Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés:

Keresés / szűrés:

Érvényes szabványok megjelenítése | Visszavont szabványok megjelenítése

ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés


Alapadatok
Dokumentumazonosító 074075
Hivatkozási szám MSZE 12807:2015
Cím Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai
Angol cím Safety of welding. Safety aspects for installation of welding gas supply systems
ICS 25.160.30 Hegesztőberendezések
A szabvány nyelve magyar
Alkalmazási terület Ez az előszabvány gáz- és ívhegesztéshez, termikus vágáshoz, forrasztáshoz, valamint rokon eljárásaikhoz (a továbbiakban: hegesztéshez) használt gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági követelményeit, valamint ezek teljesülésének ellenőrzését és vizsgálatát tartalmazza. Az előszabvány szerinti gázellátó rendszert bemeneti oldalon a gázforráshoz kapcsoló csatlakozószerelvény, kimeneti oldalon a gázhegesztő (fogyasztó) munkaeszköz csatlakoztatására kialakított elvételi csatlakozósze-relvény határolja (lásd az 1. ábrát). 1. ábra: Hegesztési gázellátó rendszer meghatározása Az előszabvány a gázellátó rendszer – központi nyomáscsökkentőt is magába foglaló nagynyomású szakaszra, – ellátóvezetékére (az ellátóvezetékhez kapcsolódó gázkeverő berendezés) és – elvételi csatlakozóira vonatkozik. Nem alkalmazható a gázforrásként alkalmazott gázpalackra, palackkötegre, palacktelepekre, elosztóvezetékre, cseppfolyósgáz-tárolóra és a hozzá tartozó elpárologtatóra. Az előszabvány szerinti követelmények teljesítése alapvetően a gázellátó rendszer alkalmazásával járó robbanás- és tűzveszély kockázatának kezelését szolgálja, éspedig – a gázellátó rendszer tömítettségének fenntartásával (a veszélyes gázok külső légtérbe jutásának és robbanóképes koncentráció kialakulásának megakadályozásával), – a veszélyes gázok ellenőrizetlen (nem üzemszerű) szabadba áramlása elleni védelemmel, – a rendszer integritására nézve veszélyes gázkeverék gázellátó rendszeren belüli kialakulásának megakadályozásával, – a szállított gáz fajtájának és üzemi nyomásának megfelelő készülékek és vezetékek alkalmazásával. A veszélyek elhárítása különleges intézkedéseket követel a hegesztési gázellátó rendszer létesítése, megfe-lelőségének megítélése, üzembe helyezése, használatba vétele és a biztonságot szolgáló funkciók fenntartása, valamint megfelelő működésének ellenőrzése kapcsán. A védő intézkedések megfelelőségét igazolni kell: – a berendezés vagy felszerelés komponenseinek (szerelvényeinek) megfelelőségére (termékmegfelelőség), és – az összeszerelt rendszer megfelelőségére (ellenőrző felülvizsgálat) vonatkozóan. Az előszabvány szerinti gázellátó rendszerek a következő gázfajtákra lehetnek alkalmasak: – semleges gázok, – egykomponensű védő- és/vagy vágógázok (argon, nitrogén, szén-dioxid, hélium), – semleges hatású gázkeverékek (lásd alább), – oxidálógázok, (oxigén és az oxigéntartalmú, nem semleges hatású gázkeveréknek minősülő kevert gázok (lásd alább), – éghető gázok: – acetilén, – metán, – etilén, – hidrogén és keverékei (melyben a H2 tartalma eléri, vagy meghaladja a 4 térfogatszázalékot, – különleges, a termikus vágásoknál használt éghető gáz keverékek (pl. metil-acetilén-propadien /MAPP/ stb. keverék) Semleges gázkeveréknek minősül minden olyan – a hegesztés és rokontechnológiáiknál használt – kettő- vagy többkomponensű gázkeverék, melynek oxigéntartalma legfeljebb 23,5 térfogatszázalék, és hidrogéntartalma legfeljebb 4 térfogatszázalék. Az előszabvány előírásait a sűrített levegő ellátórendszereire a következő esetekben kell alkalmazni: – a gázellátó rendszerben a sűrített levegő gázforrása gázpalack (vagy palackköteg), és a szállított levegő a technológiai folyamathoz szükséges (pl. plazmagáz, lézersugár-vezetés öblítéséhez szükséges gáz, forrasztó-/melegítőpisztolyok égést tápláló gáza stb.). – a sűrített levegőt szállító ellátóvezeték azon része, szakasza, és az az elvételi egység vagy azok az elvételi egységek (hordozható elosztóegységek), amelyeket kifejezetten a gázfogyasztó hegesztő-, vágó- stb. eszköz ellátásához építettek be, és a szállított levegő a technológiai folyamathoz szükséges (pl. plazmagáz, lézersugár-vezetés öblítéséhez szükséges gáz, forrasztó-/melegítő-pisztolyok égést tápláló gáza stb.). (A gázforrás ez esetben az elosztóvezeték.) Ezekben az esetekben a levegő semleges gázkeveréknek minősül. Az előszabvány szerinti követelményeket nem kell alkalmazni a gázhegesztő eszközök MSZE 12804 szerinti, ott meghatározott közvetlen gázellátására. Az előszabvány nem vonatkozik a robbanásveszélyes terület besorolására. Nem alkalmazható az előszabvány a földgáz, valamint a propán és a propán-bután hegesztési gáz ellátórend-szereinek létesítésére. Az előszabvány követelményei nem alkalmazhatók a cseppfolyós gázok szállítására szolgáló gázellátó rendszerek létesítése esetén. 1. MEGJEGYZÉS. Ez az előszabvány a hegesztéshez használt munkaeszközök gázellátására szolgáló létesítményekkel szemben tá-masztott alapvető biztonsági követelmények teljesítésének műszaki feltételeire és azok ellenőrzésére vonatkozik. 2. MEGJEGYZÉS. Az előszabvány megkülönbözteti a hatósági felügyeletre kötelezett és arra nem kötelezett munkaeszközök besorolását a használatba vételhez szükséges és az időszakos ellenőrzés vonatkozásában.
Az érvényesség kezdete 2015-01-01
A visszavonás napja

További adatok
Forrás
Helyettesített szabvány(ok) MSZE 12807:2014
Helyettesítő szabvány(ok)
Módosítás(ok)
(külön szabványként)
SZK-közlemények
Kapcsolódó európai jogszabály
Műszaki Bizottság MSZT/MB 412

Kereskedelmi adatok
A szabvány
kapható formátuma papír,
PDF-fájl (a fájl mérete: 1454399 byte)
oldalszáma 33 oldal; Q kategória
ára Nettó: 9950 Ft
Bruttó:
papírformátum esetén (5% Áfával): 10447.5 Ft
elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 12636.5 Ft