• Hírek
 • MSZT-tagság feltétele
 • Szervezet
 • Közérdekű információk, közlemények
 • Rólunk

Hírek


Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a föld és talaj védelmével kapcsolatban

A talaj Magyarország legfontosabb feltételesen megújuló, megújítható természeti erőforrása. Megújulása azonban nem megy végbe automatikusan, megtartásához és megőrzéséhez állandó tudatos tevékenység szükséges.

tovább


ISO-felmérés az irányítási rendszerek tanúsításáról – 2014

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, az ISO (International Organization for Standardization) nemrég jelentette meg a tanúsításokról szóló 2014-es felmérésének eredményeit*. Ez az éves tanulmány az irányításirendszer-szabványok szerint kiadott tanúsítványok számát mutatja az előző naptári év adatai alapján.

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra – 3. rész

Cikksorozatunk befejező részében  a szabványosítás nemzetközi kereskedelemmel és innovációval való kapcsolatát, a szabványállomány összetételét, valamint a cikk alapjául szolgáló brit tanulmány egy kiemelt szektorának gazdasági elemzését tekintjük át.

tovább


2015-ben alakult új európai és nemzetközi szabványosító műszaki bizottságok

A 2015-ös év is igen aktív évnek bizonyult az európai és nemzetközi szabványosításban, számos olyan új szakterületen alakultak bizottságok, melyekkel hagyományosan nem foglalkozott a műszaki szabványosítás. Az Európai Bizottság konkrét törekvése, hogy a szolgáltatások minél nagyobb körét is bevonja a hivatalos szabványosítás körébe.

tovább


Megjelent az MSZ 9721-1 legújabb változata

2015. november 1-jével bevezetésre került az új MSZ 9721-1:2015 Emelőgépek időszakos vizsgálata. 1. rész: Általános előírások című szabvány

Elkészült az emelőgépek időszakos vizsgálata szabványsorozat általános előírásának korszerűsített új változata, amely tartalmazza az emelőgépek, illetve az egyéb berendezések emelést végző részeinek és az emelőgépek állandó szerkezeti részét képező, valamint az oldható teherfelvevő eszközök meghatározott időszakos vizsgálatát.

tovább


Megrendezett és tervezett képzések, fórumok

tovább


2015. novemberben magyar nyelven megjelent szabványok:

Hirdetmény magyar nyelvű szabványok megjelenéséről
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű változatának megjelenéséről

Korábban magyar nyelven megjelent szabványok


Megjelent a vasbeton fürdőmedencékre vonatkozó építési és átvételi műszaki követelményeket tartalmazó új korszerűsített nemzeti szabvány az
MSZ 15233:2015!

A Magyar Uszodatechnikai Egyesület támogatásával, az illetékes – MSZT/MB 914 „Fürdők és medencék" – műszaki bizottság felülvizsgálta a korábbi MSZ 15233:2012-es szabványt és úgy határozott, hogy szükséges annak korszerűsítése.

tovább


2015. november 1-jén megjelent magyar nyelven a Játszótéri eszközök és talajok szabványsorozat 11. része:
Térhálók kiegészítő biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

Ez a szabvány kiegészítő biztonsági követelményeket ír elő a gyermekek által a játszótéren használt, helyhez kötött térhálókra. A szabványt az MSZ EN 1176-1, az MSZ EN 1176-7 és az MSZ EN 1177 szabványokkal együtt kell alkalmazni.

 

tovább


Lezajlott a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. integrált irányítási rendszerének kiterjesztéses felügyeleti auditja

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) a Magyar Állam 100 %-os tulajdonában álló részvénytársaság. Küldetése, hogy útdíjfizetési szolgáltatását a magyarországi közutakat használók hasznosnak, európai színvonalúnak és értékesnek tartsák, valamint innovatív megoldásaikkal hozzájárulhassanak az ország közlekedésének fejlesztéséhez, s ezáltal a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez.

tovább


Szabványok novemberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. november 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Az intelligens városok teljesítményének mérése

Az ISO/TS 37151 műszaki előírás

Az „intelligens" jelzővel ellátott kifejezéseket egyre gyakrabban használjuk mindennapjaink során, s ez a minősítés a használati tárgyakon túl már a bonyolultabb rendszerek megnevezésének jelzőjévé is vált.

tovább


A bioenergia hasznosítása a fenntartható fejlődésben

Megjelent az új ISO 13065 szabvány!

