bontásban

Energy Audit ServiceA Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szakterületenként egy-egy csokorba szedte azokat a szabványokat, amelyek a legfontosabb irányítási rendszerekkel kapcsolatos követelményeket tartalmazzák.

tovább


Kőanyaghalmazokkal kapcsolatos szabványok felülvizsgálata

Energy Audit ServiceFolyamatban a 42/2013 BT-határozattal visszavont kőanyaghalmazokkal és vízépítési terméskővel kapcsolatos szabványok felülvizsgálata

Mint arról 2014-ben a Visszavont európai szabványok újra érvényben című közleményünkben tájékoztattuk olvasóinkat, az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 2014 során a 42/2013 BT-határozattal elrendelte 7 db szabvány visszavonását.

tovább


Szabványok júliusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. július 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a hulladékokkal kapcsolatban

Energy Audit ServiceA hulladék: az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható, különböző minőségű és halmazállapotú anyag, termék, maradvány, tárgy, leválasztott szennyezőanyag, szennyezett kitermelt föld, amelyet tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem tud és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni. Tehát bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles.

tovább


Nemzetközi szabvány készül az üzleti együttműködés kezelésére

Energy Audit ServiceAz üzleti szférában az együttműködés, az alkalmazkodás és a közös célok pontos megfogalmazása az üzletkötés alapfeltétele, amely mindkét félnek elemi érdeke

tovább


Szakmai fórum és tapasztalatcsere a hegesztési gázellátó rendszerekről az MSZE 12807 és az MSZE 12805 kapcsán

A szakmai fórum időpontja megváltozott:
2015. szeptember 3. (csütörtök), 10.00–14.30 óra
Tervezett program
 
Jelentkezési lap 

tovább


Eurocode-ok módosítása

Energy Audit ServiceA CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok európai műszaki bizottság 3 db olyan Eurocode-hoz adott ki módosítást, amelyek alapszabványa magyar nyelven van érvényben.

tovább


Hidak tartószerkezetének tervezése földrengésre

Energy Audit ServiceMegjelent magyar nyelven az Eurocode 8 2. része 

A Magyar Szabványügyi Testület kidolgozta és 2015. június 1-jén közzétette az MSZ EN 1998-2:2015 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre. 2. rész: Hidak magyar nyelvű változatát.

tovább


Megjelent magyar nyelven a nemzetközi darus karjelzéseket tartalmazó szabvány MSZ ISO 16715:2015 Daruk. Karjelzések a daruzáshoz

Energy Audit ServiceAz MSZT 2015. június 1-jén bevezette magyar nyelvű nemzeti szabványként az ISO 16715:2014 Daruk. Karjelzések a daruzáshoz című nemzetközi szabványt.

 

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 10. rész

Energy Audit Service Ebben a hónapban a CEN/TC 33 Ajtók, ablakok, redőnyök, szerelvények és függönyfalszerkezetek, a CEN/TC 125 Falazat és a CEN/TC 128 Átfedéses elhelyezésű tetőfedő termékek és falburkoló termékek európai szabványosító műszaki bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


A hegesztés biztonságának szakmai fórumai

A Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben és 2015-ben a hegesztés biztonsága tárgyában nyolc magyar nemzeti előszabványt tett közzé (részletesen lásd A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok cikkben)

tovább


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a víz és a szennyvíz témakörével kapcsolatban

Energy Audit ServiceMindennapjaink és létezésünk ezernyi szállal kötődik a vízhez, amely nélkül elképzelhetetlen lenne az életünk. Az egészséges ivóvizet mi természetesnek tekintjük és a jogszabályi kötelezettségek teljesítése mellett bizakodhatunk abban, hogy ezt követően is jó gazdaként továbbörökíthetjük utódaink számára.

tovább


Az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. minőségirányítási rendszerének sikeres tanúsítási auditjával az MSZT ügyfélköre tovább bővült

Energy Audit ServiceAz MVM Magyar Villamos Művek Zrt. úgy határozott, hogy biztonsági szolgáltatási tevékenységét önálló társaságba szervezi ki, ennek eredményeként került megalapításra 2014. július 25-én az MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (továbbiakban MVM BSZK Zrt.).

tovább


Szabványokkal a megvesztegetés ellen

Energy Audit ServiceA korrupció igen jelentős, világszintű probléma, amely minden országban fellelhető, és amelynek káros hatásaival akár a hétköznapi életünk során is találkozhatunk. A szabványosítás ugyan a hozzáálláson nem tud változtatni, de eszközt adhat a kezünkbe ahhoz, hogy felelős vállalkozásként, szervezetként mindent megtegyünk ennek a problémának az elkerülésére.

