Tisztelt MSZT-tagok!

A Magyar Szabványügyi Testület 2019. május 14-én – határozatképtelenség miatti meghiúsulás esetén 2019. május 22-én – tartja meg évi rendes közgyűlését. A meghívót és a közgyűlés anyagát, minden MSZT-tag részére, a rendelkezésünkre álló elérthetőségi adatok alapján 2019. március 23-án postai úton megküldtük.

Amennyiben Önök a meghívót és a közgyűlés anyagát valamilyen okból nem kapták kézhez, szíveskedjenek az MSZT Ügyvezetői Titkárságán az e.savolyi@mszt.hu e-mail-címre küldött üzenettel jelezni.
Ebben az esetben az Önök által megjelölt e-mail-címre a közgyűlés anyagát ismételten megküldjük.

Mivel a közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is lesz, minél nagyobb számban várjuk tisztelt Tagjaink szíves megjelenését.

Budapest, 2019. 05. 03.

Pónyai György
ügyvezető igazgató