Szerzői jogok

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Szabványügyi Testület World Wide Web oldalaira történő látogatásával egyidejűleg Ön elfogadja a következő feltételeket, melyek a böngészés teljes időtartamára és a felhasználás minden módjára nézve irányadóak:

  1. A Magyar Szabványügyi Testület World Wide Web oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá esik. A Magyar Szabványügyi Testület előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a tartalom, illetve a weboldalak bárminemű sokszorosítása, többszörözése, átmásolása, terjesztése. 
  2. A Magyar Szabványügyi Testület ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának mindennemű üzleti célból történő felhasználása tilos. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a Magyar Szabványügyi Testület írásbeli hozzájárulása szükséges. 
  3. Sajtóból származó, nyilvánossá tett információk és ilyen jellegű más dokumentumok nyilvános felhasználása akkor engedélyezett, ha a forrást egyértelműen megjelölték. 
  4. A weboldalak az Ön kényelmét szolgálják. A Magyar Szabványügyi Testület ugyanakkor nem garantálja, hogy a weboldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes lesz, és egyúttal fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalakat bármikor módosítsa vagy az elérhetőségüket megszüntesse. 
  5. A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Magyar Szabványügyi Testület weboldalai tartalmazhatnak olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki. Kizárólag az Ön felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje. 
  6. A Magyar Szabványügyi Testület nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra utaló hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Magyar Szabványügyi Testület támogatja az oldalt, vagy az ilyen weboldalak által bemutatott termékeket és szolgáltatásokat. 
  7. A Magyar Szabványügyi Testület weboldalaira való látogatásával Ön vállalja, hogy a Magyar Szabványügyi Testület szerverére Ön által bármilyen módon felvitt tartalom nem tartalmaz nyilvános közlésre alkalmatlan, valamint harmadik személyek jogait sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító részeket, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a szerver rongálására alkalmas elemeket. 
  8. A Magyar Szabványügyi Testület nem vállal felelősséget a felhasználók által weboldalaira küldött tartalomért. Minden esetben a tartalmat elhelyező személyt terheli felelősség, amennyiben a felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti. A jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártalanítási kötelezettség terheli, ha harmadik személy a Magyar Szabványügyi Testület ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít. A Magyar Szabványügyi Testület bármikor jogosult a felhasználók által felvitt tartalmat weboldalairól eltávolítani. 
  9. A Magyar Szabványügyi Testület a Magyar Szabványügyi Testület bejegyzett védjegye, annak kizárólagos használati joga a Magyar Szabványügyi Testület-t illeti meg. A weboldalakhoz való hozzáférési lehetőség előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül önmagában nem tekinthető az oldalakon megjelenő, akár a Magyar Szabványügyi Testület, akár harmadik személyek tulajdonában álló védjegyekre vonatkozó licencjog megadásának vagy a használatra vonatkozó egyéb hozzájárulásnak. 

Copyright © MSZT 2003. Minden jog fenntartva.