Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:

Keresés / szűrés:

Érvényes szabványok megjelenítése | Visszavont szabványok megjelenítése

ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés


Alapadatok
Dokumentumazonosító 154897
Hivatkozási szám MSZ EN 61000-4-4:2013
Cím Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4-4. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Gyors villamos tranziens/burst jelenségekkel szembeni zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-4:2012)
Angol cím Electromagnetic compatibility (EMC). Part 4-4: Testing amd measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test (IEC 61000-4-4:2012)
ICS 33.100.20 Zavartűrés
A szabvány nyelve magyar
Alkalmazási terület a) Az IEC 61000 szabványsorozat e része a villamos és elektronikus berendezések ismétlődő, gyors villamos tranziensekkel szembeni zavartűrésével foglalkozik. Megadja a gyors villamos tranzienssel/burst-tel kap-csolatos zavartűrési követelményeket és vizsgálati módszereket. A szabvány megadja továbbá a vizsgálati szintek tartományait és az előírt vizsgálati módszereket. b) E szabvány tárgya olyan egységes és megismételhető eljárás megadása, amelynek segítségével megálla-pítható a villamos és elektronikus berendezések zavartűrése, miközben a táp-, jel- és szabályozó/vezérlő, valamint földelőkapuikon ismétlődő, gyors villamos tranziensek (burst-ök) érik azokat. Az IEC 61000 szab-ványsorozat e része szerinti vizsgálati módszer a berendezések vagy a rendszerek e meghatározott jelen-séggel szembeni zavartűrésének egy következetes értékelését írja le. MEGJEGYZÉS: Amint az az IEC 107. Útmutatóban szerepel, e szabvány az IEC termékbizottságai részére szánt EMC-alapszabvány. Szintén az IEC 107 Útmutatóban szerepel, hogy az IEC termékbizottságai a felelősek azért, hogy megállapítsák, ezt a zavartűrési vizsgálati szabványt kell-e alkalmazni vagy sem, és ha igen, az ő felelősségük a megfelelő vizsgálati szintek és működési kritériumok meghatározása. A szabvány meghatározza: – a vizsgálófeszültség jelalakját; – a vizsgálati szintek tartományát; – a vizsgálóberendezést; – a vizsgálóberendezés kalibrálási és igazolási (verifikálási) eljárását; – a vizsgálati elrendezést; – a vizsgálati eljárást. A szabvány megadja a laboratóriumi és a helyszíni vizsgálatokra vonatkozó előírásokat.
Az érvényesség kezdete 2013-03-01
A visszavonás napja

További adatok
Forrás idt EN 61000-4-4:2012; idt IEC 61000-4-4:2012
Helyettesített szabvány(ok) MSZ EN 61000-4-4:2011
Helyettesítő szabvány(ok)
Módosítás(ok)
(külön szabványként)
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Műszaki Bizottság MSZT/MB 847

Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma papír,
PDF-fájl (a fájl mérete: 865287 byte)
oldalszáma 42 oldal; S kategória
ára Nettó: 11390 Ft
Bruttó:
papírformátum esetén (5% Áfával): 11959.5 Ft
elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 14465.3 Ft