Gazdálkodási adatok

Sorszám
az
Info. tv. szerint

Adat

 

1

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Beszámolók

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Vissza a közérdekű adatokhoz