Szakértői szolgáltatások A-tól Z-ig

A szakértői szolgáltatások minőségének biztosítása érdekében a CEN/TC 405 műszaki bizottság kidolgozta az EN 16775:2015 Szakértői tevékenységek. A szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények európai szabványt, mely a 2016-os angol nyelvű nemzeti bevezetést követően 2019. március 1-jén magyar nyelven is kiadásra került MSZ EN 16775:2016 hivatkozási számmal.

A szabvány azzal a céllal készült, hogy a kötelező érvényű szerződéses és/vagy jogi előírásokkal lefedett szolgáltatásokon (pl. tanácsadás, ellenőrzés, peres eljárás stb.) kívüli szakértői tevékenységekre is minimumkövetelményeket határozzon meg, amelyek mind egyéni, mind társasági szakértői tevékenység végzésére vonatkoznak.
Ehhez a szabvány meghatározza a szakértői tevékenységek alapfogalmait, továbbá leírja a szakértői szolgáltatást végzők körét. Önálló fejezet tartalmazza azokat az etikai szabályokat, amelyekhez e szolgáltatást végzőknek igazodniuk kell: függetlenség, pártatlanság, tárgyilagosság, feddhetetlenség, illetve az adatok bizalmas kezelése.

Előírja, hogy a szakértő képzett legyen az adott témában, rendelkezzen a szükséges kompetenciákkal és háttérismeretekkel, illetve nem elhanyagolható a folyamatos utánképzés fontossága sem.

A szabvány fő részét a szakértői szolgáltatások lépéseinek, valamint a lépésekhez tartozó feladatoknak és elvárásoknak a leírása adja. Részletezi a kezdeti peremfeltételeket, az igények felmérését, az ügyfél elvárásainak megismerését, a kockázatfelmérés szabályait, illetve az ügyfél és a szakértő közötti megállapodás részleteit. A szakértői szolgáltatás magában foglalja az adatgyűjtést, a szolgáltatási eljárás végrehajtását, a folyamatos utókövetést (monitoring), valamint a lépések dokumentációját. A szabvány tartalmazza azokat az információkat, amelyeket a folyamat végén az ügyfél számára átadandó záródokumentumoknak tartalmaznia kell.

A szabvány tehát röviden összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek a szakértői szolgáltatások nyújtásához szükségesek, alapinformációkat ad, hogy mire szükséges odafigyelni ilyen jellegű tevékenység végzése során.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Zajdon Anna
Bernáth Csaba

2019. március