Tanúsítás értékelő kérdőív

Tisztelt Partnerünk!

Most, amikor a tanúsítási/felügyeleti eljárásuk sikeresen befejeződött, kérjük, szíveskedjenek néhány kérdésre választ adni. Több auditor részvétele esetén, kérjük a megfelelő helyen egyenként, külön sorban tüntesse fel az auditorok nevét.

A kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy a válaszadás egyszerűen és rövid idő alatt megtörténhessen. Kérjük, hogy az MSZT Tanúsítási Titkársága által nyújtott szolgáltatást az első négy kérdésnél szövegesen, a "Tevékenységek értkelése" résznél a feltett kérdéseknek megfelelően 1 - 5-ig terjedő pontszámmal értékelje, a megfelelő oszlopban elhelyezett jelöléssel (5 a legjobb, 1 a legrosszabb). Arra is van lehetőség, hogy a Megjegyzés oszlopban az adott értékelési szempont szerint szövegesen is értékeljék munkánkat, vagy az Egyéb észrevételek pontban más, Ön(ök) által fontosnak tartott, a Tanúsítási Titkárság munkáját segítő és továbbfejlesztő kérdéseket, témákat is felvessenek.

Bízunk benne, hogy válaszaikat, javaslataikat felhasználva együttműködésünk még hasznosabbá tehető és tanúsítási tevékenységünket úgy tudjuk fejleszteni, hogy az Önök eredményességének növelését szolgálja.

Bizalmukat és fáradozásukat előre is köszönjük.

Tisztelettel:
a Magyar Szabványügyi Testület
Tanúsítási Titkársága

* Kötelező kitölteni

A tanúsított szervezet neve, címe *:

A tanúsítás szabványai:

Mit tart az MSZT erõsségének a tanúsítási folyamat során?

Mit tart az MSZT gyengeségének a tanúsítási folyamat során?

Milyen okok miatt ajánlaná az MSZT-t más cégeknek is, mint tanúsító szervezetet?

Milyen fejlesztési lehetõségekre mutatott rá az audit, melyek voltak az auditból származó hozzáadott értékek?

ÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV

Tevékenységek Értékelés

5

4

3

2

1

Megjegyzés

1. Az MSZT Tanúsítási Titkárság tevékenysége

 

 

 

 

 

 

a) Elégedett-e a Tanúsítási Titkárság szervezõ, koordináló tevékenységével?

b) Mennyire elégedett a kapott információk helyességével?

c) Mennyire elégedett a kapott információk gyorsaságával?

d) Mennyire elégedett a tanúsítási menedzser szakmai és emberi teljesítményével?

e) Mennyire elégedett a Tanúsítási Titkárság hazai elismertségével?

f) Mennyire elégedett az ár és a nyújtott szolgáltatás összhangjával?

g) Elégedett-e a kapott szakmai információkkal?

h) Mennyire elégedett az MSZT Tanúsítási Titkársága piaci megjelenésével?

2. Az auditorok tevékenysége: Több auditor részvétele esetén, kérjük a megfelelő helyen egyenként, külön sorban tüntesse fel az auditorok nevét.

  Az auditor(1.) neve:

  Az auditor(2.) neve:

  Az auditor(3.) neve:

  Az auditor(4.) neve:

 

a) Helyes volt-e az auditorok kiválasztása szakmai szempontból?

b) Megfelelõ-e az auditorok szakmai felkészültsége?

c) Mennyire elégedett a kapott információk gyorsaságával?

d) Megfelelõ-e az auditorok viselkedése?

e) Megfelelõ-e az auditorok munkaszervezése?

f) Megfelelõ-e az auditorok helyzetfelismerése?

g) Megfelelõ-e az auditorok idõbeosztása?

h) Megfelelõ-e az auditorok kommunikációja/ kifejezõkészsége?

i) Megfelelõen ismerte/(ték)-e az auditor(ok) a cég irányítási rendszerének dokumentumait?

j) Adott-e hozzáadott értéket a cég részére (rámutatott-e a fejlesztési lehetõségekre) az auditor ?

3. Egyéb észrevételek:

 

 

 

 

 

Dátum:  

Név *: