Kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködések az MSZT, az IQNet-partnerek és a tanúsított ügyfelek között

A Magyar Szabványügyi Testület 1998 óta teljes jogú tagja a Tanúsító Szervezetek Nemzetközi Hálózatának, az IQNet-nek, amely a legkiválóbb nemzeti tanúsító szervezeteket tömörítő, svájci székhelyű szervezet. Országonként általános esetben csak egy tagja lehet. Magyarországon, mint az IQNet magyar tagja, az MSZT jogosult az IQNet-tanúsítványok kiadására. Az MSZT saját tanúsítási okirata mellett a nemzetközi elismerést biztosító IQNet-tanúsítványt díjmentesen bocsátja tanúsított partnerei részére. Az IQNet-ben lévő akkreditált tanúsító testületek erősen elkötelezettek abban, hogy elismertségüket és a piacon elért kiválóságukat bizonyítsák. Ennek érdekében rendelkeznek a kompetencia és a versenyképesség fejlesztésére alkalmas eszközökkel és szolgáltatásokkal.

Mivel a tanúsításban érintett valamennyi érdekelt fél számára egyre hangsúlyosabb, hogy a megfelelőségértékelési folyamatokat – az eredményesség és a hitelesség megőrzése mellett – gazdaságosan és felhasználóbarát módon végezzék, ezért erre jó lehetőséget nyújt az IQNet-tagok közötti partneri együttműködés.

Az MSZT-hez évek óta rendszeresen érkeznek egyszeri vagy ismétlődő felkérések Európa számos országában tanúsító testületként tevékenykedő IQNet-tagoktól, hogy működjünk közre minőségirányítási, környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási, illetve egyéb irányítási rendszerek közös auditálásában, valamint jogi megfelelőségi auditok elvégzésében is. Az ilyen együttműködések egyaránt hasznosak a külföldi tanúsító IQNet-partnerek és a magyar tanúsított szervezetek számára, hiszen a hazai tanúsított szervezet ezáltal csökkentheti a tanúsítással kapcsolatos költségeit (például a járulékos költségek tekintetében, úgymint utazási és szállásköltségek), valamint az ügyfél számára kedvező szempont a magyar vagy kétnyelvű audit lehetősége, mely könnyebb kommunikációt, ezáltal jobb auditidő-tartást jelent, valamint az idegen nyelvű auditból eredő esetleges félreértések is elkerülhetők. A külföldi tanúsítónak a gazdaságossági és kommunikációs szempontokon túl azért is érdeke a kompetens, magyar auditorok igénybevétele, mert részt vállalnak az auditjelentés idegen nyelvű elkészítésében, illetve helyi jogszabályismerettel rendelkeznek, melynek révén hasznos fejlesztési lehetőségeket tárhatnak fel a szervezet számára.

Az MSZT az elmúlt években a következő IQNet-felkéréseket teljesítette:

Év

IQNet-partner – ország

Audit típusa

2016

IMQ/CISQ – Olaszország

környezetközpontú irányítási rendszer auditja

2016

SQS – Svájc

energiairányítási rendszer auditja

2016

AFNOR – Franciaország

környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer auditja

2016

CERTIQUALITY/CISQ – Olaszország

HSE jogi megfelelőségi audit

2017

IMQ/CISQ – Olaszország

ISO 14001:2015 jogi megfelelőségi audit

2017

AFNOR – Franciaország

környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer auditja

2017

CERTIQUALITY/CISQ – Olaszország

HSE jogi megfelelőségi audit

2017

SQS - Svájc

energiairányítási rendszer auditja

2018

IMQ spa /CISQ – Olaszország

minőségirányítási rendszer auditja, környezetközpontú irányítási rendszer auditja

2018

AFNOR – Franciaország

környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer auditja

2018

AENOR – Spanyolország

környezetközpontú irányítási, munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer auditja

2018

CERTIQUALITY/CISQ – Olaszország

HSE jogi megfelelőségi audit

2018

SQS – Svájc

minőség, környezetközpontú és energiairányítási rendszer audit

2018

SQS – Svájc

SQS társtanúsítvány kiállítása MSZT oklevél alapján

2019. február