Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról.

II. rész: ISO 14001

Azonos szerkezetű irányítási rendszerszabványok készülnek

Jó úton halad az ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények és az ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek felülvizsgálata. Mindkét szabvány nemzetközi szabványtervezetének (DIS = Draft International Standard) szavazása pozitív eredménnyel zárult, és várhatóan 2015 márciusában a végső nemzetközi szabványtervezetük (FDIS) is megjelenik. A végleges szabványok közzététele egyaránt 2015 szeptemberében esedékes.

A felülvizsgálatkor a szabványok kidolgozói a különböző irányítási rendszerek integrációjának megkönnyítésére is törekedtek. Ezt szolgálja felépítésük összehangolása. Az ISO/IEC Direktívák 1. részének SL melléklete tartalmazza az irányítási rendszerszabványok általános (high-level) szerkezetét, közös szakkifejezéseit és szövegrészeit (www.iso.org/directives). A fő fejezetek a Hírek a legfontosabb irányítási rendszerszabványok felülvizsgálatáról I. részében vannak felsorolva.

 

Az ISO/DIS 14001:2014 jelentősebb változásai:

 • Stratégiai környezeti irányítás – megnövekedett a stratégiai tervezési folyamatok fontossága; új követelmény a szervezet környezetének megértése, a hangsúly az érdekelt felek változó szükségletein és elvárásain, a káros kockázatok enyhítésén, a lehetőségek kiaknázásán van);
 • Vezetés – erőteljesebb megjelenítés (a felelősségek tételes felsorolása);
 • A környezet védelme – nagyobb az elvárás a proaktív kezdeményezések irányába (fenntartható erőforrás-felhasználás, a klímaváltozás enyhítése, a biológiai sokféleség védelme stb.);
 • Megfelelési kötelezettségek – a jogszabályi és egyéb szabályozó követelmények mellett a szervezet által vállalt önkéntes elköteleződések is kötelezettségekké válnak;
 • Környezeti politika – az elkötelezettségek közül kiemelendő a környezet védelme, ami több, mint a szennyezés megelőzése, valamint a KIR folyamatos fejlesztése, amely szorosan összefügg a környezeti teljesítmény javításával;
 • Környezeti teljesítmény – hangsúlyváltás, az irányítási rendszer teljesítménye mellett a környezeti teljesítmény fejlesztése kerül előtérbe;
 • Kockázatalapú megközelítés – a jelentős környezeti tényezőkkel, megfelelési kötelezettségekkel, fenyegetésekkel, lehetőségekkel kapcsolatos kockázatok kezelésére tevékenységeket kell megtervezni; a szervezet választja meg a kockázatmeghatározási módszert (a nagyon egyszerű kvalitatív módszertől a teljesen kvantitatív felmérésig terjedhet);
 • Életciklus-szemlélet – a szervezet kontrollja terjedjen ki a termék felhasználásával és az életvégi kezeléssel kapcsolatos környezeti hatásokra; nem követelmény az életciklus-elemzés végrehajtása;
 • Kommunikáció – egyenlő hangsúly a külső és belső kommunikáción; a szervezet dönt arról, kinek, mit, mikor, hogyan kommunikál, de a létrehozott kommunikációs folyamatának és az érdekelt felek elvárásainak figyelembevételével;  
 • Dokumentált információ – nincs nevesítve dokumentum és feljegyzés;
 • Működtetés – a 8.1. szakasz a folyamatok szabályozására a kritériumok felállítását és a folyamatok felügyeletének megvalósítását írja elő; egy megjegyzés utal a szabályozások hierarchiájára is (kiküszöbölés, helyettesítés stb.), ami a munkahelyi egészségvédelem és biztonság témaköre;
 • Megelőző tevékenység – a szabványtervezet nem tartalmaz konkrét, a megelőző tevékenységre vonatkozó követelményeket; oka, hogy egy irányítási rendszer alapvető célja a megelőző eszközként való működés; a 4.1. és a 6.1. szakasz fedi le ezt a szándékot.
 • Új mellékletek a szabvány alkalmazásának elősegítésére (A melléklet), az ISO/DIS 14001:2014 és az ISO 14001:2004 közötti megfelelőség értelmezésére (B melléklet) és a kifejezések betűrendes felsorolására (C melléklet).

Az új szabványra való áttérés igazodik a hároméves tanúsítási ciklushoz. Az ISO 14001:2004 szerint kiadott tanúsítványok a szabvány közzétételét követő 3 év letelte után vesztik el érvényességüket. Az áttérés lebonyolítható a szokásos felügyeleti audit alkalmával, vagy megújító auditkor. Az új szabvány szerinti tanúsítványok csak a szabvány megjelenését követően adhatók ki.

Az ISO/DIS 14001:2014 angol nyelven megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu email címen a megrendelőlap kitöltésével.

A tárgyhoz tartozó egyéb szabványok:
MSZ 13073:2014 Kockázatfelmérés és -kezelés. Szakszótár (ISO Guide 73 alapján)
MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)
MSZ ISO 31000:2015 Kockázatfelmérés és -kezelés. Alap- és irányelvek (ISO 31000:2009)
MSZ EN ISO 14004:2010 Környezetközpontú irányítási rendszerek. Az elvek, a rendszerek és a megvalósítást segítő módszerek általános irányelvei (ISO 14004:2004) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14031:2013 Környezetközpontú irányítás. A környezeti teljesítmény értékelése. Útmutató (ISO 14031:2013) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14044:2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklus-értékelés. Követelmények és útmutatók (ISO 14044:2006) – angol nyelvű
MSZ EN ISO 14063:2010 Környezetközpontú irányítás. Környezettel kapcsolatos kommunikáció. Irányelvek és példák (ISO 14063:2006) – angol nyelvű

2015. január