Megjelent a kibővített, magyar nyelvű tűzbiztonsági szakszótár

A tűzbiztonság területén az elmúlt két évtizedben jelentős változások történtek. Figyelemre méltó a fejlődés a tűzbiztonsági mérnöki tervezésben, különösen az építési projektekkel és a teljesítményalapú tervezéssel kapcsolatban. A folyamatos fejlődéssel együtt növekedett az igény egy közös tűzbiztonsági terminológia kialakítására, illetve ennek folyamatos naprakészen tartására. Ennek megfelelően készítette el az ISO a Tűzbiztonság. Szakszótár nemzetközi szabvány harmadik kiadását, amelynek magyar–angol kétnyelvű változata 2019. április 1. óta érhető el, MSZ EN ISO 13943:2017 hivatkozási számmal.

A tűzbiztonsághoz kötődő technológiák gyors fejlődéséből adódóan, az újabb kiadások újabb szakkifejezésekkel és meghatározásokkal bővültek, illetve a meglévőek felülvizsgálatára került sor. A szakszótár első kiadása (MSZ EN ISO 13943:2004) kb. 180, a második kiadása (MSZ EN ISO 13943:2011) 354, míg a legújabb kiadása (MSZ EN ISO 13943:2017) már 426 szakkifejezést tartalmaz. A harmadik kiadás terjedelmes szakterminológiája – a második kiadáséval szemben – magyar nyelven is olvasható, amely az érintett szakterületek közös nyelvezetének kialakításában fontos szerepet játszik.

A dokumentumban a hagyományosan a tűzhatással való vizsgálatokra korlátozódott területeken túlmenően az épületek, mérnöki létesítmények és egyéb, az épített környezetbe tartozó elemek tűzbiztonságával kapcsolatos szakkifejezések is megtalálhatók. Fontos megjegyezni, hogy néhány tűzbiztonsági szakkifejezést eltérő módon értelmezhetnek a jogalkotás során, így ebben az esetben nem alkalmazható az e dokumentumban megadott meghatározás.

Az MSZT/MB 110 Építmények tűzvédelme és tűzállósági vizsgálatok műszaki bizottság a magyar nyelvű változat elkészítése során figyelembe vette a korábbi kiadás magyar nyelvű változatában szereplő terminológiát, illetve a szakmában elterjedt kifejezéseket. A szabványban az általánosan ismert és használt szakkifejezések mellett teljesen új szakkifejezésekkel is találkozhatunk, illetve néhány esetben a korábbi kiadásokban használt szakkifejezések korszerűsítésére is sor került. A műszaki bizottság ezáltal sok értelmezésbeli kérdést kívánt tisztázni, valamint egy egységes, áttekinthető terminológiát kívánt létrehozni. Erre jó példa a tűzhatással való vizsgálathoz és a tűzkockázathoz kapcsolódó kifejezések összefésülése, különös tekintettel a „tűzveszélyesség” szakkifejezésre:

fire test                  tűzhatással való vizsgálat
fire behaviour         tűzben való viselkedés
fire performance     tűzzel szembeni teljesítmény
fire resistance         tűzállóság
reaction to fire     tűzzel szembeni viselkedés
fire risk                  tűzkockázat
fire hazard            tűzveszélyesség
fire danger             tűzveszély

A magyar nyelvű szakkifejezések kialakításakor a bizottság figyelembe vette a kapcsolódó műszaki területek (hőtechnikai, elektrotechnikai stb.) terminológiáját. Bizonyos esetekben több magyar szakkifejezés is tartozik egy adott meghatározáshoz, amelynek célja:

  • az egyenrangú szinonimák feltüntetése;
  • a könnyebb megértés és beazonosítás segítése, ahol a kifejezés több műszaki területhez is kapcsolódik;
  • új szakkifejezés ajánlása a korábbi idegen szakkifejezés mellett, előtérbe helyezve annak használatát.

A szakkifejezések ebben a dokumentumban:

  • alapfogalmak;
  • specifikus fogalmak, amelyeket kifejezetten a tűzhatással való vizsgálat vagy a tűzbiztonsági tervezés területén alkalmaznak, és amelyeket az ISO és IEC tűzzel kapcsolatos szabványaiban alkalmazni lehet, illetve azokban megtalálhatók;
  • kapcsolódó fogalmak, amelyeket például az épületek és mérnöki létesítmények tervezése során alkalmaznak.

A szabványkidolgozás során sok javasolt szakkifejezést elutasítottak, amelynek indoklása a szabványban is olvasható. E szakkifejezéseket a szabvány erre vonatkozó fejezete összesíti.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével vagy az MSZT webáruházában.

Zajdon Anna
Bernáth Csaba
2019. április