Ünnepélyes okiratátadás a Szent Margit Rendelőintézetben

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-t, amely 2006 óta rendelkezik tanúsított integrált irányítási rendszerrel, idén örömmel köszöntötte ügyfelei között a Magyar Szabványügyi Testület.
Az óbudai intézetben ez év áprilisában sikeresen lezajlott az MSZ EN ISO 9001 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) kézikönyv követelményeinek megfelelő működést bizonyító, megújító tanúsítási eljárás. Ennek elismeréseként 2013. május 22-én ünnepélyes okiratátadás keretében Pónyai György, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) ügyvezető igazgatója elsőként gratulálva adta át
Dr. Thomka Györgynek, a Szent Margit Rendelőintézet ügyvezető igazgatójának az MSZT és az IQNet (The International Certification Network) tanúsítási okiratait. 

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Budapest III. kerületének járóbeteg-szakellátást nyújtó, meghatározó intézménye, amely 2003 óta önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságként működik.
Tisztelettel követve a hagyományokat, elkötelezettek a kerületben és a környéki településeken élők egészségi állapotának megőrzésében, javításában és a betegségek megelőzésében. Partnerként együttműködve igyekeznek segítséget nyújtani minden olyan program kialakításában, megvalósításában, amely hozzájárul az egészséges életmódhoz, az egészségtudatos magatartás fejlesztéséhez. Az egészségügyi ellátórendszer keretei között, a lehetőségek szerint biztosítanak minden területen szakorvosi ellátást, diagnosztikát és terápiát. Munkatársaik folyamatos képzése, a technikai körülmények fejlesztése, a betegek fogadásának, komfortjának javítása teszi lehetővé, hogy szolgáltatásukat magas szakmai szinten nyújthassák. Mindennapi tevékenységüket áthatja a minőség igénye, a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazása.

Az intézet integrált irányítási rendszerének alkalmazási területe:
járóbeteg-szakellátás és egynapos sebészeti szakellátás

A rendszer erősségei a következők:

  • Magas szintű szakmai felkészültség, szakmai és minőség iránti elkötelezettség.
  • A vezetőség által előterjesztett és stratégiai tervben rögzített fejlesztési elképzelések, melyek egyértelműen a szakmai folyamatok és a minőségirányítási rendszer melletti elkötelezettséget igazolják.
  • A munkatársak speciális, az adatvédelemre és a minőségirányítási rendszerre vonatkozó ismerete.
  • Az adatgyűjtés, mérés, elemzés, indikátorképzés széles köre. Az indikátorok mérési, elemzési eredményeinek beillesztése a minőségfejlesztési programba.
  • A megelőző vizsgálatokban, szűrésekben mutatott aktivitás, a lakossággal való kapcsolat, a kommunikáció.
  • A dokumentumok rendezettsége, áttekinthetősége, megjelenése.
  • A humánerőforrás menedzsment, a felkészült, magasan kvalifikált szakembergárda. A folyamatos képzés iránti elkötelezettség, illetve az ezt erősítő vezetői támogatás. A képzések tervezése, nyilvántartása, a megvalósulás követése.
  • Az intézmény dolgozóinak bevonása, aktív közreműködése az egyes higiénés programokban.
  • A takarítás területén tapasztalt szakmai felügyelet, rendszeres értékelés.
Pónyai György (jobbról)
az MSZT ügyvezető igazgatója átadja az
 okiratokat  
Dr. Thomka Györgynek (balról)
a Szent Margit Rendelőintézet
 ügyvezető igazgatójának
Dr. Thomka György (jobbról) a Szent Margit Rendelőintézet ügyvezető igazgatója,
Tóth Andrea (középen) minőségirányítási koordinátor és

Szentgyörgyvölgyi László Zoltán (balról) gazdasági igazgatóForrások: az MSZT 2013. évi auditjelentése, az intézet minőségirányítási kézikönyve, valamint honlapja: www.obudairendelok.hu