tovább


Harmonizált szabványok az elektromos és elektronikai hulladékok területén

Energy Audit ServiceAz Európai Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Szervezeteket (CEN, CENELEC), hogy dolgozzanak ki európai szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkészítését, újrahasznosítását úgy, hogy a szabványok a legkorszerűbb megoldásokat tükrözzék.

tovább


Új szabványok segítik az elektromos járművek elterjedését

Energy Audit ServiceÚj szabványok segítik az elektromos járművek elterjedését Napjaink egyik fontos környezeti, gazdasági és társadalmi problémája az éghajlatváltozás, melynek egyik kiváltó oka a járművek jelentős károsanyag-kibocsátása. Az utóbbi években a járműipar fejlődése az alternatív meghajtású eszközök, a nem robbanómotoros járművek irányába tolódott el, melynek eredményeként az elektromos járművek egyre elterjedtebb, kiforrott közlekedési eszközzé váltak.

tovább


Szabványok júniusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. június 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


Sikeres szakmai fórum az MSZ ISO 21500:2015 Útmutató a projektvezetéshez szabvány megjelenése kapcsán

Energy Audit ServiceAz MSZT 2015. május 13-án sikeres szakmai fórumon mutatta be az MSZ ISO 21500 angol-magyar kétnyelvű szabványt. A szabvány magyar nyelvű megjelentetése az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás nemzeti szabványosító műszaki bizottság tagjainak és szakértőinek lelkes és kitartó munkája eredményeképpen valósult meg.

tovább


2015. májusban magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről


Új műszaki bizottság - Üzemanyagok jelölése

Energy Audit Service2015 márciusában a CEN Műszaki Igazgatósága (CEN/BT) a CEN-tagok támogatásával létrehozta legújabb projektbizottságát CEN/TC 441 Üzemanyagok jelölése (Fuel Labelling) névvel.

tovább


Sikeres áttérés az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványra a JobCTRL Kft.-nél

A JobCTRL Kft. 2015-ben a Magyar Szabványügyi Testületnél elsőként szerezte meg az új MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványra vonatkozó minősítést.

tovább


2015 áprilisában megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Energy Audit ServiceA jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Folyamatban az élelmiszer-biztonság irányításáról szóló ISO 22000 szabvány felülvizsgálata

Energy Audit ServiceA mai modern társadalom egyik fő problémája a teljes élelmiszerlánc biztonságos élelmiszerrel való ellátása, mivel mielőtt a termékek a végső fogyasztókhoz kerülnének, több határon is áthaladhatnak.

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2015. évi munkaprogramja

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján köztestületként végzi a nemzeti szabványosítást. A törvény nem rendel forrást a szabványok kidolgozására.

tovább


Szabványok májusi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. május 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


Járműazonosító szám (VIN)

Energy Audit ServiceGyártóazonosító (WMI) igénylése

Az MSZT kevésbé közismert kiegészítő szolgáltatásai közé tartozik a járműazonosító szám (VIN) részét képző gyártóazonosító (WMI-kód) kiadása. Ennek igényléséhez nem kell mást tennie, mint egy kérelmet eljuttatni hozzánk e-mailen vagy postai úton.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 9. rész

Ebben a hónapban a CEN/TC 12 Kőolaj-, petrolkémiai és földgázipari anyagok, felszerelések és tengeri tartószerkezet, a CEN/TC 234 Gázszolgáltatás és a CEN/TC 23 Szállítható gázpalackok európai szabványosító műszaki bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Új nemzetközi útmutató a gyermekek biztonsága érdekében

Mindannyian szeretnénk gyermekeinket a lehető legnagyobb biztonságban tudni. Ugyanakkor évente több mint 830 000 gyermek veszti életét olyan sérülések és balesetek következtében, melyeket meg lehetett volna előzni.

A közúti balesetek, az elesések, az égési sérülések, a mérgezések és a vízbe fulladás mellett a gyermekjátékok és az egyéb, nem kifejezetten a gyermekeknek szánt termékek is potenciális kockázatot jelentenek.

tovább


ISO-szabványok a termékbiztonság és a visszahívások kezelésére

Egy-egy termék visszahívása (fertőzött élelmiszer, gyógyszer, játékok és egyéb fogyasztási cikkek) a forgalomból a fogyasztók védelme érdekében gyakran okoz gondot a beszállítók számára.

 

tovább


Használt áruk (Second-hand) kereskedelme

Mindennapjaink során a használt termékek széles skálájával találkozhatunk: autók, alkatrészek, ruhák, mobiltelefonok vagy akár orvosi eszközök.

Nevezhetjük társadalmi trendnek vagy egyfajta ellenállásnak a fogyasztói társadalommal szemben, mindenesetre az bizonyos, hogy a használt termékek kereskedelme folyamatosan nő.

tovább


Újabb hírek az ISO 9001 és az ISO 14001 felülvizsgálatáról

Az, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban a szakaszok száma és címe azonos, továbbá egyes szövegrészek is azonosak, már eléggé ismert és elfogadott tény. Az egységes szerkezetű ISO 9001 és ISO 14001 szabványok nemzetközi tervezetét (DIS, Draft International Standard) az ISO tagtestületei 2014 év végén elfogadták.

