Teljessé vált a Tej és tejtermékek szabványsorozat

Az MSZT 2019. március 1-jén az Agrárminisztérium támogatásával és az illetékes nemzeti szabványosító műszaki bizottság szakértőinek aktív közreműködésével több nemzetközi szabvány magyar nyelvű változatát adta ki. Megjelent többek között az MSZ ISO 22935 Tej és tejtermékek. Érzékszervi vizsgálat szabványsorozat mindhárom része:

  • 1. rész: Általános útmutató a bírálók toborzásához, kiválasztásához, képzéséhez és folyamatos ellenőrzéséhez;
  • 2. rész: Érzékszervi vizsgálathoz ajánlott módszerek (amely már 2017. április 1-jén megjelent);
  • 3. rész: Útmutató a termékleírásban szereplő érzékszervi tulajdonságoknak való megfelelés pontozásos értékelési módszerére.

A szabványsorozatot a tej, a tejpor, a savanyított tej, a vaj, a sajt, a tejszín és a jégkrémtermékek érzékszervi vizsgálatára alkalmazható.

Az ISO 22935ïIDF 99 1. része meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek a tej és tejtermékek érzékszervi vizsgálatát végző bírálók, valamint az érzékszervi szakértő bírálók kiválasztásához, képzéséhez és folyamatos ellenőrzéséhez szükségesek. Kiegészíti továbbá az MSZ EN ISO 8586 szakértő bírálókkal foglalkozó részeiben adott információkat.

Az ISO 22935ïIDF 99 2. része egy ajánlott módszert ír elő bizonyos tejfélék és tejtermékek érzékszervi vizsgálatára. Kritériumokat határoz meg a mintavételre, a minta-előkészítésre és a minták vizsgálatára vonatkozóan. A szabvány különlegessége, hogy az ISO két hivatalos nyelvén, angolul és franciául használt szakkifejezéseken túlmenően, az A melléklet egyenértékű kifejezéseket ad meg németül és spanyolul is. Ezeket a német (DIN) és spanyol (AENOR) testületi tagok felelősségére tettük közzé.

Az ISO 22935ïIDF 99 3. része útmutatást ad egy általános módszerhez a termékleírásban szereplő érzékszervi tulajdonságoknak való megfelelés értékelésére érzékszervi pontozás alapján, továbbá a szakkifejezések közös nevezéktanának alkalmazására. Ez az eljárás különösen nagyobb számú mintán, és/vagy időhiány esetén, és/vagy korlátozott számú szakértő bírálóval végzett rendszeres folyamat- és minőség-ellenőrzés során hasznos. A módszerrel kapott eredmények a belföldi vagy nemzetközi kereskedelemben alkalmazott termékosztályozási rendszerek részét képezhetik.

E nemzetközi szabványok magyar nyelvű bevezetését az Agrárminisztérium támogatta. A Magyar Élelmiszerkönyv szakbizottságaiban folyó szakmai munkához szorosan kapcsolódnak a szabványosított érzékszervi vizsgálatok.

Az új szabványok részletes ismertetésére az MSZT érzékszervi fórumot szervez, ahol a résztvevők a felsorolt szabványokat kedvezményesen vásárolhatják meg. További információt a bizottságok titkárától a cs.kurucz@mszt.hu e-mail-címen kaphat.

Kurucz Csilla
2019. március