A CEN és CENELEC tagok nemzeti szintű szabványosítási tevékenységéről szóló, általuk az illetékes európai szervezetnek küldött legfrissebb bejelentések (notifikációk)