Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:

Keresés / szűrés:

Érvényes szabványok megjelenítése | Visszavont szabványok megjelenítése

ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés


Alapadatok
Dokumentumazonosító 074064
Hivatkozási szám MSZE 12807:2014
Cím Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai
Angol cím Safety of welding. Safety aspects for installation of welding gas supply systems
ICS 25.160.30 Hegesztőberendezések
A szabvány nyelve magyar
Alkalmazási terület Ez az előszabvány gáz- és ívhegesztéshez, termikus vágáshoz, forrasztáshoz, valamint rokon eljárásaikhoz (a továbbiakban: hegesztéshez) használt gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági követelményeit, valamint ezek teljesülésének ellenőrzését és vizsgálatát tartalmazza. Az előszabvány szerinti gázellátó rendszert bemeneti oldalon a gázforráshoz kapcsoló csatlakozószerelvény, kimeneti oldalon a gázhegesztő (fogyasztó) munkaeszköz csatlakoztatására kialakított elvételi csatlakozósze-relvény határolja (lásd az 1. ábrát). Az előszabvány a gázellátó rendszer –központi nyomáscsökkentőt is magába foglaló nagynyomású szakaszra, –ellátóvezetékére (az ellátóvezetékhez kapcsolódó gázkeverő berendezés) és –elvételi csatlakozóira vonatkozik. Nem alkalmazható a gázforrásként alkalmazott gázpalackra, palackkötegre, palacktelepekre, elosztóvezetékre, cseppfolyósgáz-tárolóra és a hozzá tartozó elpárologtatóra. Az előszabvány szerinti követelmények teljesítése alapvetően a gázellátó rendszer alkalmazásával járó robbanás- és tűzveszély kockázatának kezelését szolgálja, éspedig –a gázellátó rendszer tömítettségének fenntartásával (a veszélyes gázok külső légtérbe jutásának és robbanóképes koncentráció kialakulásának megakadályozásával), –a veszélyes gázok ellenőrizetlen (nem üzemszerű) szabadba áramlása elleni védelemmel, –a rendszer integritására nézve veszélyes gázkeverék gázellátó rendszeren belüli kialakulásának megakadályozásával, –a szállított gáz fajtájának és üzemi nyomásának megfelelő készülékek és vezetékek alkalmazásával. A veszélyek elhárítása különleges intézkedéseket követel a hegesztési gázellátó rendszer létesítése, megfelelőségének megítélése, üzembe helyezése, használatba vétele és a biztonságot szolgáló funkciók fenntartása, valamint megfelelő működésének ellenőrzése kapcsán. A védő intézkedések megfelelőségét igazolni kell: –a berendezés vagy felszerelés komponenseinek (szerelvényeinek) megfelelőségére (termékmegfelelőség), és –az összeszerelt rendszer megfelelőségére (ellenőrző felülvizsgálat) vonatkozóan. Az előszabvány szerinti gázellátó rendszerek a következő gázfajtákra lehetnek alkalmasak: –semleges gázok, –egykomponensű védő- és/vagy vágógázok (argon, nitrogén, szén-dioxid, hélium), –semleges hatású gázkeverékek (lásd alább), –oxidálógázok, (oxigén és az oxigéntartalmú, nem semleges hatású gázkeveréknek minősülő kevert gázok (lásd alább), –éghető gázok: –acetilén, –metán, –etilén, –hidrogén és keverékei (melyben a H2 tartalma eléri, vagy meghaladja a 4 térfogatszázalékot, –különleges, a termikus vágásoknál használt éghető gáz keverékek (pl. metil-acetilén-propadien /MAPP/ stb. keverék) Semleges gázkeveréknek minősül minden olyan – a hegesztés és rokontechnológiáiknál használt – kettő- vagy többkomponensű gázkeverék, melynek oxigéntartalma legfeljebb 23,5 térfogatszázalék, és hidrogéntartalma legfeljebb 4 térfogatszázalék. Az előszabvány előírásait a sűrített levegő ellátórendszereire a következő esetekben kell alkalmazni: –a gázellátó rendszerben a sűrített levegő gázforrása gázpalack (vagy palackköteg), és a szállított levegő a technológiai folyamathoz szükséges (pl. plazmagáz, lézersugár-vezetés öblítéséhez szükséges gáz, forrasztó-/melegítőpisztolyok égést tápláló gáza stb.). –a sűrített levegőt szállító ellátóvezeték azon része, szakasza, és az az elvételi egység vagy azok az elvételi egységek (hordozható elosztóegységek), amelyeket kifejezetten a gázfogyasztó hegesztő-, vágó- stb. eszköz ellátásához építettek be, és a szállított levegő a technológiai folyamathoz szükséges (pl. plazmagáz, lézersugár-vezetés öblítéséhez szükséges gáz, forrasztó-/melegítő-pisztolyok égést tápláló gáza stb.). (A gázforrás ez esetben az elosztóvezeték.) Ezekben az esetekben a levegő semleges gázkeveréknek minősül. Az előszabvány szerinti követelményeket nem kell alkalmazni a gázhegesztő eszközök MSZE 12804 szerinti, ott meghatározott közvetlen gázellátására. Az előszabvány nem vonatkozik a robbanásveszélyes terület besorolására. Nem alkalmazható az előszabvány a földgáz, valamint a propán és a propán-bután hegesztési gáz ellátórend-szereinek létesítésére. Az előszabvány követelményei nem alkalmazhatók a cseppfolyós gázok szállítására szolgáló gázellátó rendszerek létesítése esetén. 1. MEGJEGYZÉS. Ez az előszabvány a hegesztéshez használt munkaeszközök gázellátására szolgáló létesítményekkel szemben támasztott alapvető biztonsági követelmények teljesítésének műszaki feltételeire és azok ellenőrzésére vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS. Az előszabvány megkülönbözteti a hatósági felügyeletre kötelezett és arra nem kötelezett munkaeszközök besorolását a használatba vételhez szükséges és az időszakos ellenőrzés vonatkozásában.
Az érvényesség kezdete 2014-06-01
A visszavonás napja 2015-01-01

További adatok
Forrás
Helyettesített szabvány(ok)
Helyettesítő szabvány(ok) MSZE 12807:2015
Módosítás(ok)
(külön szabványként)
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Műszaki Bizottság MSZT/MB 412

Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma papír,
PDF-fájl (a fájl mérete: 1454399 byte)
oldalszáma 33 oldal; Q kategória
ára Nettó: 9950 Ft
Bruttó:
formátumtól függetlenül (27% Áfával): 12636.5 Ft