Magyarul is megjelent az auditálás szabványa, az MSZ EN ISO 19011:2018

Mióta 2011-ben közzétették az ISO 19011 második kiadását, számos új irányítási rendszerszabvány jelent meg közös szerkezettel, szakkifejezésekkel, meghatározásokkal és azonos alapvető követelményekkel. Ennek eredményeként igény mutatkozott egy általánosabb útmutató kiadására az irányítási rendszerek auditálásához.

Az MSZT 2019. február 1-jén magyar nyelven is megjelentette az MSZ EN ISO 19011:2018-at. Ez a szabvány a belső auditokra (első fél) és a szervezetek által a külső szolgáltatóiknál és más külső érdekelt feleknél (második fél) végzett auditokra összpontosít. Az irányítási rendszerek auditálásához harmadik fél általi tanúsítás céljára az MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 szabvány adja meg a követelményeket, a most kiadott szabvány azonban kiegészítő útmutatást nyújthat az ilyen auditokhoz is.

Az MSZ EN ISO 19011:2018 lehetséges alkalmazói az auditorok, az irányítási rendszereket bevezető szervezetek, valamint azok a szervezetek, amelyeknek szerződéses vagy szabályozói okokból kell elvégezniük az irányítási rendszer auditjait. Hasznos lehet azoknak a szervezeteknek is, amelyek a saját, audittal kapcsolatos követelményeiket dolgozzák ki, illetve auditorképzésben vagy személytanúsításban vesznek részt.

A dokumentum segítséget nyújt egy auditprogram irányításához, az irányítási rendszer auditjainak megtervezéséhez és végrehajtásához, valamint az auditor és az auditcsoport kompetenciájának értékeléséhez.

A fő különbségek a második kiadáshoz képest a következők:

  • a kockázatalapú megközelítés hozzáadása az auditálási alapelvekhez;
  • az auditprogram irányítására és végrehajtására vonatkozó útmutató, valamint az auditorokra vonatkozó általános kompetenciakövetelmények kibővítése;
  • a terminológia módosítása;
  • az irányítási rendszerek auditálásának szakterület-specifikus kompetenciakövetelményeit tartalmazó melléklet eltávolítása;
  • az A melléklet kiterjesztése, hogy útmutatást nyújtson olyan új koncepciók auditálásához, mint a szervezet környezete, a vezetői szerepvállalás és elkötelezettség, a virtuális auditok, a megfelelés és az ellátási lánc.

A szabvány magyar nyelvű kiadását a BERNIKA Vezetési Tanácsadó Kft. és az EMT Zrt. támogatta.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Czimer Gáborné
2019. február