 

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 8. rész

Energy Audit ServiceCikksorozatunk 8. részében a CEN/WS XBRL eXtensible Business Reporting Language (kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv) munkaértekezlet szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Hazai eljárás – Világszintű elismerés – Nemzeti és Nemzetközi tanúsítvány

Energy Audit ServiceA tanúsított szervezetek igénye piaci pozíciójuk megőrzése érdekében, hogy partereiknek bizonyítani tudják tanúsítványuk megfelelőségét a hazai- és világpiacon egyaránt.

tovább


Eredményes megújító auditot folytatott le az MSZT az Országos Atomenergia Hivatalnál

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2002-ben alakította ki minőségirányítási rendszerét (MIR), melyet az MSZ EN ISO 9001-es szabvány szerint független tanúsítóként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 2003.01.14-i dátummal kiadott tanúsítvánnyal ismert el az alábbi alkalmazási területen: az atomenergia békés célú és biztonságos alkalmazásának felügyelete.

tovább


Országkódok
(MSZ EN ISO 3166-1:2014)

Az ISO 3166 Országok és országrészek nevének kódjai szabványsorozat egyetemesen alkalmazható kódolt jelöléseket nyújt (mai és nem mai) országok, függő területek és más, sajátos geopolitikai érdekeltségű egyéb területek, valamint igazgatási egységeik neve számára.

tovább


Megbízhatóságirányítás
(MSZ EN 60300-1:2015)

A megbízhatóság sok termék esetében a legfontosabb tulajdonságok egyike. A megbízhatóságirányítás kiterjed a termék hibamentességére és karbantarthatóságára, valamint a gyártó és a szállító által nyújtott karbantartás-ellátás képességére.

tovább


Új európai és nemzetközi szabványkiadványok

2014. november 1-től az MSZT honlapján ingyenesen elérhető a havonta megjelenő új európai és nemzetközi szabványkiadványok jegyzéke

tovább


Szabványok áprilisi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. április 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok - 7. rész

Ebben a hónapban CEN/TC 38 Fa és a faalapú anyagok tartóssága, a CEN/TC 112 Fa alapanyagú lemezek és a CEN/TC 175 Hengeres faanyagok és fűrészáru európai szabványosító bizottságok érvényes európai szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

tovább


Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

III. rész: ISO 45001

Energy Audit ServiceMíg az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek szabványok felülvizsgálata a tervezett ütemterv szerint halad,megtorpant ugyanakkor az új munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerszabvány, az ISO 45001 megjelentetése.

tovább


Épületgépészeti szerkezetek egységes minőségügyi követelményei

Energy Audit ServiceAz épületgépészeti és egyes kapcsolódó épülettechnikai berendezések létesítési és átvételi követelményeire vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szabványok nem elegendőek a megfelelő műszaki biztonság és minőségi követelmények biztosítására, ezért szükség lenne új szabványok kidolgozására.

tovább


Az energiahatékonysághoz energiairányítási rendszerek szükségesek

Energy Audit Service A CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM) munkacsoportja elkészítette az elvégzett feladatairól szóló összefoglaló jelentést, ami a következőket tartalmazza...

Melléklet az energiahatékonyságról szóló cikkhez

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Új eljárás – Innovációirányítási rendszerek igazolásaInnovációirányítási rendszerek igazolása az
MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése
1. rész: Innovációirányítási rendszer című szabvány szerint

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

A Magyar Szabványügyi Testületről

 

 •  

   

 • Az MSZT szervezete
 •  

   

 • Az MSZT feladatai
 •  

   

 • A nemzeti szabványosításról szóló törvény
 •  

  Közérdekű információk, közlemények

  • A Magyar Szabványügyi Testület 2015. évi munkaprogramja

   A munkaprogram az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

   tovább

  • Tévhitek és tények

   tovább

  • Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

  • Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

   Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

   tovább

  • Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

   A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

   tovább

  • Összefoglaló a nemzetközi szabványosító szervezetek (ISO/IEC) rovásírás kódolással (ISO/IEC 10646) kapcsolatos tevékenységéről  

  • Közlemény

   Az ISO/IEC 10646 „Informatika. Egyetemes kódolt írásjel-készlet" [Information technology – Universal Coded Character Set (UCS)] nemzetközi szabványtervezetben szereplő magyar rovásírás-jelkészlet kódolásával kapcsolatos kérdéseket Magyarországon felfokozott érdeklődés kíséri. 

   tovább

    
  • Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

  • Notifikációk

  Rólunk