MSZT-ről

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény értelmében Magyarország nemzeti szabványügyi szervezete a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), amely az alapszabályának megfelelően működő köztestület és amely a törvény felhatalmazása alapján köztestületként a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat kizárólagos jogkörrel látja el. (A köztestület közhasznú tevékenységet folytató nonprofit szervezet, amelyet törvény hozott létre és feladatait törvény határozza meg.)

A Magyar Szabványügyi Testület tagja lehet bármely jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja, és a nemzeti szabványosítás célkitűzéseit, intézkedéseit támogatni kívánja.

Miután az MSZT nem költségvetési szervezet, az állam csak a nemzetközi és az európai szervezetekben viselt tagságával járó kötelezettségekkel kapcsolatos költségeket fedezi (ezeket is csak részben), így magának kell gondoskodnia a tevékenységéhez szükséges anyagi eszközökről. Ennek forrása az MSZT különféle szolgáltatásaiért (szabványosítás, tanúsítás, szabványforgalmazás, szabványkidolgozás, információszolgáltatás) kapott díjak és az MSZT tagjai által befizetett tagdíjak.