Az új nemzetközi szabvány hangsúlyozza, hogy a bioenergia termelése és hasznosítása hatalmas lehetőségekkel bír, hozzásegít minket az éghajlatváltozás kezeléséhez, valamint az energiabiztonság és a fenntartható fejlődés erősítéséhez.

tovább


Szabvány jellegű dokumentumok – 12. rész

Cikksorozatunk ezen részében a Vízelemzés (CEN/TC 230) és az Iszapok jellemzése és kezelése (CEN/TC 308) európai szabványosító műszaki bizottságok szabvány jellegű dokumentumait mutatjuk be.

 

tovább


Szakmai fórum a gázhegesztő munkaeszközök létesítéséről és használatáról

2015. november 12.

Tervezett program 
Jelentkezési lap 

tovább


Áttérés az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványokra

Energy Audit Service 2015. szeptember 15-tel kiadták az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató szabványokat.

 

tovább


Megjelent az ISO 9001:2015!

Megjelent az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények nemzetközi szabvány legújabb kiadása. Közel három évig tartott a szabvány szakértők általi felülvizsgálata, mindeközben körülbelül 95 résztvevő és megfigyelő ország segítette elő a szabvány tartalmi korszerűsítését.

tovább


Új irányelvek a vízellátási válság kezelésére

Energy Audit ServiceHa katasztrófa történik, a víz mint a legalapvetőbb erőforrás az, amely elengedhetetlen a túléléshez. Az ivóvíz hiánya hatalmas problémát jelent bizonyos országokban napjainkban is.

tovább


2015 szeptemberében megjelent új és módosított környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

A jogszabályi és egyéb követelmények azonosítása és az ezzel kapcsolatos megfelelőség kiértékelése a környezetközpontú irányítási rendszerek fajsúlyos kérdésköre. Fontos, hogy mindig tudja a szervezet, mely területen történtek változások és milyen lépéseket kell tennie azért, hogy megfeleljen az elvárt követelményeknek.

tovább


Aranyoklevél a Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére

A Siófoki Kórház-Rendelőintézet részére az Intézmény minőségirányítással kapcsolatos elkötelezettsége elismeréseként a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója 2015. október 5-ei dátummal aranyoklevelet adományozott.

tovább


Nagy érdeklődés övezte az energiaauditok témában megrendezett fórumot

A 2015. szeptember 29-én a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székházában megrendezett fórum célja az MSZ EN 16247 szabványsorozat bemutatása volt, amelynek újabb négy része magyarul is hozzáférhetővé vált.

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra - 2. rész

Hogyan járulnak hozzá a szabványok a gazdasági növekedéshez?

Az utóbbi időben számos kutatás során megállapították, hogy a termelékenységet a szabványok megfelelő alkalmazása nagyban befolyásolja. Ebben a részben a legnépszerűbb szabványokat, az átjárhatóságot elősegítő folyamatokat, illetve a szabványok összehangolhatóságának lehetőségét tekintjük át.

tovább


A közeljövőre tervezett képzéseink

tovább


Háztartási villamos készülékek európai szabványosítása

A háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek fogalomkörébe a legfeljebb 250 V névleges feszültségű egyfázisú és a legfeljebb 480 V névleges feszültségű, valamint akkumulátorról és egyéb egyenfeszültségről táplált, háztartási környezetben használt és kereskedelmi alkalmazású villamos készülékek tartoznak.

tovább


Megjelent a villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) szabvány újabb kiadása magyar nyelven

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén közzétette az MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (IEC 60529:1989) című szabvány újabb magyar nyelvű kiadását.

tovább


Új szabványosító műszaki bizottság alakul a magánbiztonsági szolgáltatások területén

Az elmúlt években a magánbiztonsági szolgáltatások száma Európa-szerte jelentős mértékben növekedett. Az ilyen szolgáltatások esetén kiemelkedően fontos a kiváló minőségi követelményeknek való megfelelőség a szolgáltatók és a felhasználók közötti bizalom megteremtésére.

tovább


Új szabványosító műszaki bizottság

Egységárak meghatározása

Az ausztrál szabványosítók kezdeményezésére 2015 novemberében Sydneyben ülésezik első alkalommal az ISO legújabb műszaki bizottsága, az ISO/PC 294 „Útmutatás az egységárak meghatározásához" (Guidance on unit pricing) projektbizottság.

tovább


Szabványok októberi helyesbítése

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. október 1-jén a következő nemzeti szabványok helyesbítését tette közzé.

