Tanúsítás értékelő kérdőív

Tisztelt Partnerünk!

Most, amikor a tanúsítási/felügyeleti eljárásuk sikeresen befejeződött, kérjük, szíveskedjenek néhány kérdésre választ adni. Több auditor részvétele esetén, kérjük a megfelelő helyen egyenként, külön sorban tüntesse fel az auditorok nevét.

A kérdőívet úgy állítottuk össze, hogy a válaszadás egyszerűen és rövid idő alatt megtörténhessen. Kérjük, hogy az MSZT Tanúsítási Titkársága által nyújtott szolgáltatást az első négy kérdésnél szövegesen, a "Tevékenységek értkelése" résznél a feltett kérdéseknek megfelelően 1 - 5-ig terjedő pontszámmal értékelje, a megfelelő oszlopban elhelyezett jelöléssel (5 a legjobb, 1 a legrosszabb). Arra is van lehetőség, hogy a Megjegyzés oszlopban az adott értékelési szempont szerint szövegesen is értékeljék munkánkat, vagy az Egyéb észrevételek pontban más, Ön(ök) által fontosnak tartott, a Tanúsítási Titkárság munkáját segítő és továbbfejlesztő kérdéseket, témákat is felvessenek.

Tájékoztatom, hogy az értékelések eredményeit a szervezet nevének feltüntetése mellett esetenként marketing szempontból tovább közlésre is felhasználhatjuk.

Bizalmukat és fáradozásukat előre is köszönjük.

Tisztelettel:
a Magyar Szabványügyi Testület
Tanúsítási Titkársága

* Kötelező kitölteni

A tanúsított szervezet neve, címe *:

A tanúsítás szabványai:


Mit tart az MSZT erõsségének a tanúsítási folyamat során?

Mit tart az MSZT gyengeségének a tanúsítási folyamat során?

Milyen okok miatt ajánlaná az MSZT-t más cégeknek is, mint tanúsító szervezetet?

Milyen fejlesztési lehetõségekre mutatott rá az audit, melyek voltak az auditból származó hozzáadott értékek?

ÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV
Az értékelés pontok jelentése:
5 = kiemelkedő; 4 = jó; 3 = közepes; 2 = elégséges; 1 = elégtelen

Tevékenységek Értékelés

5

4

3

2

1

Megjegyzés

1. Az MSZT Tanúsítási Titkárság tevékenysége

 

 

 

 

 

 

a) Elégedett-e a Tanúsítási Titkárság szervezõ, koordináló tevékenységével?

b) Mennyire elégedett a kapott információk helyességével?

c) Mennyire elégedett a kapott információk gyorsaságával?

d) Mennyire elégedett a tanúsítási menedzser szakmai és emberi teljesítményével?

e) Mennyire elégedett a Tanúsítási Titkárság hazai elismertségével?

f) Mennyire elégedett az ár és a nyújtott szolgáltatás összhangjával?

g) Elégedett-e a kapott szakmai információkkal?

h) Mennyire elégedett az MSZT Tanúsítási Titkársága piaci megjelenésével?

2. Az auditorok tevékenysége: Több auditor részvétele esetén, kérjük a megfelelő helyen egyenként, külön sorban tüntesse fel az auditorok nevét.

  Az auditor(1.) neve:

  Az auditor(2.) neve:

  Az auditor(3.) neve:

  Az auditor(4.) neve:

 

a) Helyes volt-e az auditorok kiválasztása szakmai szempontból?

b) Megfelelõ-e az auditorok szakmai felkészültsége?

c) Mennyire elégedett a kapott információk gyorsaságával?

d) Megfelelõ-e az auditorok viselkedése?

e) Megfelelõ-e az auditorok munkaszervezése?

f) Megfelelõ-e az auditorok helyzetfelismerése?

g) Megfelelõ-e az auditorok idõbeosztása?

h) Megfelelõ-e az auditorok kommunikációja/ kifejezõkészsége?

i) Megfelelõen ismerte/(ték)-e az auditor(ok) a cég irányítási rendszerének dokumentumait?

j) Adott-e hozzáadott értéket a cég részére (rámutatott-e a fejlesztési lehetõségekre) az auditor ?

3. Egyéb észrevételek:

 

 

 

 

 

Dátum:  

Név *:

A checkbox bejelölésével erősítse meg, hogy Ön nem robot: