Kültéri fitneszeszközök

Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

Elkészült az erre vonatkozó prEN 16630 európai szabványtervezet

Hamarosan új, a kültéri fitneszeszközökre kidolgozott európai szabvány jelenik meg, amely tartalmazza az alapvető biztonsági követelményeket és azt, hogy ezen eszközök biztonságosságát hogyan kell vizsgálni. Az európai szabvány megjelenésének várható időpontja 2015 első negyedéve, magyar nemzeti szabványként (MSZ EN-ként) való bevezetésének tervezett időpontja pedig 2015 első féléve.

A szabvány tartalmazni fogja a tartósan rögzített, szabadon hozzáférhető kültéri fitneszeszközök gyártására, telepítésére, ellenőrzésére és karbantartására vonatkozó követelményeket.

Ezeket a fitneszeszközöket kizárólag 14 évnél idősebb vagy 140 cm-nél magasabb személyek számára tervezték, ezért használatuk engedélye 14 éves korhoz vagy 140 cm magassághoz van kötve, a biztonsági követelmények is ezen alapulnak. A szabvány tárgyát képező eszközök nem tekinthetők játszótéri eszköznek (EN 1176 szabványsorozat), helyhez kötött edzőkészüléknek (EN 957 szabványsorozat) vagy szabadon hozzáférhető többcélú sporteszköznek (EN 15312), még ha van is átfedés ezen európai szabványok vonatkozó követelményeivel.

Az európai szabvány kidolgozásakor felismerték, hogy a biztonsági követelményeket nem elég csupán az életkorhoz kötni, mert az eszközök használati kockázata az egyéni felhasználók képzettségi szintjén alapul. A szabvány követelményei feltételezik, hogy a fitneszeszközök minden használója tisztában van saját fizikai lehetőségeinek korlátaival és segítség nélkül képes használni az eszközöket. A szabvány javasolja, hogy rendszeres időközönként képzett szakemberek mutassák be az eszközök egyes részeit, annak használatát, illetve a testre és a szellemre gyakorolt hatásait.

A kültéri fitneszeszközök tervezése folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért az eszközök bizonyos része nem tárgya ennek az európai szabványnak. A szabvány általános követelményei viszont minden kültéri fitneszeszközre vonatkoznak.

Az európai szabvány prEN 16630 azonosító jelzetű tervezete az MSZT Szabványboltjában megvásárolható vagy a kiado@mszt.hu email címen a Megrendelőlap kitöltésével megrendelhető.

Csík Gabriella
g.csik@mszt.hu