 

tovább


Eredményes szakmai fórum az élelmiszer-biztonság témakörében

A Magyar Szabványügyi Testület 2015. szeptember 17-én – a beérkezett véleménykérő ívek válaszai alapján – újabb sikeres szakmai fórumot rendezettÉlelmiszer-biztonság címmel.

tovább


Megjelent a kártevő-mentesítéssel (kártevők elleni védekezéssel) kapcsolatos szabvány magyar nyelvű kiadása

Energy Audit ServiceA kártevőirtó szolgáltatás számos EU-irányelv és -rendelet, valamint nemzeti szabályozás hatálya alá esik. Ezen irányelvek és rendeletek életbe lépésével egyre nyilvánvalóbbá vált az európai kártevő-mentesítő ipar egységesítésének és szakmai továbbfejlesztésének szükségessége.

tovább


A szabványosítás hatása a gazdaságra - 1. rész

Energy Audit ServiceAz alábbiakban egy 2015 júniusában készült brit kutatás eredményeit foglaljuk össze cikksorozatunk első részében, mely eredmények és következtetések, bár mérsékelt arányokban és néhol eltérő hangsúllyal, de vonatkoznak a magyar szabványosítás és a magyar gazdaság kapcsolatára is.

tovább


Az új ISO 9001 szabvány 2015. szeptember 23-án megjelent!

Az ISO/FDIS 9001:2015 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 5. kiadását a szavazatot leadó 75 P-tag mindegyike elfogadta, azaz a szavazás 100%-os támogatottsággal zárult, amely a tervezet jóváhagyását jelenti.

tovább


A hegesztés biztonságának szakmai fórumai

A Magyar Szabványügyi Testület 2014-ben és 2015-ben a hegesztés biztonsága tárgyában nyolc magyar nemzeti előszabványt tett közzé (részletesen lásd A hegesztés munkavédelmére vonatkozó előszabványok cikkben)

tovább


A Magyar Szabványügyi Testület 2015. évi munkaprogramja

A Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján köztestületként végzi a nemzeti szabványosítást. A törvény nem rendel forrást a szabványok kidolgozására.

tovább


Járműazonosító szám (VIN)

Energy Audit ServiceGyártóazonosító (WMI) igénylése

Az MSZT kevésbé közismert kiegészítő szolgáltatásai közé tartozik a járműazonosító szám (VIN) részét képző gyártóazonosító (WMI-kód) kiadása. Ennek igényléséhez nem kell mást tennie, mint egy kérelmet eljuttatni hozzánk e-mailen vagy postai úton.

tovább


Újabb hírek az ISO 9001 és az ISO 14001 felülvizsgálatáról

Az, hogy az irányítási rendszerek szabványaiban a szakaszok száma és címe azonos, továbbá egyes szövegrészek is azonosak, már eléggé ismert és elfogadott tény. Az egységes szerkezetű ISO 9001 és ISO 14001 szabványok nemzetközi tervezetét (DIS, Draft International Standard) az ISO tagtestületei 2014 év végén elfogadták.

 

tovább


Új európai és nemzetközi szabványkiadványok

2014. november 1-től az MSZT honlapján ingyenesen elérhető a havonta megjelenő új európai és nemzetközi szabványkiadványok jegyzéke

tovább


Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

III. rész: ISO 45001

Energy Audit ServiceMíg az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek szabványok felülvizsgálata a tervezett ütemterv szerint halad,megtorpant ugyanakkor az új munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerszabvány, az ISO 45001 megjelentetése.

tovább


Az energiahatékonysághoz energiairányítási rendszerek szükségesek

Energy Audit Service A CEN-CENELEC Sector Forum Energy Management (SFEM) munkacsoportja elkészítette az elvégzett feladatairól szóló összefoglaló jelentést, ami a következőket tartalmazza...

Melléklet az energiahatékonyságról szóló cikkhez

tovább


Tévhitek és tények a szabványokról, a szabványosításról és az MSZT-ről

Energy Audit ServiceA szabványosítással; a szabványokkal; a szabványok felhasználásával és alkalmazásával; a hazai (európai és nemzetközi) szabványügyi szervezettel; a szabványok önkéntességével és egyéb, a szabványosításhoz kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban számos félreértés, téves, illetve hiányos információn alapuló tévhit él a köztudatban. Ezek akadályozzák a szabványok hasznosságának felismerését, a szabványosítás során az érdekérvényesítést, a szabványok által közvetített ismeretekhez a hozzáférést, a tudástranszfert. A tévhitek és az ezekkel kapcsolatos tények megismerése mindenki számára előnyös….

tovább


Legyen hatékonyabb a szabványok alkalmazásában és a szabványosításban

Interaktív, személyre szabott konzultációs lehetőségek
(a választható, illetve igény szerint kombinálható témakörök)

Jelentkezési lap 

tovább


 

A tagság feltételei

Az MSZT Alapszabálya tartalmazza a tagsággal kapcsolatos legfontosabb információt.

