Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerinti változások

Összevont felkészítő és szinten tartó képzés vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok számára

A képzés célja: a laboratóriumok irányítási rendszerének és műszaki felkészültségének kiépítésében, működtetésében, fejlesztésében, ellenőrzésében és auditálásában részt vevők felkészítése az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei szabvány alkalmazására.

Ajánljuk: a laboratóriumok vezetői, rendszermenedzserei, belső auditorai, auditorok és akkreditálók számára.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 alkalmazására sikeresen felkészült – oklevél.

Korábban megszerzett MSZ EN ISO/IEC 17025 szerinti belső auditori, minőségirányítási vezető stb. képesítést igazolók számára: az MSZT által kiállított – Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 alkalmazására sikeresen felkészült belső auditor vagy Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 alkalmazására sikeresen felkészült minőségirányítási vezető – oklevél.

Témakörök:

 • Támogató szabványok (az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016, MSZ ISO 31000:2018, MSZ EN 31010:2010)
 • Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 értelmezése:
  • A fő változások összefoglalása: módosult alkalmazási terület, lefedve minden laboratóriumi tevékenységet; folyamatszemléletű megközelítés, illeszkedés az MSZ EN ISO 9001:2015-höz és az MSZ EN ISO/IEC 17021-1-hez; a dokumentumkezelés változásai; az információs technológiák fokozott térnyerése; új szerkezet és frissített terminológia; kockázatalapú gondolkodásmód
  • Pártatlanság, bizalmas ügykezelés, általános és szervezeti követelmények, az erőforrásokkal kapcsolatos követelmények (személyzet, létesítmények, környezeti körülmények, berendezések, kihelyezett szolgáltatások)
  • A folyamattal kapcsolatos követelmények (ajánlatkérések, szerződések, módszerek, mintavétel, kalibrálás, műszaki feljegyzések, a mérési bizonytalanság értékelése, az eredmények validáltságának biztosítása, az eredmények közlése, panaszok, nemmegfelelőség, adat- és információkezelés)
  • Az irányítási rendszerrel kapcsolatos követelmények („A” és „B” lehetőség, az irányítási rendszer dokumentációja és felügyelete, belső audit, vezetőségi átvizsgálás)
  • Metrológiai visszavezethetőség (A melléklet)
 • A kockázatkezelési technikák áttekintése
 • Konzultáció az előadókkal
 • Vizsga

A továbbképzés résztvevői az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabványt
10% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Hivatkozási szám: 15/2019
Időtartam: 1 nap (6 óra) + vizsga
Időpontok: 2019. április 16.
Részvételi díj: 29 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 6 000 Ft/fő + áfa