Megjelent az auditálás szabványa (ISO 19011)

Az egyre népszerűbb irányítási rendszerek segítik a szervezeteket céljaik elérésében. A cégek belső és külső fél általi auditálása az üzleti érdekeket szolgálja. Az irányítási rendszerek (IR) auditálásának korszerűsített nemzetközi szabványát július 3-án tették közzé.

Az ISO-nak egyedül több mint 70 irányítási rendszerszabványa van, amelyek a nemzetközi szakértelemre és a legjobb gyakorlatokra építve segítik a szervezeteket a jobb teljesítmény, a pénzügyi megtakarítások és a versenyelőny elérésében.

Annak érdekében, hogy a szervezetek a lehető legtöbbet hozhassák ki az irányítási rendszerből és biztosítsák a folyamatos fejlesztést, rendszeres auditok elvégzésére van szükség. Ez nem könnyű feladat, különösen, ha egy szervezetnél több irányítási rendszert (pl. MIR, KIR, MEBIR, ÉBIR, IMS, EIR, vagyongazdálkodás, létesítménygazdálkodás stb.) is működtetnek. Az ISO 19011  Útmutató az irányítási rendszerek auditálásához azonban egységes, összehangolt megközelítést kínál, lehetővé téve több rendszer egyidejű eredményes auditálását.

Denise Robitaille, az ISO projektbizottságának elnöke szerint a korszerűsítésre azért volt szükség, hogy az új szabványban tükröződjenek a piaci változások, a fejlődő technológiák és a közelmúltban felülvizsgált irányítási rendszerszabványok változásai. A 2018-as változat egyéb fontos módosításai között említette még a kockázatalapú megközelítés bevezetését az auditálás alapelveire vonatkozóan, visszatükrözve az irányítási rendszerekben lévő és a piaci kockázatokat.

Az új szabvány tippeket tartalmaz a kockázatok és a lehetőségek auditálására, valamint információkat a kockázatalapú megközelítés alkalmazására az auditfolyamat során. Ezen kívül az útmutatás számos területre kiterjed, például az auditprogram irányítására és az audit elvégzésére.

Az ISO 19011:2018 alkalmazható minden olyan szervezet számára, amely irányítási rendszerek belső vagy külső auditálását tervezi és végzi, vagy auditprogramot irányít.

Mivel ez a nemzetközi szabvány európai (EN ISO) szabvány is, az MSZT-nek 2019. január 31-ig be kell vezetnie a magyar szabványrendszerbe, amely egyúttal a régi szabvány visszavonását is jelenti. A szabvány magyar nyelvű bevezetésének támogatása érdekében keresse munkatársainkat a szabvtit@mszt.hu vagy a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Forrás: Az ISO honlapja

Czimer Gáborné
2018. augusztus