Közlemény

Az ISO/IEC 10646 „Informatika. Egyetemes kódolt írásjel-készlet” [Information technology – Universal Coded Character Set (UCS)] nemzetközi szabványtervezetben szereplő magyar rovásírás-jelkészlet kódolásával kapcsolatos kérdéseket Magyarországon felfokozott érdeklődés kíséri. Sajnálatos módon azonban az tapasztalható, hogy a rovásírás szabványosításának leple alatt az eltérő véleményt képviselő csoportok, céljaik elérése érdekében az MSZT szellemiségétől és munkastílusától idegen, a nemzeti szabványosítás alapelveitől távol álló eszközökkel kísérlik meg a velük egyet nem értőket megfélemlíteni, lejáratni, korábbi, az MSZT-n kívül esett, vélt vagy valós sérelmeiket megtorolni. Szakmai egyeztetés és konszenzuskeresés helyett megpróbálják egymást a rovásírás-szabványosítástól távol tartani, kirekeszteni, megkérdőjelezve egymás hozzáértését, szakmai kompetenciáját, szakmai és emberi tisztességét. Mindezeken túl megnyilatkozásaikban, pillanatnyi céljuk szerint, a tényeket figyelmen kívül hagyva, illetve tisztességtelen módon elferdítve és meghamisítva, megsértik a szabványosító szervezetek érdekeit, rombolják jó hírnevüket és hitelességüket.

A fentiekkel összefüggésben a következőkre hívjuk fel nyomatékosan a figyelmet:

Az MSZT, törvényi felhatalmazás alapján, az európai és nemzetközi szabványügyi szervezetek tagjaként, Magyarországon kizárólagos jogkörrel látja el a nemzeti szabványosítással összefüggő közfeladatokat, messzemenően érvényesítve a közmegegyezés elvét.

A Testület, mint ISO-tag, mindenkor az ISO szabályainak megfelelően jár el a nemzetközi szabványok kidolgozásával kapcsolatban. Jelen nemzetközi szabvány jóváhagyásával összefüggésben is mindenkor az előírásoknak megfelelően meghozott magyar álláspontot továbbítottuk. A jövőben is ezt tesszük.

A leghatározottabban tiltakozunk tehát az ellen, hogy a rovásírással összefüggésben az MSZT nevét – a fentieket meghaladóan – különböző irományokban bármilyen célból, módon és formában akár külföldön, akár belföldön megemlítsék, vagy a Testületre hivatkozzanak. Ennek szellemében, az esetenként név nélkül közzétett, elfogadhatatlan hangvételű, tartalmú és célú írásművekre a jövőben nem kívánunk reagálni, mivel azon túlmenően, hogy az méltatlan a nemzeti szabványosításhoz, a szakmai munkától vonja el a figyelmet és az energiát.

Felkérjük a rovásírásjelek szabványosításával foglalkozó személyeket és szervezeteket, hogy az MSZT-re nem tartozó nézetkülönbségeket más fórumokon, a Testület nevének mellőzésével rendezzék.

Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy a nemzetközi szabvány jóváhagyásának folyamatában szükséges eljárás megítélése, az ISO/IEC, valamint az MSZT jogköre, illetve hatásköre.

2013. április 22.

Magyar Szabványügyi Testület