fogaskerekek_d_300

Nemzeti szabványok kidolgozása

Az MSZT egyik legfontosabb feladata magyar nemzeti szabványok kidolgozása és közzététele. A nemzeti szabványok közmegegyezésen alapuló kidolgozására vonatkozó szigorú, az európai és a nemzetközi alapelveknek és követelményeknek megfelelő szabályok érvényesülését az ügyintéző szervezet garantálja.

Nemzeti szabvány kidolgozása – akár forrásszabvány nélküli magyar szabványé, akár európai/nemzetközi szabvány magyar nyelvű változatáé – 16 lépésből álló, munkaigényes folyamat. A szabványkidolgozás 16 lépéséből a legmunka- és -időigényesebb 7 lépést a következő táblázat tartalmazza:

Forrásszabvány nélküli  – úgynevezett tiszta MSZ – szabványok kidolgozása

Európai/nemzetközi szabványok magyar nyelvű bevezetése

Notifikáció

Fordítás

Munkaanyag-készítés

Fordítás-ellenőrzés

Szabványjavaslat-készítés

Szabványjavaslat-készítés

Szakértői egyeztetés(ek)

Szakértői egyeztetés(ek)

Szabványkézirat-készítés

Szabványkézirat-készítés

Lektorálás

Lektorálás

Közzététel

Közzététel


A szabványkidolgozás megkezdésének egyik feltétele, hogy a folyamat költségeinek fedezete rendelkezésre álljon.

Bárki kezdeményezheti az előzőek szerinti szabványok kidolgozását és közzétételét. Erre vonatkozó igényével, javaslatával, kérdésével vagy ajánlatkéréssel szíveskedjen az MSZT Szabványosítási Titkárságát (szabvtit@mszt.hu) megkeresni.