Nemzeti szabványok tervezett visszavonása

A következőkben felsorolt forrásdokumentum nélküli nemzeti szabványok visszavonási szándékát a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) – a felszólalási határidővel – közzéteszi az érdekelt szakemberek számára.
Az MSZT köszönettel vesz a szabványok visszavonásával kapcsolatban minden olyan javaslatot és véleményt, amely a tervezett visszavonás(oka)t érinti. Ha az adott szabványra nem érkezik észrevétel, azt az MSZT visszavonja.

A véleményeket legkésőbb a megadott felszólalási határidőre kérjük megküldeni a szabvtit@mszt.hu e-mail-címre.

Az aktuális visszavonásra szánt szabványok listáját az alábbi link(ek)re kattintva megtalálja:

Víz-, talajminőség, vegyipar, mezőgazdaság, vizsgálati módszerek Felszólalási határidő: 2016. szeptember 20.

Közúti járművek, belső égésű motorok Felszólalási határidő: 2016. június 10.