Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

2019. 03. 05.

A víz mint környezeti elem kiemelt fontosságú minden élőszervezet számára. A vízminőség romlásának veszélyeit felismerve számos szabályozás született a terhelések csökkentése érdekében. A jogszabályok, szabványok változásának köszönhetően a mintavételi módszerek, a vizsgálandó paraméterek, valamint az egyes paraméterekre vonatkozó határértékek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, ezzel elősegítve felszíni és felszín alatti vizeink tisztaságának megőrzését, javítását.

41/2017. (XII. 29.) BM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

22/2016. (VI. 15.) BM rendelet

A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

438/2015. (XII. 28.) Kormány rendelet

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

89/2011. (IX. 29.) VM rendelet

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

Felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet

Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet

A szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

2060/2001. (IV. 2.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe illesztésével összefüggő feladatokról

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról

178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet

A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodásról

1990. évi LXXXVII. törvény

Az árak megállapításáról

 

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével vagy Szamosiné Dávid Izabellával az MSZT Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu