Szabványok a közbeszerzésekben

 – Közös Szabványosítási Kezdeményezés (JIS) –

Megjelent az Útmutató a közbeszerzések során való szabványhivatkozásról Európában a Közös Szabványosítási Kezdeményezés (JIS) keretében, a 11. számú „Kísérleti projekt a szabványok közbeszerzésekben való fokozottabb használatáról a közbeszerzési irányelvek jobb végrehajtása érdekében” nevű tevékenység részeként a Svéd Szabványügyi Intézet (SIS) irányításával és az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával. A cél egy olyan útmutató kiadása volt, amely segíti a közbeszerzésekkel Európa-szerte dolgozó tisztviselőket abban, hogyan hivatkozzanak szabványokra a közbeszerzésekben.

Az Útmutató tervezetének elkészítéséhez a 2017-ben megjelent, hasonló tárgyú spanyol és dán útmutatók szolgáltak mintaként, valamint a DanSense nevű tanácsadó szervezet támogatta a munkát. Ezt az anyagot egy szakértői bizottság 2018-ban három külön szakaszban átdolgozta, értékelte és alaposan megvizsgálta. A JIS Action 11 munkájában az alábbi szervezetek vettek részt: DS (Dán Szabványügyi Szervezet), ECOS (Európai Környezetvédő Civil Szervezetek a Szabványosításért), Európai Bizottság (DG GROWTH G/1 Public Procurement Strategy), SIS (Svéd Szabványügyi Intézet), SWEDAC (Svéd Műszaki Akkreditáló Testület), Svéd Nemzeti Közbeszerzési Hatóság és az AENOR (Spanyol Szabványügyi és Tanúsítási Egyesület).

Az Útmutató tényleges használatát illetően az elkövetkezendő hónapok fognak tesztidőszakként szolgálni, és a további fejlesztés szempontjából visszajelzést adni a jövőbeli hivatalos CEN Útmutatóként való megjelenéshez.

(Az Útmutató itt tölthető le: Download the Guide in pdf)

A Közös Szabványosítási Kezdeményezés 11-es számú tevékenységének részeként, 2019-től kezdődően Európa-szerte számos szakmai találkozót (workshop) szerveznek az Útmutató terjesztése érdekében.

Forrás: A CEN-CENELEC honlapja

Zajdon Anna és Páll Imre Borisz
2019. március