Elérhetőek a Schmidt-kalapáccsal végzett vizsgálatokra vonatkozó szabványos követelmények magyar nyelven

Az MSZT 2018. december 1-jén adta ki az MSZ EN 12504-2:2013 A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása szabvány magyar nyelvű változatát, amely megadja a szakmai köznyelvben Schmidt-kalapácsként ismert eszközzel végzett vizsgálatok előírásait.


Az MSZ EN 12504 A beton vizsgálata szerkezetekben szabványsorozat részei eddig csak angol nyelven voltak elérhetőek, de 2018. december 1-jén megjelent a 2. rész magyar nyelvű változata, amely alkalmazható a nyomószilárdság helyszíni becslésére a megszilárdult beton felületén rugó hajtotta kalapáccsal való vizsgálattal.

A szabvány az eredetileg Schmidt által tervezett N típusú rugós acélkalapács használatát teszi lehetővé. A Schmidt-kalapács ismert szilárdságú betonnal vagy adott nyomószilárdsági osztálynak igazoltan megfelelő alapsokaságú betontérfogatból származó betonnal szembeni összehasonlító vizsgálatára használható.

A 2001-es előző kiadáshoz képest a legfőbb változás, hogy a szabvány megteremtette a lehetőséget az elektronikus, valamint mechanikus mérőeszköz használatára is. Az alapos szerkesztési felülvizsgálat során tisztázták és megadták a szükséges előírásokat a használni kívánt eszközökhöz.

Ez az európai szabvány egy módszert ad meg a visszapattanási érték meghatározására a megszilárdult beton felületén. Az ezzel a módszerrel meghatározott visszapattanási érték a beton egyenletességének megállapítására alkalmazható a helyszínen, így elkülöníthetők a szerkezetekben lévő gyenge minőségű vagy leromlott állapotú területek.

A szabvány meghatározza a vizsgálat helyét, az eljárás menetét, a vizsgálóberendezést (Schmidt-kalapács, referenciaüllő), a vizsgálati eredmény értelmezését, valamint a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmát. Ezen kívül tartalmazza a referenciaüllőre vonatkozó követelményeket is.
A vizsgálati módszernek nem célja, hogy a beton nyomószilárdsága meghatározásának (MSZ EN 12390-3:2009) alternatív módszere legyen, de megfelelő korrelációval becsülhető a helyszíni nyomószilárdság. A helyszíni nyomószilárdság értékelése az MSZ EN 13791:2007 Betonszerkezetek és előre gyártott betonelemek helyszíni nyomószilárdságának becslése szabványban található. Az ebben a szabványban megadott értékeléshez szükséges vizsgálatok követelményeit adja meg a magyar nyelven most megjelent MSZ EN 12504-2:2013.

A szabvány magyar nyelvű kiadását az ÉMI Nonprofit Kft. támogatta.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Bernáth Csaba
2018. december