Az MSZ EN 61439 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések szabványsorozat szabványainak átdolgozott kiadásai, a 3., 4., 5., 6. rész

Tervezett időpont: 2017. március 7. (kedd)

A fórum célja:

A néhány éve megjelent teljesen átszerkesztett kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezé­sekre vonatkozó szabványsorozat, és a magyar nyelven is elérhető 3., 4., 5. és 6. részek ismertetése az elosztóberendezéseket gyártók és az épületvillamossági hálózatok telepítőinek széles körével.

Az EN 60439 szabványsorozat a tipizált és részlegesen tipizált berendezésekre vonatkozott, amely alatt a vizsgálattal ellenőrzött (típusvizsgált) berendezést, azaz vezérlő- és/vagy erőátviteli készülékeket tartalmazó elosztóberendezést értettek. A részlegesen tipizált kapcsoló- és vezérlőberendezések esetén az elosztóberendezések bizonyos körére könnyített követelmények vonatkoztak, amelyek lehetővé tették például kisebb elosztótáblák helyszíni, akár a villamos szerelést végzők általi összeszerelését, de egyben lehetőséget adott a követelmények alóli kibúvásra is. Az ilyen problémák miatt dolgozták ki az új szabványsorozatot, megváltozott, EN 61439 jelzettel.

A szabványsorozat átszerkesztésével bevezetett új koncepció lényege: a kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezésekre alkalmazható összes általános előírás és követelmény összehangolása, a berendezésekre kiterjedő követelmények és igazoló ellenőrzések egységesítése függetlenül az elosztóberendezés méretétől. Azonos követelmények és vizsgálatok vonatkoznak egy lakás néhány áramkörből álló elosztótáblájára és egy ipari üzem sok mezőből álló elosztóberendezésére. Ez az új koncepció jelentősen megnehezíti a kisebb elosztók helyszíni pl. a kivitelező (villanyszerelő) általi összeállítását, és az előszerelt, sorozatban gyártott típuselosztók használatát helyezi előtérbe.

Az MSZT által 2014 szeptemberében megrendezett fórum az akkor magyar nyelvű kiadásban megjelent MSZ EN 61439-1 és -2 szabványokat ismertette. A mostani fórum az akkori konzultáción megfogalmazott igényt kielégítve további teret szeretne adni az elosztók összeszerelésével, gyártásával kapcsolatos kérdések megvitatására, illetve a szabványsorozat további részei magyar nyelvű kiadásának ismertetésére.

Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, a jelentkezési lap megküldésével szíveskedjen jelezni részvételi szándékát.

Tervezett program
Jelentkezési lap
Szabványmegrendelő lap

Részvételi díj:          10 000 Ft/fő + áfa

További információ:
Kosák Gábor, szabványosító menedzser
e-mail: g.kosak@mszt.hu; tel.: 456-6871