Megjelent az MSZ 447 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás korszerűsített kiadása

A Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB 840 Épületek villamos berendezései műszaki bizottsága 2017 őszén vette programba az MSZ 447:2009 korszerűségi felülvizsgálatát. A szabvány alkalmazásában érdekelt szakemberek részéről számos módosítási javaslat merült fel, melyekből csak hosszas egyeztetések után, 2018 októberére sikerült összeállítani a végleges szövegjavaslatot. A bizottsági jóváhagyás és a befejező lektorálási munkálatok után az új szabvány MSZ 447:2019 hivatkozási számmal 2019. február 1-jén közzétételre került.

A közel tíz éven keresztül érvényben lévő MSZ 447:2009 korszerűsítését főként a jogi és műszaki szabályozási környezet megváltozása indokolta:

 • új jogszabályok jelentek meg (pl. 40/2017. (XII. 4.) NGM rendeletet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről, amelynek a melléklete tartalmazza Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot (VMBSZ);
 • hatályon kívül helyezték a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ) szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendeletet;
 • módosultak a szabványelőírások (pl. MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-54, MSZ EN 50522 stb.);
 • újabb technológiák és műszaki megoldások jelentek meg (pl. a túlfeszültség-védelem széleskörű alkalmazása).

Az új 2019-es kiadás a korábbihoz képest a következő főbb változtatásokat tartalmazza:

 • a szerkezeti felépítés módosítása;
 • a szakkifejezések és meghatározások kibővítése és pontosítása;
 • megnövelt eredő méretezési teljesítmények;
 • túláramvédelemre vonatkozó követelmények egyszerűsítése;
 • szigetelt szabadvezeték mechanikai méretezésének és csatlakozásának módosítása;
 • a PEN-vezető szétválasztási és földelési követelményeinek módosítása;
 • a méretlen felhasználói hálózatra és a csatlakozási pont kiépítési helyére vonatkozó új előírások;
 • új tűzvédelmi előírások;
 • a fogyasztókészülékek hálózatra csatlakozásának módosítása;
 • új előírások a felszálló fővezetékre, a vezérlővezetékre és a mért fővezetékre;
 • a szabványból kikerültek a konkrét technológiai előírások és rajzok.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Nagy Gábor
2019. február