Az MSZT tagja lehet bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ha teljesíti a tagság feltételeit, amelyek a következők:
 • az Alapszabály elfogadása,
 • a felvétel kérése,
 • az Alapszabály szerinti tagdíj befizetése.
Az MSZT-be, illetve a szabványosító műszaki bizottságokba való belépéshez, valamint az adatváltozások bejelentéséhez kitöltendő és beküldendő űrlapok a következők és itt letölthetők:
 • JELENTKEZÉSI ÉS TAGNYILVÁNTARTÓ LAP (MSZT tagsághoz)  
 • BELÉPÉSI NYILATKOZAT (MSZT/MB tagsághoz)  
 • VÁLTOZÁS BEJELENTÉS (adatváltozás közléséhez)    
Az MSZT-be való belépéssel kapcsolatban dr. Bíró Béla Tel.: 456-6819
ad felvilágosítást.
 

A tagok jogai és kötelezettségei

 • a közgyűlés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
 • a közgyűlésen részt venni és szavazni, a közgyűlésnek javaslatokat tenni,
 • a tisztségviselők megválasztását és visszahívását kezdeményezni,
 • megválasztása esetén az MSZT szervezeteiben tisztséget viselni,
 • a tagoknak járó kedvezményeket igénybe venni, MSZT tagjait a tagdíjból megillető kedvezmények,
 • a nemzeti szabványosító műszaki bizottságok létrehozását és megszüntetését kezdeményezni, annak munkájában részt venni,
 • a Szabványügyi Közlönyt térítésmentesen megkapni,
 • az MSZT-tagságot jelző logót használni,
 • MSZT céljait támogatni,
 • a nemzeti szabványok alkalmazását elősegíteni,
 • az MSZT Alapszabályát és az MSZT szervei által az MSZT céljainak elérése érdekében hozott határozatokat betartani, az ajánlásokat figyelembe venni,
 • az MSZT munkájához szükséges információkat a tag méltányolható érdekeit figyelembe véve rendelkezésre bocsátani,
 • a tagdíjat határidőn belül befizetni.

Az MSZT-tagjai

Közérdekű információk, közlemények

 • A Magyar Szabványügyi Testület 2015. évi munkaprogramja

  A munkaprogram az összeállításakor kidolgozás alatt lévő, forrásszabvány nélküli „tiszta" magyar szabványokat és az európai vagy nemzetközi szabványok magyar nyelvű kiadásait tartalmazza. Érdeklődni a szabvtit@mszt.hu e-mail címen és a 456-6840 telefonszámon lehet.

  tovább

 • Tévhitek és tények

  tovább

 • Tájékoztató az MSZT környezettudatos működéséről

 • Miért nem tekinthető egy nemzetközi vagy európai szabvány fordítása a szabvány jogszerű, hivatalos megfelelőjének?

  Idegen nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának kiadása nem egyszerűen a forrásszabvány fordítása, hanem a fordítás alapján, a szabvány magyar nyelvi értelmezésével a forrásszabvány tartalmát pontosan visszaadó, annak tartalmával azonos, a magyar szabványrendszerbe és jogszabályi környezetbe illesztett magyar nemzeti szabvány.

  tovább

 • Közlemény a szabványok engedély nélküli használatáról 

  A szabványok és a szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.), valamint a nemzetközi (ISO/IEC) és az európai (CEN/CENELEC/ETSI) szabványügyi szervezetek kizárólagos felhatalmazása alapján a Magyar Szabványügyi Testület jogosult és köteles ellátni a nemzeti szabványok szerzői jogi védelmét.

  tovább

 • Összefoglaló a nemzetközi szabványosító szervezetek (ISO/IEC) rovásírás kódolással (ISO/IEC 10646) kapcsolatos tevékenységéről  

 • Közlemény

  Az ISO/IEC 10646 „Informatika. Egyetemes kódolt írásjel-készlet" [Information technology – Universal Coded Character Set (UCS)] nemzetközi szabványtervezetben szereplő magyar rovásírás-jelkészlet kódolásával kapcsolatos kérdéseket Magyarországon felfokozott érdeklődés kíséri. 

  tovább

   
 • Új megközelítésű irányelvek és a hozzájuk harmonizált szabványok

 • Notifikációk

Rólunk