A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA)

Az MSZ 28001:2008, az MSZ 28002: 2009 és az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

A vállalatok vezetői nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy a súlyos balesetek és foglalkozási megbetegedések, illetve az ezekből eredő egyéb károk (bírságok, perek, a cég arculatának romlása stb.) megelőzhetők, ha a szervezet megfelelően, szabályozottan gondoskodik a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kialakításáról és rendszeres ellenőrzéséről, valamint a munkavállalókat megismertetik a kötelezettségeikkel és betartatják a munkavégzés szabályait. A váratlan események következményei sokkal súlyosabbak, mint amekkora terhet a munkavédelmi jogszabályok teljesítését is támogató, a fenti elvek gyakorlati megvalósítására alkalmas munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) kiépítése, működtetése és folyamatos fejlesztése jelent.

A képzés célja: az MSZ 28001 szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének belső auditjában részt vevők felkészítése a folyamatok, szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a belső auditért felelős vezető munkájának támogatására.

Ajánljuk: az MSZ 28001 szerinti MEBIR-rendszert működtető vagy kiépíteni kívánó vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, továbbá irányítási rendszerek fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és legalább 2 éves szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – MEBIR belső auditor – oklevél.

Témakörök:

  • a MEBIR kialakulása, kialakítása, az MSZ 28001 és az MSZ 28002 követelményei;
  • MEBIR-dokumentáció, a MEBIR működtetése, az MSZ EN ISO 19011:2012 előírásai;
  • az audit eljárásának tervezése, előkészítése, levezetése, kérdésjegyzéke, értékelése, jelentése és az auditot követő intézkedések;
  • a belső auditorokkal szemben támasztott követelmények;
  • a belső auditálási eljárás;
  • belső audit végzésével kapcsolatos szituációs gyakorlatok (MEBIR).

A MEBIR-megbízotti tanúsítvánnyal rendelkezők számára az első két témakör választható.

Hivatkozási szám: 9/2017
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2017. november 13–15.
Részvételi díj: 63 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap