Tájékoztatás
Információbiztonsági belső auditor oklevél a Magyar Szabványügyi Testülettől

A vizsga időpontja: 2017. február 27. (hétfő) 9–16 óra között

Az Óbudai Egyetem (a továbbiakban: OE) „Az információbiztonsági irányítási rendszer alapjai" (vagy helyette a 2015-16-os tanévtől kezdődően az „Adat- és Információvédelem") és az „Információbiztonsági belső auditor" tantárgya, valamint a Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban:  MSZT) „IBIR belső auditor" képzése elégséges mértékben megegyezik. Ennek következtében az MSZT lehetőséget biztosít az OE fenti tantárgyait sikeresen teljesítők számára, hogy vizsgadíj megfizetése ellenében IBIR belső auditor szóbeli vizsgát tegyenek. Ennek sikeres teljesítése esetén megszerezhető az MSZT IBIR belső auditori oklevél. A vizsga tematikája megegyezik a fenti képzésekével.

A szóbeli vizsgán a részvétel feltétele a vizsgadíj befizetése, valamint az OE „Az információbiztonsági irányítási rendszer alapjai" (vagy helyette a 2015-16-os tanévtől kezdődően az „Adat- és Információvédelem") és az „Információbiztonsági belső auditor" tantárgyakra vonatkozó követelmények teljesítése, amit az OE erre illetékes szervezetének kell igazolnia.

Jelentkezni a jelentkezési lappal lehet, amit az MSZT Szabványosítási Titkárságára (1082 Budapest Horváth Mihály tér 1., oktatas@mszt.hu, fax.: (06-1) 456-6841) kell eljuttatni legkésőbb 2017. január 31-ig. A jelentkezési laphoz letölthető a vizsga- és a panaszkezelési szabályzat is.

A vizsgára várhatóan 2017. február végén kerül sor. Elégséges számú jelentkezés esetén az MSZT visszaigazolást és tájékoztatást küld a vizsga időpontjáról és helyéről is.

A visszaigazolást követően az MSZT-hez el kell juttatni a fenti tantárgyak sikeres teljesítésének az OE erre illetékes szerve fent nevezett általi igazolását és a kitöltött adatlapot. Ezek beérkezése és ellenőrzése után az MSZT megküldi a vizsgadíjra vonatkozó számlát. A vizsgadíj 25 000 Ft/fő + áfa. Vizsgát csak a vizsgadíjat befizető jelentkezők tehetnek. Sikertelen vizsga esetén lehetőség van egy díjmentes pótvizsgára, aminek időpontját a lehetőségektől függően határozzák meg.

További tájékoztatás: oktatas@mszt.hu, tel.: (06-1) 456-6925)