Negyedik tanúsítási ciklusát kezdte az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI) a reumatológia és fizioterápia szakterületeken a progresszív ellátás legmagasabb szintű betegellátó intézménye, tudományos kutató és oktató-továbbképző, szakmai módszertani és minőségbiztosítási központ, országos Intézet.

Az ORFI alapvető célkitűzése a reumatológia, a vele szoros határterületi kapcsolatban álló klinikai immunológia, a metabolikus osteológia, a reumatológiai rehabilitáció és a fizioterápia művelése, illetve az e területeken végzett szakképzés, továbbképzés, és tudományos kutatás. Mindehhez megfelelő támogató szakmai diagnosztikai hátteret és szakmai környezetet biztosít.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) először 2009-ben tanúsította az ORFI integrált minőségirányítási rendszerét az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok 1.0 kézikönyv szerint. A szervezet vezetősége a kezdetektől elkötelezett a rendszer eredményes működtetéséért és folyamatos fejlesztéséért. Az Intézet 2017-ben felügyeleti eljárás keretében sikeresen áttért az ISO 9001 szabvány 2015. évi verziójára. A jelenleg negyedik tanúsítási ciklusába lépett intézményben, 2018 novemberében pozitív eredménnyel lezajlott az ORFI integrált irányítási rendszerének soron következő megújító auditja.

Az integrált minőségirányítási rendszer alkalmazási területe:

ISO 9001: fekvőbeteg- és járóbeteg-szakellátás, gondozás, kutatási tevékenység, valamint az ezekhez kapcsolódó diagnosztikai (laboratóriumi, radiológiai, MRI-, molekuláris biológiai és osteodensitometriai) és támogató folyamatok.

MEES: járóbeteg-ellátás, fekvőbeteg-ellátás és a hozzá kapcsolódó általános diagnosztikai (laboratóriumi, radiológiai, MRI-, molekuláris biológiai és osteodensitometriai), valamint általános vezetési és támogató folyamatok.

Az auditorok a minőségirányítási rendszer erősségeként az alábbi megállapításokat tették:

 • Kimagasló szakmai elhivatottság, igényesség.
 • Tudományos tevékenység.
 • A felső vezetés által biztosított folyamatos fejlesztés.
 • Nemzeti Mozgásszervi Program tervezése és irányítása.
 • A betegellátási folyamatok nyomon követése, a folyamatos gondozás biztosítása gyermekek és felnőttek számára egyaránt.
 • A kliniko-farmakológiai kutatások szervezettsége, jogszerűsége, dokumentáltsága és folyamatfelügyelete.
 • Biológiai terápiák előkészítő felügyelő, ellenőrző folyamata.
 • Minőségirányítási rendszer koordinálása és felügyelete.
 • Betegelégedettségi mutatók.
 • Jó színvonalú szakmai dokumentáció.
 • Optimálisan kezelt minőségirányítási dokumentációs rendszer (központi és szervezeti egységek).
 • A fizioterápián a szakdolgozók képzettségi mutatói.
 • Nagyszámú és jól megfogalmazott folyamatindikátor.
 • A humánerőforrás dokumentumainak nyomonkövethetősége.
 • A kockázatkezelés felügyelete.
 • A kliniko-farmakológiai kutatások gyógyszereinek és az érzékeny gyógyszerek gyógyszertári állagmegóvása és az egységnél tapasztalt létesítményvédelem.

A Magyar Szabványügyi Testület auditcsoportja javaslatot tett a tanúsítványok kiadására, mely alapján az MSZT Tanúsítási Titkársága döntést hozott az MSZT és IQNet tanúsítási okiratok érvényességének újabb három évre szóló meghosszabbításáról.

Az MSZT ezúton is gratulál az ORFI vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres megújító audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált minőségirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Források:

 1. Az ORFI integrált minőségirányítási kézikönyve
 2. 2018. évi auditjelentés

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2019. január