Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés

Gépek biztonsága

A képzés célja: felkészítés a gépekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a gépek jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére.

Ajánljuk: a gépeket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.

A jelentkezés ajánlott feltétele: középfokú végzettség.

A képzés – az előadó felügyelete mellett – feladatok csoportos megoldásával és közös értékelésével zárul.

Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Témakörök:

  • az Európai Unió műszaki szabályozása, jogszabályok és szabványok szerepe, a megfelelőségértékelés;
  • megfelelőségértékelés és -tanúsítás;
  • akkreditálás;
  • termékfelelősség;
  • a gépekre vonatkozó 2006/42/EK európai irányelv és az azt bevezető magyar rendelet;
  • a gépek forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének feltételei;
  • EK-megfelelőségi nyilatkozat;
  • a CE megfelelőségi jel feltüntetése és annak feltételei, követelmények;
  • a gépek biztonságának és a kockázat kezelésének magyar nemzeti szabványrendszere.

 

A résztvevők az előadások anyagát megkapják.

Információk

Hivatkozási szám: 24/2022
Időtartam: 1 nap (8 óra)
Időpont:
Részvételi díj: 

Jelentkezési lap letöltése

Elérhetőségek

MSZT székháza
Tel.: 06-1-456-6925
Fax: 06-1-456-6841
E-mail: oktatas@mszt.hu