Megjelent az ISO 21504:2015 Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez szabvány magyar kiadása

Szakmai fórum, 2017. május 9.

Az MSZ ISO 21504:2017  Projektvezetés, program- és portfóliókezelés. Útmutató a portfóliókezeléshez szabvány útmutatást ad a projektportfólió és a programportfólió kezelésének alapelveiről. A szabványt sikerrel alkalmazhatják a felső vezetők, akik felelősek a szervezeti stratégia és az üzleti tervezés meghatározásáért és megvalósításáért, a döntéshozók, akik felelősek a projektek, a programok és a portfóliók kiválasztásáért, engedélyezéséért és irányításáért, a csapatok és egyének, akik felelősek a projekt- és programportfóliók megvalósításáért és kezeléséért, valamint a projektvezetők, programmenedzserek és egyéb érintettek.

Ez a nemzetközi szabvány alkalmazható a köz- vagy az üzleti szférában működő bármilyen típusú és bármilyen méretű szervezetre, szakterülettől függetlenül. Az MSZT a 2017. május 9-ére szervezett szakmai fórumára minden érdeklődőt szeretettel vár, aki ismereteket kíván szerezni a projekt, a program és a portfólió témakörében, valamint szeretné megismerni a kapcsolódó kockázatokat. Az előadók a szakma elismert képviselői, a résztvevők az előadókkal és egymással is konzultálhatnak, véleményt cserélhetnek a program végén.

Az ISO 21504 a projektmenedzsmentre vonatkozó szabványcsaládba tartozik a már korábban kiadott, a projektvezetésre vonatkozó MSZ ISO 21500-zal és a kidolgozás alatt lévő, a programkezelésről szóló ISO 21503-mal együtt. A résztvevők a szakmai fórum programjához kapcsolódó szabványokat kedvezményesen vásárolhatják meg.

A szabvány magyar-angol nyelvű megjelentetésében az MSZT/MB 258 Projektvezetés, program- és projektállomány-irányítás műszaki bizottság tagjai és az általuk megkeresett szponzorok nyújtottak szakmai segítséget és anyagi támogatást.

Tervezett program
Jelentkezési lap/Szabványmegrendelő lap
Részvételi díj: 14 000 Ft/fő + áfa

További információ:
Czimer Gáborné, szabványosító menedzser
e-mail: g.czimer@mszt.hu