Újabb lépés az élelmiszer-biztonságról szóló ISO 22000 felülvizsgálatában

Folyamatban van az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO 22000 felülvizsgálata, mely most érte el a nemzetközi szabványtervezet (DIS) fázisát. A felülvizsgált szabvány magában foglalja az új alapvető szerkezetet, továbbá elismert és kulcsfontosságú elemeket tartalmaz, amelyek az élelmiszerlánc minden szintjén biztosítják az élelmiszer-biztonságot.

Az ISO 22000 felülvizsgálatának célja, hogy kiterjedjen az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos legfrissebb témákra, amelyek megfelelnek az élelmiszeripari ágazat jelenlegi helyzetének. Ez egy nagyon összetett folyamat és a munkacsoport által felülvizsgált szabvány többféle fogalmat érint. A szakértők 2016-ban három alkalommal találkoztak és a különböző álláspontot képviselő globális érdekelt felektől 1800 észrevételt dolgoztak fel. Jelenleg a fő feladat a szabványban szereplő felülvizsgált fogalmak  rövid, egyértelmű meghatározása az alkalmazók segítésére, amely megkönnyíti az ISO 22000 megértését és bevezetését az élelmiszerlánc bármely területén tevékenykedő, bármilyen méretű szervezet számára.

Az ISO 22000 új verziója számos, a szabvány olvashatóságát és áttekinthetőségét növelő, kisebb módosítást, valamint bizonyos lényeges szerkezeti jellegű változásokat tartalmaz. A főbb jellemzők a következők:

  • Az új változat átveszi az ISO új magas szintű szerkezetét (High Level Structure, HLS), amely az összes irányítási rendszerszabvány közös keretét adja. Ez a közös szerkezet megkönnyíti a vállalkozás számára, hogy több irányítási rendszert integráljanak a folyamataikba egy időben.
  • A felülvizsgált szabvány új értelmezést ad a „kockázat" elnevezésnek. A kockázat az élelmiszer-vállalkozások létfontosságú koncepciója, és a szabvány megkülönbözteti a működési szinten (a veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok megközelítésén, vagy a HACCP-n) lévő, valamint a vállalat irányítási rendszerének stratégiai szintjén (üzleti kockázat) lévő kockázatot, amely képes magába foglalni a lehetőségeket is, a konkrét üzleti célok elérése érdekében.
  • A szabvány tisztázni fogja a két plan-do-check-act (PDCA-) ciklus közötti különbséget. Az első az irányítási rendszer egészére vonatkozik, míg a második, abba ágyazva a 8. fejezetben leírt műveletekkel foglalkozik, amely egyidejűleg lefedi a Codex Alimentarius által meghatározott HACCP-alapelveket.

Az ISO 22000 felülvizsgált verziója várhatóan 2018 júniusában fog megjelenni.

Az előbbiekben említett ISO 22000 felülvizsgálatával az MSZT/MB 635 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek nemzeti szabványosító műszaki bizottság foglalkozik.

Várjuk azon szakértők jelentkezését, akik aktívan részt kívánnak venni az angol nyelven folyó szabványosítási munkában.

További információt Kurucz Csillától, a bizottság titkárától a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphatnak.

Forrás: https://www.iso.org/news/ref2192.html

Kurucz Csilla
2017. július